Galeria-programy

Program Edukacji Ekologicznej

Przedszkolny Przegląd Twórczości Ekologicznej "Jestem Eko".

Dnia 29 kwietnia w naszym przedszkolu odbył się Przedszkolny Przegląd Twórczości Ekologicznej "Jestem Eko". Tego dnia wszystkie grupy zaprezentowały swoje umiejętności wokalne. Do oglądania zaprosiliśmy dzieici i Panie ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Polskich Noblistów w R.M i Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej.

"Śmieci segregujemy- naszą planetę ratujemy"

21 maja  naszym przedszkolu odbył się konkurs piosenki ekologicznej w zakresie realizowanego projektu ekologicznego pt. "Śmieci segregujemy- naszą planetę ratujemy", który został opracowany w ramach konkursu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Do udziału zaprosiliśmy zespoły wokalne z klas "O" ze Szkoły Podstawowej nr 1, nr 2, nr 4 oraz przedszkola z Zespołu Szkół w Cielądzu. Wszystkie zespoły zaprezentowały swoje umiejętności wokalne wywołując aplauz publiczności oraz uznanie jury, które jednogłośnie przyznało nagrody dla wszystkich zespołów. Celem naszego konkursu było rozwijanie umiejętności wokalnych oraz zwiększenie zainteresowania przyrodą.

Przedszkole Miejskie nr 1 „ Tęczowa Jedyneczka” w marcu 2018 roku przystąpiło do konkursu „ Edukacja–0;' ekologiczna w szkołach i przedszkolach na rok szkolny 2018/ 2019” ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Napisany przez nas program  edukacji ekologicznej pt. „ Śmieci segregujemy- naszą planetę ratujemy” znalazł się na liście zwycięskich  programów i otrzymał dofinansowanie w kwocie 23 070 zł. W związku z tym jako jedyne przedszkole w powiecie rawskim już po raz drugi od 01 .09. 2018 roku do 15.06.2019 roku realizujemy w.w. program edukacji ekologicznej. Nasze działania skupiają się wokół problemu segregacji i recyklingu odpadów.

Realizowane efekty rzeczowe zadania:
A. Zakup pomocy dydaktycznych na łączną kwotę 13 190 zł:
„Gra planszowa. Sortowanie śmieci”- 9
„Segregujemy odpady” pomoc edukacyjna- 9
„Posprzątajmy las. Gra”- 5
„Segregowanie śmieci”- 5
„Recykling odpadów”- 9
„Gra- Recykling”- 5
„Eko Bohater – zbierz i posegreguj śmieci” – 9
„Kolorowy świat odpadów” – gra-5
„Sprzątanie lasu” – gra ekologiczna-5
„Recykling” – cykl życia drewna-9
„Recykling „– cykl życia metalu- 9
„Recykling” – cykl życia plastiku- 9
„Recykling” – cykl życia szkła- 9
 Komplet strojów do przedstawienia „Bądź Eko – segreguj odpady”
B. Wycieczki autokarowe  i zajęcia terenowe na łączną  kwotę 7 350 zł:
 – Wycieczki do ZGO Pukinin dla wszystkich przedszkolaków zaplanowane na kwiecień 2019 rok
 – Wycieczka do Łodzi na ekologiczne warsztaty w terenie prowadzone przez firmę Świat Przygód” dla dzieci 5- letnich- planowany termin : 12.04.2019 rok
C.Warsztaty stacjonarne  przeprowadzone dla wszystkich przedszkolaków przez firmę „Świat Przygód” z Łodzi 
 -„ Twórcze torby”  oraz „Twórcze lalki” – koszt: 1480 zł                                            
D. Konkursy:
 –Konkurs plastyczny – „Ekozwierzak” dla dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 1, dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 2, dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 3, który odbył się na przełomie października i listopada 2018 roku
 – Konkurs „Śmieci segregujemy – zabawki zyskujemy” konkurs plastyczno – techniczny przeznaczony dla dzieci i rodziców z    Przedszkola Miejskiego nr 1 na zabawkę przestrzenną z odpadów, który odbywał się od 01.10.2018 roku do 31.01.2019 roku
 -„Eko – Moda”- konkurs dla dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 1 i ich rodziców na najpiękniejszy strój wykonany    z odpadów , który odbędzie się w Dzień Wiosny
 -„Ekologiczne śpiewanie”- Konkurs piosenki ekologicznej skierowany do Zespołu dzieci 5 –letnich z Przedszkola Miejskiego nr 1, zespołu dzieci 6-letnich ze Szkoły Podstawowej nr 1, 2, 4 oraz zespołu dzieci 6 – letnich ze Szkoły Podstawowej w Cielądzu zaplanowany na 16. 04 2019 rok
 Łączna kwota przewidziana na konkursy: 4 622 zł
We wrześniu 2018 roku już po raz kolejny przedszkolaki brały udział w ogólnopolskiej akcji „ Sprzątanie świata”. Ponadto w ramach realizowanego programu ekologicznego dzieci 5- letnie z naszego przedszkola w listopadzie 2018 roku zaprezentowały przedstawienie „ Ruch to zdrowie- przedszkolak ci to powie”  przed dziećmi w Żłobku Miejskim „ Tuptuś” w Rawie Mazowieckiej . Systematycznie w grupach odbywają się zajęcia wychowawczo- dydaktyczne o tematyce segregacji odpadów. W marcu przedszkolaki uroczyście będą obchodzić pierwszy dzień wiosny połączony z konkursem „ Eko- moda”. W kwietniu 2019 roku odbędzie się Dzień Ziemi, oraz Ekohappening ulicami Rawy Mazowieckiej na temat „Segreguj śmieci”. Na kwiecień 2019 zaplanowano też prelekcję dyrektor ZGO lub oddelegowanego pracownika dotyczącą  problematyki segregacji odpadów i recyklingu. Skierowana będzie do rodziców oraz pracowników przedszkola.
Spodziewane efekty realizacji projektu:
 -wzrost świadomości ekologicznej wśród uczestników projektu;
-zwiększenie zainteresowania dzieci przyrodą i przestrzenią, w której funkcjonują;
-uwrażliwienie dzieci, rodziców , pracowników naszego przedszkola i społeczności  Rawy Mazowieckiej na potrzebę segregacji śmieci.
       
