Rada rodziców

RADA RODZICÓW

PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 1  "TĘCZOWA JEDYNECZKA" w roku szkolnym 2021/2022

Przewodnicząca:

Wioleta Kozieł

z-ca przewodniczącej:

Paulina Studzińska
Paulina Czech

skarbnik:

Renata Dróżdż

sekretarz:

Żaneta Wąsiewicz

przewodnicząca komisji rewizyjnej

Izabela Bors

członek komisji rewizyjnej

Martyna Rutkowska
Helena Sowik

Członek Rady Rodziców

Łukasz Szymczak
Dostępność