Oferta

Oferta przedszkola

W naszym przedszkolu odbywają się bezpłatnie:

zajęcia rytmiczno-umuzykalniające

Aleksandra Kacprzyk

zabawy z językiem angielskim

Joanna Wodzińska - Hurst

zabawy z językiem niemieckim
(dzieci 5-letnie)

Joanna Wodzińska - Hurst

religia

Bogumiła Grzelczyk

Dzieci z problemami korzystają z bezpłatnych zajęć dodatkowych prowadzonych przez specjalistów:

zajęcia logopedyczne

Żaneta Jankowska-Dołoto

Zajęcia z pedagogiem specjalnym

Weronika Gromek,
Martyna Sawicka

zajęcia w zakresie terapii integracji sensorycznej

Agnieszka Dębska,
Anna Dyśko,
Sylwia Skrętowska,

zajęcia rewalidacyjne

Anna Dyśko,
Agnieszka Latos,
Martyna Sawicka,
Barbara Zdrojewska,
Żaneta Jankowska-Dołoto

zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne z psychologiem

Katarzyna Stępień - Maciejewska

Zajęcia z pedagogiem

Anna Dyśko

Zajęcia z terapeutą pedagogicznym

Karolina Salwerowicz

Zajęcia usprawniające narządy ruchu

Barbara Zdrojewska
Dostępność