  SPRAWOZDANIE Z OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW RZECZOWYCH
    I EKOLOGICZNYCH  PROGRAMU EDUKACJI EKOLOGICZNEJ  
  „W TĘCZOWEJ JEDYNECZCE ZDROWO ŻYJEMY 
       I EKOSYSTEMY POZNAJEMY”

 

W lipcu 2016 roku Przedszkole Miejskie nr 1 „Tęczowa Jedyneczka” w Rawie Mazowieckiej złożyło wniosek o dofinansowanie w ramach konkursu „Edukacja ekologiczna w szkołach i przedszkolach na rok szkolny 2016/2017” na realizację zadania „W Tęczowej Jedyneczce zdrowo jemy i ekosystemy poznajemy”.Dnia 22 września 2016 roku wniosek został rozpatrzony pozytywnie, a efektem jest przyznana dotacja w kwocie 19873,00 zł. Umowa o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi nr 699/EE/D2016 w formie dotacji została podpisana w dniu 13 grudnia 2016r. Głównym celem projektu było poznanie ekosystemów i wdrażanie do zdrowego odżywiania.
Zorganizowano następujące wycieczki autokarowe:
– do lasu w Spale dla grup dzieci 5– letnich „Wiewiórki” i „Rybki” w dniu 19.10.2016 r.;
– do Mleczarni w Głuchowie, sadu w Prusach, młyna i piekarni w Michowicach dla grup 
  dzieci 4 – letnich „Żabki” i „Motylki” w dniu 21.10.2016 r.;
– do lasu na Podlas dla grup dzieci 3-letnich „Krasnale” i „Biedronki” w dniu 08.05.2017 r.;
– do Łodzi – Palmiarnia i Ogród Botaniczny dla grup 5- letnich „Wiewiórki”, „Rybki” 
   w dniu 10.05.2017 r.;
– do Rogowa: Alpinarium i Arboretum dla grup dzieci 4-5 letnich „Pszczółki” 
   w dniu 10.05.2017 r.
Odbyły się też wycieczki piesze:
– na łąkę, do parku, nad zalew, nad rzekę, do ogródków działkowych, do sklepu    
  owocowo- warzywnego, na targowisko miejskie.
   15 lutego 2017 r. zostały zorganizowane warsztaty kulinarne dla wszystkich dzieci z przedszkola, które przeprowadziła firma Baby Club Cafe z Łodzi. Podczas warsztatów dzieci samodzielnie przygotowywały muffinki ze zdrowych produktów. Tego samego dnia odbyła się prelekcja pt. ”Dieta naturalna w żywieniu przedszkolaka” dla rodziców dzieci uczęszczających do naszego przedszkola oraz pracowników placówki. Prelekcję poprowadziła pani mgr Magdalena Kubik z gabinetu Fit &You. Pani dietetyk przekazała zebranym informacje dotyczące zdrowego żywienia, układania jadłospisów 
i bilansowania posiłków oraz dostosowywania diety do indywidualnych potrzeb człowieka.     
   W listopadzie 2016 roku dzieci z grupy „Wiewiórki” zaprezentowały inscenizacje pt. „Na straganie” dla całej społeczności przedszkolnej, zaproszonych dzieci z Przedszkoli Miejskich nr 2 i nr 3 oraz maluchów ze Żłobka Miejskiego „Tuptuś” w Rawie Mazowieckiej. Przedszkolaki podarowały maluchom ze Żłobka zestaw plastikowych owoców i warzyw. 
W tym samym czasie zorganizowano konkurs plastyczny dla wszystkich dzieci z naszego przedszkola oraz dla jednej grupy dzieci pięcioletnich z Przedszkola Miejskiego nr 2 i jednej grupy dzieci pięcioletnich z Przedszkola Miejskiego nr 3.Każda z dziewięciu uczestniczących w konkursie grup otrzymała nagrodę i pamiątkowy dyplom.Obyły się też turnieje wiedzy o zdrowym żywieniu dla dzieci 3-4 letnich z naszej placówki oraz dla dzieci 5-letnich z Przedszkola Miejskiego nr 2 i nr 3. 
W terminie od września 2016 roku do kwietnia 2017 roku odbywał się konkurs fotograficzny przeznaczony dla dzieci i rodziców z naszej placówki. Celem konkursu było przedstawienie na fotografiach ekosystemów Rawy Mazowieckiej i okolicy. Uroczyste podsumowanie i wręczenie nagród nastąpiło podczas Festynu Rodzinnego 31.05.2017 roku. Komisja konkursowa przyznała 3 nagrody i 7 wyróżnień za udział w konkursie.
