Rada rodziców

RADA RODZICÓW

PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 1  "TĘCZOWA JEDYNECZKA" w roku szkolnym 2021/2022

Przewodnicząca:

Wioleta Kozieł

z-ca przewodniczącej:

Paulina Łapińska
Anna Synowiec

skarbnik:

Magda Wójcik

sekretarz:

Krystian Leszczyński

przewodnicząca komisji rewizyjnej

Izabela Bors

członek komisji rewizyjnej

Aneta Grzyb
Iwona Nieszporek

Członek Rady Rodziców

Aleksandra Wolska
Dostępność