Przedszkole Promujące zdrowie

Przedszkole Promujące Zdrowie

Definicja, model i standardy Przedszkola Promującego Zdrowie:

(z publikacji Magdaleny Woynarowskiej-Sołdan, Barbary Woynarowskiej „Przedszkole Promujące Zdrowie. Poradnik dla przedszkoli i osób wspierających ich działania w zakresie promocji zdrowia”):
Przedszkole promujące zdrowie tworzy warunki i podejmuje działania, które sprzyjają:
• zdrowiu i dobremu samopoczuciu społeczności przedszkola (dzieci, pracowników i rodziców dzieci),
• podejmowaniu przez członków społeczności przedszkola aktualnie i w przyszłości działań na rzecz zdrowia własnego i innych ludzi oraz tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu. Przedszkole promujące zdrowie realizuje zadania określone w obowiązujących aktach prawnych i w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, a ponadto spełnia warunki określone w czterech standardach PPZ.
Standardy te wyróżniono na podstawie modelu PPZ: pierwszy odnosi się do najniższego poziomu modelu (warunki do tworzenia SzPZ), kolejne trzy do poziomu środkowego (główne obszary działań). Nie jest możliwe określenie standardów dla poziomu górnego (oczekiwane efekty).
Standardy przedszkola promującego zdrowie:
1. Koncepcja pracy przedszkola, jego organizacja i struktura sprzyjają realizacji długofalowych, zaplanowanych działań dla wzmacniania zdrowia dzieci, pracowników i rodziców.
2. Klimat społeczny przedszkola sprzyja dobremu samopoczuciu i zdrowiu dzieci, pracowników i rodziców dzieci.
3. Przedszkole prowadzi edukację zdrowotną dzieci i stwarza im warunki do praktykowania w codziennym życiu zachowań prozdrowotnych.
4. Przedszkole podejmuje działania w celu zwiększenia kompetencji pracowników i rodziców w zakresie dbałości o zdrowie oraz do prowadzenia edukacji zdrowotnej dzieci.
Zespół do spraw promocji zdrowia Przedszkola Miejskiego nr 1 „Tęczowa Jedyneczka”:
-Małgorzata M. – lider,
-nauczyciele: Anna B., Sylwia S., Joanna W.H., Barbara Z.
-pracownik niepedagogiczny: Aleksandra J.
-rodzic: Maria G.

Konkurs "Dbamy o higienę"

Celem konkursu było:
- Upowszechnienie wiedzy o zasadach higieny wśród dzieci przedszkolnych.
-Kształtowanie nawyków przestrzegania zasady higieny.
-Wdrożenie zasad świadomości i odpowiedzialności za własne zdrowie.
PROGRAM „CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS”

Program „Czyste powietrze wokół nas” realizowany jest w grupach: Żabki, Słoneczka, Rybki i Pszczółki. Celem programu jest zwiększenie wśród dzieci wiedzy dotyczącej szkodliwości dymu.

