Opłaty

Opłaty za przedszkole

Opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu prosimy regulować 

 do 15-go każdego miesiąca.

1.Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu wynosi:

 -7,50 zł stawka żywieniowa dzienna za 3 posiłki;
 -opłata za korzystanie z przedszkola zgodnie ze złożoną deklaracją.

W systemie iPrzedszkole każdemu dziecku został  przypisany indywidualny numer konta bankowego na który należy dokonywać opłat.

Opłat można dokonywać za pomocą:
-płatności elektronicznej;
-przelewu bankowego;
-bezpośrednio u intendentki Pani Aleksandry Jarosińskiej.

2.Składka na ubezpieczenie dziecka  od NW na rok szkolny 2020/2021

Składka w wysokości 40 zł

do 25 września 2020 r.

Ubezpieczenie NNW firmy Wiener dzieci i młodzieży szkolnej jest ubezpieczeniem dobrowolnym. W zakładce ,,Do pobrania” znajduje się (OWU) firmy Wiener, na którą zdecydowała się Rada Rodziców z nadesłanych ofert.

Dostępność