12 kwietnia 2017 roku dzieci 5-letnie z Przedszkola Miejskiego nr 1,dzieci 6-letnie ze Szkoły Podstawowej nr 1, nr 2, nr 4 oraz przedszkolaki z Punktu Przedszkolnego w Cielądzu zaprezentowały swoje umiejętności wokalne podczas zorganizowanego w naszej placówce konkursu piosenki ekologicznej „O przyrodzie śpiewająco”.Każdy z pięciu występujących 
zespołów otrzymał zestaw instrumentów perkusyjnych. 
Zgodnie kalendarzem w naszej placówce przebiegały imprezy takie jak: Dzień marchewki, Powitanie wiosny, Dzień ziemi, Światowy dzień wody.  
21 kwietnia 2017 roku wszyscy obejrzeliśmy przedstawienie pt. „Posprzątajmy Świat” w wykonaniu grupy „Żabki”.W tym samym dniu cała społeczność przedszkolna udała się na przemarsz ulicami miasta z przygotowanymi wcześniej transparentami, na których widniały hasła zachęcające mieszkańców Rawy Mazowieckiej do dbania o najbliższe otoczenie. 
Systematycznie raz w tygodniu wszystkie dzieci samodzielnie przygotowywały zdrowe śniadanie. Zgodnie z planami pracy miały miejsce w poszczególnych grupach zajęcia wychowawczo-dydaktyczne o tematyce prozdrowotnej.
31 maja 2017 roku odbył się Festyn Rodzinny podczas którego zgromadzeni rodzice zapoznali się z całorocznym przebiegiem realizacji i efektami  projektu ekologicznego „W Tęczowej Jedyneczce zdrowo jemy i ekosystemy poznajemy”. Dzieci,rodzice i nauczycielki z teatru NiedużY przedstawiły inscenizacje o tematyce ekologicznej pt. „Jaś i Małgosia… co wydarzyło się w lesie?”.Każda z grup przygotowała na konkurs kolorowy ekodeser ze zdrowych produktów.Przewodnim hasłem Festynu było zdrowe odżywianie czego dowodem były przygotowane przez rodziców zdrowe posiłki i przekąski.Zostały przeprowadzone ekologiczne zabawy i konkursy dla dzieci, rodziców i nauczycieli z naszego przedszkola. 
Dodatkowo 7 czerwca 2017 roku miał miejsce w naszej placówce przedszkolny konkurs recytatorski poświęcony tematyce ekologicznej.
Zakupione pomoce dydaktyczne przybliżyły dzieciom znajomość ekosystemów oraz nawyków zdrowego odżywiania się. Pomoce dydaktyczne są niezbędną częścią wyposażenia każdej placówki oświatowej, które są dla nauczycieli znacznym ułatwieniem pracy, podczas gdy dla dzieci jest to olbrzymie uatrakcyjnienie zajęć dydaktycznych oraz zabaw.Wpływają na wszechstronny rozwój dzieci,gdyż pobudzają dzieci do aktywności.Przedszkolaki miały możliwość np. obserwacji, prowadzenia eksperymentów, doświadczeń, badania zjawisk atmosferycznych, rozwijały zmysły.
Przedstawienie pt. „Na straganie”, turnieje wiedzy o zdrowym żywieniu i związany z nimi konkurs plastyczny utwierdziły w przekonaniu jak ważne dla zdrowia człowieka jest prawidłowe odżywianie i czystość środowiska.
W ciągu roku dzieci ze wszystkich grup przedszkolnych brały udział w różnorodnych wycieczkach autokarowych i pieszych. Ich nadrzędnym celem było poznanie ekosystemów województwa łódzkiego. W trakcie wycieczek kształtowała się u wychowanków wrażliwość estetyczna, zdolność do przeżywania piękna oraz potrzeba obcowania z nim. 
Udział w wyjściach i wyjazdach to niezbędny warunek tego, aby umieć przeżyć zjawiska i rzeczy w ich naturalnym środowisku i wymiarze. Uczestnictwo dzieci w wycieczkach dało im możliwość pozyskania doświadczeń i przeżyć estetycznych. Równie istotny walor dotyczy aspektów zdrowotnych, które podczas wycieczek umożliwiają uczestnikom relaks, odpoczynek psychiczny i fizyczny. Celem wycieczek było umożliwienie dzieciom aktywnego wypoczynku oraz wzmocnienie sprawności fizycznej i psychicznej.Kontakt z nieznanym, nowym, interesującym otoczeniem pobudzał także do wypowiadania się, co jest związane ze stawianiem pytań i miał wpływ na rozwój mowy. Bezpośrednie obcowanie z przyrodą budziło też u dzieci zainteresowanie, radość, a nawet miłość do ziemi ojczystej. Konkludując, zorganizowane wycieczki  służyły poszerzaniu informacji, wykształciły dobre nawyki zdrowotne,doskonaliły umiejętności interpersonalne, rozwijały postawy społeczno-moralne i estetyczne.Uczyły również racjonalnego i wartościowego zarządzania czasem wolnym.Podczas wycieczek nastąpiła integracja uczestników,tworzyły się więzi wspólnotowe, przedszkolaki miały wspólne cele i pokonywały różne trudności.