W POSZUKIWANIU ŹRÓDEŁ DYMU

JAK SIĘ CZUJĘ KIEDY DYMI PAPIEROS

CZYSTE POWIETRZE

Autoewaluacja

18 grudnia 2023 roku w Przedszkolu nr 1 „Tęczowa Jedyneczka” w Rawie Mazowieckiej odbyła się publiczna prezentacja wyników autoewaluacji, której celem jest sprawdzenie, w jakim stopniu przedszkole osiąga ustalone standardy przedszkola promującego zdrowie. Przeprowadzenie autoewaluacji umożliwi podjęcie starań o uzyskanie Krajowego Certyfikatu Przedszkole Promujące Zdrowie, który jest nadawany przez Ministra Edukacji Narodowej. W uroczystości wzięła udział licznie zgromadzona społeczność przedszkolna, rodzice i dziadkowie dzieci. Uroczystość uświetnili swoją obecnością zaproszeni goście Teresa Majcher – były dyrektor Przedszkola nr 1 „Tęczowa Jedyneczka” w Rawie Mazowieckiej, Piotr Irla – Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka, Arkadiusz Rataj – Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka, Paulina Stępień-Kwapisz – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rawie Mazowieckiej, Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rawie Mazowieckiej, Justyna Wolnicka specjalista z sekcji oświaty zdrowotnej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rawie Mazowieckiej, Wioleta Kozieł – Przewodnicząca Rady Rodziców oraz Marzenna Piwowar-Zrazek – Koordynator Wojewódzki Łódzkiej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie Województwa Łódzkiego, Dyrektor Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach. Pani koordynator podkreśliła, iż doceniając otwartość kadry Przedszkola na różnorodne formy i metody aktywizujące środowisko Przedszkola w zakresie edukacji zdrowotnej oraz podejmowanie odważnych często innowacyjnych działań edukacyjnych w obszarze promocji zdrowia złoży pozytywną rekomendację do Centralnej Kapituły Krajowego Certyfikatu Przedszkole Promujące Zdrowie. Całej społeczności przedszkolnej podziękowała za włożony wysiłek w długofalowe i systemowe działania w zakresie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia. Przedszkole otrzymało gratulacje od zaproszonych gości i członków Skierniewickiej Regionalnej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie.

Mycie zębów

Uczymy się prawidłowo szczotkować i myć zęby.

Sprzątanie świata

Wrzesień jest tym miesiącem, w którym w całej Polsce odbywa się Ogólnopolska Akcja Sprzątania Świata. Przedszkole "Tęczowa Jedyneczka" również przyłączyło się do akcji i posprzątało teren wokół przedszkola.

Bezpieczny przedszkolak

19.09.2023 r. nasze przedszkole odwiedził pan policjant, który przybliżył dzieciom podstawowe zasady bezpiecznego poruszania się po drogach oraz przypomniał numery alarmowe. Dziękujemy Panu Grzegorzowi Zajączkowskiemu -policjantowi za wspaniałe przeżycia i przybliżenie tak odpowiedzialnego zawodu, jakim jest zawód policjanta.

Olimpiada sportowa

22.05.2023 r. Olimpiada sportowa zorganizowana przez zespół promocji zdrowia dla dzieci 4 i 5 letnich.

Ruch to zdrowie

15.03.2023 r. rozstrzygnięto wyniki konkursu plastycznego ogłoszonego przez Zespół promocji zdrowia. W konkursie brały udział wszystkie grupy przedszkolne oraz odział 0A „Żabki" ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. M. Konopnickiej w Rawie Mazowieckiej. Dzieci za przygotowanie prac grupowych zostały nagrodzone dyplomami i nagrodami rzeczowymi.

Bezpieczne ferie zimowe

09.01.2023r. W trosce o bezpieczeństwo dzieci, jak co roku odbyły się zajęcia na których edukowano przedszkolaków jak bezpiecznie spędzić ferie zimowe.

Szkolenie pierwsza pomoc

29.11.2022r. Celem szkolenia było przygotowanie teoretyczne i praktyczne nauczycieli i personelu przedszkola do udzielania pierwszej i dodatkowej pomocy w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem pomocy dzieciom. Umiejętności nabyte podczas szkolenia pozwolą nie tylko skuteczniej reagować, ale także wyzwolić w sobie pewność siebie i poczucie możliwości podjęcia działania w sytuacji zagrożenia.

Ruch to zdrowie- przedszkolak ci to powie

Przedszkolaki z "Tęczowej Jedyneczki" wiedzą, jak ważny jest ruch. W doskonały sposób pokazały to dzieci z grupy "Wiewiórki" oraz "Motyle". Przybliżyły wszystkim przedszkolakom tematykę zdrowego trybu życia przedstawiając krótką inscenizację słowno-muzyczną.

Wykorzystujemy jesienne owoce i robimy pyszne i zdrowe dania

Przedszkolaki z "Tęczowej Jedyneczki" wiedzą, jak ważne jest zdrowe odżywianie, dlatego postanowiły zrobić sok. Zanim przystąpiliśmy do pracy umyliśmy owoce, założyliśmy fartuszki i zapoznaliśmy się z urządzeniem do robienia m.in. soku. Następnie pozostało tylko wrzucenie do maszyny i zdrowy, świeży sok gotowy! Dzieci wykorzystały owoce również do zrobienia szaszłyków oraz sałatki owocowej. Było pysznie!

