PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ-LISTOPAD

logo jpg scaled
LISTOPAD

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ

Tematy Kompleksowe

 1.Moja rodzina.
2.Jesienna szaruga.
 3.Mali artyści.
4.Już blisko zima – ubieramy się ciepło.

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

 • Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmianą pory roku.
 • Zapamiętanie cech typowych dla późnej jesieni: szarugi jesienne, słota.
 • Wdrażanie do ubierania się zgodnie z porą roku.
 • Rozwijanie umiejętności klasyfikowania według dwóch cech, przeliczania oraz porządkowania zbiorów.
 • Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej sylabowej.
 • Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
 • Kształcenie poczucia więzi emocjonalnej oraz rozbudzanie szacunku wobec członków najbliższej rodziny.
 • Kształtowanie umiejętności globalnego czytania wyrazów: mama, tata.
 • Kształtowanie umiejętności budowania zdań na temat obrazka; rozwijanie zdań prostych.
 • Rozwijanie umiejętności porównywania długości – posługiwanie
  się pojęciami: długikrótkidłuższykrótszy.
 • Nauka piosenek i pląsów.
 • Rozbudzanie ciekawości poznawczej – poznanie zawodów krawcowej, szewca, malarza.
 • Budzenie zainteresowania zabytkami lokalnymi (pomnikami).
 • Nauka, utrwalenie symboli narodowych (godło, hymn, flaga).
 • Rozbudzanie przynależności narodowej, szacunku do ojczyzny.
 • Rozwijane sprawności manualnej podczas przewlekania sznurówki przez dziurki, zapinanie guzików.
 • Kształtowanie umiejętności prawidłowego, samodzielnego nakładania butów i ubrań wierzchnich.
 • Wdrażanie do bezpiecznej zabawy w sali i na dworze.
 • Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych i przy piosenkach znanych dzieciom.

  Zestaw zabaw porannych nr: 5, 6.
  Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr: 5, 6.

Zabawy z językiem angielskim

Jesienna pogoda – It`s raining it`s pouring”;
Wejdź pod mój parasol- „Come under my umbrella”;
Poznajemy czasowniki ruchu-„I can run”;
Zróbmy kółeczko -„Make a circle” ;     

Dostępność