Warsztaty kulinarne przeprowadzone przez firmę Baby Club Cafe uświadomiły dzieciom jak ważne jest wykorzystanie zdrowych produktów do przygotowania posiłków.Dzieci miały możliwość wcielenia się w rolę kucharza, dzięki czemu samodzielnie przygotowały pyszne, zdrowe muffinki. Przedszkolaki zapoznały się również z aktualną piramidą zdrowego żywienia; od tej pory mają świadomość dokonywania prawidłowych wyborów.
Rodzice uczestniczyli w spotkaniu z dietetykiem, którego celem było poznanie diety naturalnej w żywieniu przedszkolaka. Słuchacze mieli możliwość przygotowania prawidłowego jadłospisu dla dzieci.
Konkurs Piosenki Ekologicznej „O przyrodzie śpiewająco” pogłębił wiedzę ekologiczną,jak również przyczynił się do rozwinięcia kultury muzycznej wśród dzieci.Jego najważniejszym założeniem było propagowanie dbałości o środowisko naturalne poprzez śpiew,jako szczególną formę ekspresji przekazu artystycznego,który zawiera w sobie całą gamę odczuć,doznań i wzruszeń.Przyświeca mu także idea uświadomienia młodym artystom odpowiedzialności za środowiskow którym  żyją, podnoszenia poziomu wiedzy o działaniach zmierzających do poprawy stanuśrodowiska naturalnego, uwrażliwienia na piękno przyrody i rozwijania nieskrępowanej twórczości dziecięcej przez stworzenie możliwości wszechcstronnego zaprezentowania ich uzdolnień,popularyzacji piosenek o tematyce ekologicznej i ożywienie amatorskiego ruchu artystycznego.       
Happenig ulicami miasta wzbudził zainteresowanie mieszkańców,którzy z uwagą słuchali haseł ekologicznych wygłaszanych przez dzieci i wychowawców.W ten sposób pobudziliśmy mieszkańców do refleksji jak ważna jest troska o nasze środowisko oraz propagowanie zachowań proekologicznych.
W ramach projektu przeprowadzono konkurs fotograficzny „W obiektywie rodziny” mający na celu zlokalizowanie ekosystemów Rawy Mazowieckiej i okolicy. Do konkursu zgłoszono wiele ciekawych zdjęć na których uchwycono piękno otaczającej nas przyrody. Komisja konkursowa powołana przez Dyrektora przyznała 3 nagrody i 7 wyróżnień.
Festyn Rodzinny w dużej mierze przyczynił się do integracji dzieci, rodziców i nauczycieli przedszkola.Każdy miał możliwość spróbowania zdrowej przekąski. Starałyśmy się przekonać uczestników imprezy,że zdrowe odżywianie może być przyjemnością dzięki której dbamy nie tylko o swoje zdrowie, ale także dłuższe życie.Celem przedstawienia pt.”Jaś i Małgosia…co wydarzyło się w lesie” było zwrócenie uwagi na problem zaśmiecania lasu oraz dbania o czystość lasu i innych ekosystemów.
Przedszkolny konkurs recytatorski,który nie był ujęty w projekcie, wzbudził w dzieciach chęć troski o otaczające ekosystemy.
Działania realizowane w ramach projektu ,,W Tęczowej Jedyneczce zdrowo jemy i ekosystemy poznajemy” były opisywane i systematycznie umieszczane na stronie internetowej naszego przedszkola,na stronach internetowych placówek  włączonych przez nas do projektu,na stronie internetowej Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka,w prasie lokalnej-„Głos Rawy Mazowieckiej i okolicy”, na portalu internetowym erawa.pl.

