Opłaty

Opłaty za przedszkole

Opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu prosimy regulować 

 do 15-go każdego miesiąca.

1.Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu wynosi:

 -7,50 zł stawka żywieniowa dzienna za 3 posiłki;
 -opłata za korzystanie z przedszkola zgodnie ze złożoną deklaracją.

 • Ustala się wpłatę miesięczną na fundusz Rady Rodziców 25 zł od dziecka:
  • na zakup materiałów plastycznych dla dzieci,
  • środków higienicznych dla dzieci,
  • na wodę zmineralizowaną, z której dziecko korzysta przez cały dzień,
  • comiesięczne koncerty Łódzkiego Towarzystwa Muzycznego, teatrzyki, imprezy i uroczystości dla dzieci,
  • pomoce dydaktyczne, zabawki, książki, drobne upominki dla dzieci
  i inne potrzeby zgodnie z preliminarzem wydatków na rok szkolny 2021/2022 zatwierdzonym przez Radę Rodziców,
  • dopłaty do wycieczek dla dzieci z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

Ustala się warunki odliczania części lub całości wpłaty miesięcznej:
1. W przypadku nieobecności dziecka przez pełny miesiąc oraz obecności do 3 dni w danym miesiącu odlicza się całość kwoty.
2.Rodzice znajdujący się w danym miesiącu w wyjątkowo trudnej sytuacji materialnej lub życiowej mogą wystąpić z wnioskiem
do Przewodniczącego Rady Rodziców o zwolnienie z części lub całości wpłaty miesięcznej.

(Załącznik nr 1do Uchwały nr 2/2021/2022 Rady Rodziców Przedszkola Miejskiego nr 1 w Rawie Mazowieckiej z dnia 27 września 2021r.)

W systemie iPrzedszkole każdemu dziecku został  przypisany indywidualny numer konta bankowego na który należy dokonywać opłat.

Opłat można dokonywać za pomocą:
-płatności elektronicznej;
-przelewu bankowego;
-bezpośrednio u intendentki Pani Aleksandry Jarosińskiej.

Składka na ubezpieczenie dziecka NW na rok szkolny 2021/2022 wynosi 37 zł.
Ubezpieczenie szkolne EDU PLUS jest ubezpieczeniem dobrowolnym.
W zakładce ,,Do pobrania” znajduje się OWU firmy InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group , na którą zdecydowała się Rada Rodziców z nadesłanych ofert

 

Dostępność