I wojewódzki konkurs piosenki o zdrowiu w skierniewicach

8 czerwca 2022r. Nasze przedszkole było reprezentowane przez Hanna Kielak z gr. "Słoneczka" która otrzymała wyróżnienie.

Dzień Ziemi

25 kwietnia w naszym przedszkolu obchodziliśmy Dzień Ziemi. Z tej okazji do naszego przedszkola zaprosiliśmy dzieci z grupy O ze Szkoły Podstawowej nr 1 i 2 , natomiast grupa Słoneczka przygotowała przedstawienie pt. Jestem Eko.

Przyjaciele Zippiego

W roku szkolnym 2021/2022 w grupie Żabki realizujemy Program Przyjaciele Zippiego. Celem programu jest troska o zdrowie, dobre samopoczucie i dobre funkcjonowanie małych dzieci, a także zapobieganie problemom w przyszłości poprzez wyposażenie dzieci w podstawowe umiejętności życiowe, społeczne i emocjonalne, radzenie sobie z trudnościami, ze zmianą i stratą oraz rozwiązywania konfliktów.
CZYŚCIOCHOWE PRZEDSZKOLE

Przedszkolaki otrzymało od firmy Rossmann dyplomy oraz naklejki które zostały wręczone naszym dzieciom w ramach programu „Czyściochowe Przedszkole”. Grupy „Motylki” i „Żabki” uczyły się jak dbać o higienę. Dzieci  wiedzą jak myć ręce i dbać o swoje zdrowie. 

PRODUKTY EKOLOGICZNE

Skąd się biorą produkty ekologiczne – zajęcia poświęcone  tematyce zdrowego odżywiania z wykorzystaniem broszur przygotowanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w ramach realizacji zadań z Ogólnopolskiego Projektu Ekologicznego ” Gramy w zielone”.

ŚCIEŻKA DYDAKTYCZNA REZERWATU DOLINY RAWKI

Dzieci z grupy „Pszczółki”, podczas pieszej wycieczki do rezerwatu doliny Rawki poszerzyły wiedzę o środowisku i ekologii.

ZAJĘCIA EKOLOGICZNE W BIBLIOTECE

Dzieci z grupy „Słoneczka” podczas wizyty w Bibliotece Miejskiej Oddział dla Dzieci, miały nie tylko okazję dowiedzieć się w jaki sposób można wypożyczyć książkę, ale również wzięły udział w zajęciach bibliotecznych o tematyce ekologicznej. Dzieci najpierw wysłuchały zabawnej, proekologicznej opowieści o  uwięzionej w wannie orce pt.:  „Orka w wannie”, a następnie wykonały przygotowane dla nich zadania na kartach pracy

HIGIENA OSOBISTA PRZEDSZKOLAKA

Przedszkolaki miały okazję obejrzeć prezentację multimedialną pt. „HIGIENA OSOBISTA PRZEDSZKOLAKA”. Dowiedziały się jak należy dbać o zdrowie i dlaczego tak ważne jest dokładne mycie rąk. Zapraszamy serdecznie do obejrzenia prezentacji multimedialnej  link

Bądź aktywny i zdrowy podczas ferii zimowych

W ramach współpracy ze Szkołą Podstawową nr 1 w Rawie Mazowieckiej dzieci wysłuchały referatu przygotowanego przez Zespół ds. Promocji Zdrowia pt. "Bądź aktywny i zdrowy podczas ferii zimowych". Przedszkolaki poznały ważne zasady bezpiecznej zabawy na śniegu i lodzie. Teraz doskonale wiedzą, że nie należy oddalać się z nieznajomą osobą. Przypomnieliśmy sobie także ważne numery alarmowe oraz podstawowe zasady higieny osobistej.

