Rada rodziców

RADA RODZICÓW

PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 1  "TĘCZOWA JEDYNECZKA" w roku szkolnym 2023/2024

Przewodnicząca:

Wioleta Kozieł

z-ca przewodniczącej:

Iwona Nieszporek
Michał Filipczak

skarbnik:

Maria Gmyrek

sekretarz:

Natalia Redlicka

Członek Rady Rodziców

Martyna Kurczewska
Paulina Czech
Ewa Rokitka
Dostępność