RYBKI

rybki

RYBKI

Grupa - 5 latki

Nauczycielki:
Agnieszka Dębska
Joanna Gorzka

Nauczyciel współorganizujący: Monika Jączak    

Pomoc nauczyciela do dziecka niepełnosprawnego: Małgorzata Łajszczak      

Pracownik obsługi: Marlena Capała 

Dostępność