Informacje na temat realizowanego projektu można znaleźć na stronach  Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka   i  Zainwestuj w ekologię.

konkurs na najpiękniejszy ekodeser

31.05.2017 W naszym przedszkolu odbył się konkurs na najpiękniejszy ekodeser. Wszystkie przedszkolaki w każdej grupie miały za zadanie przygotować kolorowy ekodeser. W efekcie powstały: motyle, jeż, palmy, ryby itp. Wszystkie prace były kolorowe, piękne i smaczne. Jury w składzie rodziców postanowiło przyznać wszystkim pierwsze miejsce. Gratulujemy :)

W Tęczowej Jedyneczce zdrowo jemy i ekosystemy poznajemy

31.05.2017 W dniu dzisiejszym w naszym przedszkolu odbył się Festyn Rodzinny pod hasłem "W Tęczowej Jedyneczce zdrowo jemy i ekosystemy poznajemy", podczas którego odbyło się podsumowanie projektu ekologicznego. Dzieci i rodzice mogli obejrzeć przedstawienie teatru "NiedużY" pt. " Jaś i Małgosia... co wydarzyło się w lesie". Rozstrzygnięto konkurs fotograficzny "W obiektywnie rodziny". Następnie przedszkolaki i ich rodzicie mogli wziąć udział w zabawach z animatorem.