Piramida zdrowia

Przedszkolaki z "Tęczowej Jedyneczki"wzięły udział w konkursie plastycznym „Piramida zdrowego żywienia i stylu życia dzieci i młodzieży”. Organizatorem konkursu był Zespół ds. Promocji Zdrowia we współpracy z nauczycielami oddziałów przedszkolnych Szkoły Podstawowej nr 1 im. T. Kościuszki w Rawie Mazowieckiej.

Prawidłowe mycie rąk

Dzieci z grupy Słoneczka uczestniczyły w zajęciach poświęconych prawidłowemu myciu rąk: obejrzały prezentację multimedialną pt. : "Mistrzostwa Świata w myciu rąk"; wysłuchały opowiadania: "Rozmowa bakterii" , rozmawiały o tym , jakie zagrożenia stanowi brak prawidłowej higieny rąk oraz przypomniały sobie , w jaki sposób właściwie myć ręce.

Każdy przedszkolak dba o swoją higienę

Każdy przedszkolak dba o swoją higienę - uczymy się w jaki sposób dokładnie myć ręce. Pamiętamy o użyciu ciepłej wody i mydła. Pani pielęgniarka zaprezentowała nam jak prawidłowo powinniśmy myć ręce.

Spotkanie ze strażakiem

Dnia 10 lutego w naszym przedszkolu odbyło się spotkanie ze strażakiem panem Konradem Krupą z Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Rawie Mazowieckiej. W trakcie spotkania dzieci zaznajomiły się ze specyfiką związaną z pracą strażaka, przestrzeganiem zakazów, zachowaniem bezpieczeństwa w trakcie pożaru czy wypadku drogowego. Dzieci dowiedziały się również, w jakich okolicznościach można wzywać straż pożarną. Serdecznie dziękujemy za miłe spotkanie.

Bezpieczne ferie

9 stycznia dzieci z całego przedszkola obejrzały prezentacje pt. "Bezpieczne ferie". Przedszkolaki przypomniały sobie o zagrożeniach czyhających w trakcie ferii, zasadach bezpieczeństwa podczas uprawiania sportów zimowych i zabaw na świeżym powietrzu. Dzieci otrzymały wskazówki jak bezpiecznie bawić się na śniegu i jak zachować się na kuligu. Poruszona została kwestia odpowiedniego stroju podczas pobytu na dworze.

I maluchy i starszaki to bezpieczne przedszkolaki

W środę 6 listopada dzieci z grupy „Żabki” przygotowały wspaniały występ, w którym pokazały innym przedszkolakom, jak należy bezpiecznie zachowywać się na drodze, gdzie należy przechodzić przez ulicę i czego się wystrzegać. W tym dniu odwiedzili nas również starsi koledzy ze Szkoły Podstawowej nr 2, którzy przygotowali specjalnie na tę okazję piosenkę. Następnie mieliśmy przyjemność wysłuchać prelekcji Pana Roberta Zdziechowskiego ze Straży Miejskiej oraz Pana Krzysztofa Jasińskiego- Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej. Na koniec obejrzeliśmy krótką bajkę pt. ” Bezpieczne zachowania”

Wizyta Pani Policjant w przedszkolu

Ruch to zdrowie - przedszkolak Ci to powie

Ruch to zdrowie - przedszkolak Ci to powie. Jako przedszkole promujące zdrowie zapraszamy wszystkich przedszkolaków do wspólnej zabawy. Dziś wszystkie dzieci z młodszych grup nauczyły się jaki ważny jest ruch dla Naszego zdrowia.

Wycieczka do Zakładu Gospodarki Odpadami w Pukininie

Wszystkie grupy z Tęczowej Jedyneczki odwiedziły Zakład Gospodarki Odpadami w Pukininie, gdzie dowiedziały się gdzie trafiają odpady z Naszych domów i co się z nimi dzieje.

Zajęcia gimnastyczne

Jednym z podstawowych elementów wpływających na zdrowy i harmonijny rozwój dziecka jest prawidłowa postawa ciała. Zajęcia z gimnastyki prowadzone są w formie kreatywnych zabaw ruchowych oraz ćwiczeń. Podczas zajęć dzieci podnoszą ogólną sprawność fizyczną, rozwijają koordynację ruchową i usprawniają motorykę.

