Rada rodziców

RADA RODZICÓW

PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 1  "TĘCZOWA JEDYNECZKA" w roku szkolnym 2020/2021

Przewodnicząca:

Anita Nowakowska

z-ca przewodniczącej:

Paulina Studzińska
Żaneta Wąsiewicz

skarbnik:

Joanna Panfil

sekretarz:

Emilia Piątkowska

przewodnicząca komisji rewizyjnej

Izabela Bors

członek komisji rewizyjnej

Monika Broniarz-Brodowska
Renata Dróżdż
Dostępność