ROZKŁAD DNIA

Ramowy rozkład dnia

(Krasnale, Biedronki )

Grupy młodsze

06:30-07:00

 Schodzenie się dzieci.

07:00-08:30    

 • Przedstawienie propozycji wydarzeń dnia;
 • Zajęcia grupowe inspirowane przez nauczyciela i swobodne zabawy w kącikach zainteresowań;
 •  Prowadzenie obserwacji;
 • Zestaw porannych zabaw ruchowych.

08:30-09:00

Przygotowanie do śniadania; Śniadanie; Mycie zębów.

09:00-11:30        

Stwarzanie sytuacji edukacyjnych sprzyjających wszechstronnemu rozwojowi dziecka:

 • zajęcia dydaktyczne w formie zbiorowej, grupowej i indywidualnej uwzględniające różne formy aktywności;
 • religia, zabawy z językiem angielskim, zajęcia rytmiczno- umuzykalniające przy akompaniamencie pianina;(wg ustalonego planu)
 • wycieczki i spacery;
 • zabawy ruchowe na powietrzu;
 • obserwacje przyrodnicze;
 • czynności porządkowe i higieniczne. 

11:30-12:00

Przygotowanie do obiadu; Obiad.

12:00-14:00

Odpoczynek po obiedzie:

 • zabawy relaksacyjne;
 • słuchanie utworów literackich i muzycznych;
 • leżakowanie -grupa I „Krasnale ” i   II „Biedronki”.

14:00 -14:30

Przygotowanie do podwieczorku; Podwieczorek. 

14:30 -16:30

 • Zabawy swobodne dzieci w kącikach zainteresowań;
 • Zabawy na powietrzu;
 • Praca indywidualna i wyrównawcza z dziećmi;
 • Podsumowanie dnia;
 • Rozchodzenie się dzieci do domów. 

16:30-17:00

Dzieci przechodzą do grupy ,,Wiewiórki”. 

( Rybki, Wiewiórki, Pszczółki, Motyle, Żabki, Słoneczka) 

Grupy starsze

06:30 – 07:00    

 Schodzenie się dzieci w grupach ,,Pszczółki” i „Motyle”. 

07:00-07:30    

Rozmowy z dziećmi;

 •  Zajęcia wspomagające prowadzone przez nauczyciela;
 •  Przygotowanie pomocy do zajęć wspólnie z dziećmi.

07:30 – 08:30

Zabawy dowolne dzieci według upodobań; Ćwiczenia poranne.

08:30 – 09:30

 Przygotowanie do śniadania; Śniadanie; Mycie zębów.

09:30 -11:30   

 • Zajęcia dydaktyczne zorganizowane przez nauczyciela;
 • Zabawy dowolne dzieci w kącikach;                         
 • Rytmika, religia, język angielski ,zajęcia piłkarskie (wg ustalonego planu); 
 • Czynności samoobsługowe w szatni;
 • Pobyt w ogrodzie, wycieczki spacery, zajęcia wspomagające. 

11:30 -12:00

 Przygotowanie obiadu; Obiad. 

12:00 – 12:15

Odpoczynek przy muzyce relaksacyjnej; Czytanie bajek przez nauczyciela. 

12:15 – 14:00

Zabawy w kącikach zainteresowań;   Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci. 

14:00 -14:30

Przygotowanie do podwieczorku; Podwieczorek. 

14:30 -16:30

 • Swobodna zabawa dzieci w kącikach lub ogrodzie;
 • Zabawy ruchowe, dydaktyczne, słuchanie muzyki;
 • Zajęcia wspomagające prowadzone przez nauczyciela.        

17:00 - 17:30 

Pobyt dzieci w grupie „Żabki”. 

Dostępność