Oferta

Oferta przedszkola

W naszym przedszkolu odbywają się bezpłatnie:

zajęcia rytmiczno-umuzykalniające

Aleksandra Kacprzyk

zabawy z językiem angielskim

Joanna Wodzińska - Hurst

zabawy z językiem niemieckim
(dzieci 5-letnie)

Joanna Wodzińska - Hurst

religia

Bogumiła Grzelczyk

Dzieci z problemami korzystają z bezpłatnych zajęć dodatkowych prowadzonych przez specjalistów:

zajęcia logopedyczne

Natalia Kaźmierska

zajęcia korekcyjno-kompensacyjne z elementami logopedii 

Beata Wilczyńska

zajęcia w zakresie terapii integracji sensorycznej

Agnieszka Dębska,
Anna Dyśko,
Krystyna Prokopczyk,
Sylwia Skrętowska

zajęcia rewalidacyjne

Agnieszka Lusa,
Katarzyna Piekarska,
Sylwia Skrętowska,
Martyna Wincek - Herman

zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

Anna Goryczka
Dostępność