Oferta

Oferta przedszkola

W naszym przedszkolu odbywają się bezpłatnie:

zajęcia rytmiczno-umuzykalniające

Aleksandra Kacprzyk

zabawy z językiem angielskim

Joanna Wodzińska - Hurst

zabawy z językiem niemieckim
(dzieci 5-letnie)

Joanna Wodzińska - Hurst

religia

Bogumiła Grzelczyk

Dzieci z problemami korzystają z bezpłatnych zajęć dodatkowych prowadzonych przez specjalistów:

zajęcia logopedyczne

Natalia Kaźmierska

zajęcia korekcyjno-kompensacyjne z elementami logopedii 

Natalia Kaźmierska,
Beata Wilczyńska

zajęcia w zakresie terapii integracji sensorycznej

Agnieszka Dębska,
Anna Dyśko,
Barbara Zdrojewska

zajęcia rewalidacyjne

Anna Dyśko,
Agnieszka Latos,
Martyna Sawicka,
Martyna Wincek - Herman,
Barbara Zdrojewska

zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

Anna Goryczka
Dostępność