Certyfikat Przedszkola Promującego Zdrowie

28 listopada odbyło się wręczenie Certyfikatów "Przedszkole i Szkoła Promujące Zdrowie". Minister Edukacji Anna Zalewska przyznała to wyróżnienie 35 przedszkolom i 29 szkołom należącym do sieci przedszkoli i szkół promujących zdrowie w Polsce. Dzięki naszym działaniom nasze przedszkole otrzymało Krajowy Certyfikat Przedszkola Promującego Zdrowie. Certyfikat odebrała pani Dyrektor Teresa Majcher oraz pani Małgorzata Makowiecka koordynator zespołu do spraw promocji zdrowia.

Efektywna praca w zespole

W dniu 19 listopada w naszym przedszkolu odbyły się warsztaty dla pracowników naszego przedszkola, które poprowadzone zostały przez pracownika Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Skierniewicach. Tematem spotkania była efektywna praca w zespole.

Zdrowe soki

Dobrze wiemy, że w owocach i warzywach jest dużo witamin, dlatego raz w tygodniu przygotowujemy pyszne i zdrowe soki.

Ruch to zdrowie

23.10.2018 r. Ruch to zdrowie - Przedszkolak Ci to powie.

Magiczny dywan

''Wiewiórki" uwielbiają zabawy na ,,magicznym dywanie"

Przedszkole promujące zdrowie

Definicja przedszkola promującego zdrowie

Przedszkole promujące zdrowie tworzy warunki i podejmuje działania, które sprzyjają:
•zdrowiu i dobremu samopoczuciu społeczności przedszkola (dzieci, pracowników i rodziców dzieci),
•podejmowaniu przez członków społeczności przedszkola aktualnie i w przyszłości działań na rzecz zdrowia własnego i innych ludzi oraz tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu.

Standardy przedszkola promującego zdrowie
1. Koncepcja pracy przedszkola, jego organizacja i struktura sprzyjają realizacji długofalowych, zaplanowanych działań dla wzmacniania zdrowia dzieci, pracowników i rodziców dzieci.
2. Klimat społeczny przedszkola sprzyja dobremu samopoczuciu i zdrowiu dzieci, pracowników i rodziców dzieci.
3. Przedszkole prowadzi edukację zdrowotną dzieci i stwarza im warunki do praktykowania w co- dziennym życiu zachowań prozdrowotnych.
4. Przedszkole podejmuje działania w celu zwiększenia kompetencji pracowników i rodziców dzieci w zakresie dbałości o zdrowie oraz do prowadzenia edukacji zdrowotnej dzieci.

MODEL PRZEDSZKOLA PROMUJĄCEGO ZDROWIE:
W modelu PPZ uwzględniono trzy poziomy:
1. Warunki dla tworzenia Przedszkola Promującego Zdrowie:
∗ Promocja zdrowia w dokumentach, pracy i życiu przedszkola.
∗ Struktura i organizacja sprzyjające uczestnictwu, planowaniu, systematyczności i skuteczności działań.
2. Główne obszary działań Przedszkola Promującego Zdrowie:
∗ Klimat społeczny sprzyjający zdrowiu i dobremu samopoczuciu.
∗ Edukacja zdrowotna dzieci i stwarzanie im warunków do praktykowania zachowań prozdrowotnych.
∗ Zwiększanie kompetencji pracowników i rodziców w zakresie dbałości o zdrowie i edukacji zdrowotnej.
3. Oczekiwane efekty:
∗ Dobre samopoczucie w przedszkolu członków jego społeczności.
∗ Podejmowanie działań dla wzmacniania zdrowia przez dzieci, pracowników i rodziców dzieci.

Zabawy ruchowe na boisku przedszkolnym

Nad zalewem

We wtorek „Pszczółki” i „Żabki” wybrały się nad rawski Zalew, gdzie odbyły się zajęcia edukacyjne dotyczące bezpiecznego przebywania dzieci nad wodą. Podczas zajęć dowiedzieliśmy się jak należy zachowywać się nad wodą, w jakich miejscach powinniśmy się kąpać oraz co należy zrobić przed wejściem do wody, aby nie doznać wstrząsu. Mieliśmy również okazję obejrzeć sprzęt ratownictwa wodnego i zapoznać się ze sposobem ich działania. Dzieci z ogromnym zainteresowaniem brały również udział w konkurencjach sportowych. Dziękujemy za interesujące i pouczające zajęcia 🙂
Wycieczka została zrealizowana w ramach budżetu obywatelskiego województwa łódzkiego na 2018 rok.

Zwiedzamy basen

W piątek „Pszczółki” i „Żabki” miały okazję zwiedzić rawski basen. Ratownicy z Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Oddział w Skierniewicach oprowadzili nas po obiekcie. Wycieczka została zrealizowana w ramach budżetu obywatelskiego województwa łódzkiego na 2018 rok.

Bezpiecznie nad wodą

W piątek w grupie „Pszczółki” gościli ratownicy z Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Oddział w Skierniewicach. Ratownicy przeprowadzili z dziećmi zajęciach pt. „Bezpiecznie nad wodą” realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego województwa łódzkiego na 2018 rok. Zajęcia miały na celu uświadomienie zagrożeń związanych z nieprzestrzeganiem zasad bezpiecznej kąpieli.

Default sample caption text

Pierwsza pomoc przedmedyczna

W grupie „Rybki” odbyły się zajęcia z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Poprowadziła je Pani Halinka – nasza pielęgniarka. Dzieci mogły poczuć się jak mali ratownicy. Przedszkolaki poznały procedury zachowania się w sytuacjach zagrożenia życia oraz obserwowały czynności ratownicze w czasie zasłabnięć. Wiele emocji wzbudził pokaz czynności z zakresu resuscytacji wykonany na fantomie. Dzieci pod czujnym okiem pani pielęgniarki mogły samodzielnie wykazać się praktyczną znajomością udzielania pierwszej pomocy. Zostały zapoznane ze sprzętem ratującym życie i utrwaliły znajomość numerów alarmowych. Spotkanie miało na celu kształtowanie pozytywnych i bezpiecznych postaw oraz zapoznanie z podstawowymi czynnościami ratowniczymi w przypadku nieobecności osób dorosłych. Była to doskonała lekcja – połączenie zabawy z przekazywaniem ważnej wiedzy, która może przynieść nieoceniony efekt – ratowanie życia.

Podsumowanie

W dniu 24 maja odbyło się spotkanie podsumowujące wyniki autoewaluacji przeprowadzonej w związku z ubieganiem się o Krajowy Certyfikat Przedszkola Promującego Zdrowie. Grupa „Motyle” wystąpiła z inscenizacją dotyczącą higieny osobistej i otoczenia. Następnie pani Dyrektor Teresa Majcher zaprezentowała wyniki przeprowadzonych badań.

Wojewódzki Certyfikat Przedszkola Promującego Zdrowie

W dniu 25 kwietnia zespół do spraw Promocji Zdrowia odebrał Wojewódzki Certyfikat Przedszkola Promującego Zdrowie.

Zajęcia otwarte

W grupie „Krasnale” odbyło się zajęcie otwarte metodą Ruchu Rozwijającego W. Sherborne. Celem zajęcia było – rozwijanie świadomości własnego ciała i  przestrzeni, wzmacnianie więzi emocjonalnej z rodzicami rozwijanie zaufania do siebie oraz zdobywanie pewności siebie i poczucia bezpieczeństwa w otoczeniu.

Konferencja "Wzrastamy po kolejnych pięciu latach"

Nasza placówka stara się kolejny raz o certyfikat z zakresu Promocji Zdrowia. W związku z tym w naszym przedszkolu odbyła się konferencja pt. „Wzrastamy po kolejnych pięciu latach”, podczas której szczegółowo został omówiony zakres podejmowanych działań przez ostatnie 5 lat.  W tym roku szkolnym zaplanowane działania ściśle wiążą się z realizowanym w naszej placówce projektem ekologicznym „W Tęczowej Jedyneczce zdrowo jemy i ekosystemy poznajemy” współfinansowany przez WFOŚiGW w Łodzi.

Dostępność