Wycieczka do lasu

08.05.2017 r. W poniedziałek, 8 maja przedszkolaki z grupy „Krasnale” oraz „Biedronki” wybrały się na wycieczkę autokarową na Podlas do lasu. Na miejscu powitał nas leśniczy pan Tomasz Smierzchała, który oprowadził nas po lesie, zapoznał z drzewami, które tam rosną oraz opowiedział wiele ciekawostek o zwierzętach żyjących w lesie. Wiele radości sprawiły wszystkim wędrówki po leśnych ścieżkach. Dzieci z zainteresowaniem obserwowały otaczającą przyrodę.

konkurs piosenki ekologicznej

12.04.2017 r. W naszym przedszkolu odbył się konkurs piosenki ekologicznej w zakresie realizowanego projektu ekologicznego pt. "W Tęczowej Jedyneczce zdrowo jemy i ekosystemy poznajemy", który został opracowany w ramach konkursu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Do udziału zaprosiliśmy zespoły wokalne z klas "O" ze Szkoły Podstawowej nr 1, nr 2, nr 4 oraz przedszkola z Zespołu Szkół w Cielądzu. Wszystkie zespoły zaprezentowały swoje umiejętności wokalne wywołując aplauz publiczności oraz uznanie jury, które jednogłośnie przyznało nagrody dla wszystkich zespołów. Celem naszego konkursu było rozwijanie umiejętności wokalnych oraz wzbudzanie szacunku do przyrody.

Pyszne kanapki

10.03.2017 r. Jak w każdy piątek dzieci samodzielnie robiły pyszne kanapeczki z twarożkiem. Były baaaarrdzo smaczne

Warsztaty kulinarne

15.02.2017 r. W dniu 15 lutego "Krasnale" i "Żabki" wzięły udział w warsztatach kulinarnych, które zostały poprowadzone przez firmę Baby Club Cafe z Łodzi. Dzieci miały możliwość wcielenia się w rolę kucharza. Wszystkie przedszkolaki przygotowały samodzielnie pyszne zdrowe muffinki, które udekorowały, a następnie zjadły. Wspólne działania kulinarne były okazją do dobrej zabawy.

Dieta naturalna w żywieniu przedszkolaka

15.02.2017 r. W dniu 15 lutego w naszym przedszkolu odbyło się spotkanie dla Rodziców z Panią dietetyk mgr inż. Magdaleną Kubik, która wygłosiła prelekcję na temat "Dieta naturalna w żywieniu przedszkolaka".

"Na straganie"

09.11.2016 r. Dzieci z grupy "Wiewiórki" wspólnie z wychowawczyniami poszły do Miejskiego Żłobka w którym przedszkolaki zaprezentowały swoim młodszym kolegom i koleżankom inscenizację do wiersza "Na straganie". Po prezentacji dzieci ze żłobka wraz z Paniami zaprosiły nas do wspólnej zabawy.

Wiemy, co jemy dla dzieci 3 i 4 - letnich

08.11.2016 r. Dziś odbyła się kolejna impreza z cyklu "Wiemy, co jemy" tym razem dla dzieci 3 i 4 -letnich z naszego przedszkola. "Wiewiórki" zaprezentowały swoją inscenizację do wiersza "Na straganie", a następnie dzieci przystąpiły do konkursów. Układały puzzle z pociętych elementów, malowały farbami kontury owoców, odgadywały zagadki słuchowe oraz wspólnie śpiewały piosenki o tematyce zdrowotnej.

Wiemy, co jemy dla dzieci 5 - letnich

07.11.2016 r. W poniedziałek w naszym przedszkolu odbyła się już kolejna impreza zdrowotna pt. „Wiemy, co jemy” dla dzieci pięcioletnich. Gościliśmy w naszej placówce dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 2 „Niezapominajka” oraz dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 3 „Bajkowy Zakątek”. Spotkanie rozpoczęło się występem grupy „Wiewióreczki”, która zaprezentowała inscenizację znanego wszystkim wiersza „Na straganie”. Następnie przeszliśmy do turnieju wiedzy o zdrowym żywieniu podczas którego dzieci miały możliwość sprawdzenia swojej wiedzy oraz umiejętności kulinarnych. Przedszkolaki przygotowały kanapki, zdrową sałatkę, odgadywały zagadki oraz układały puzzle przedstawiające warzywa i owoce. Na zakończenie imprezy został podsumowany konkurs plastyczny pt. „Zdrowe żywienie, życia spełnieniem”.

sok jabłkowo- marchewkowy

03.11.2016 r. Z myślą o witaminkach, postanowiliśmy zrobić sok jabłkowo- marchewkowy. Jednak zanim przystąpiliśmy do pracy, dzieci zapoznały się z urządzeniem do robienia soku - sokowirówką , jego działaniem i utrwalały sobie zasady bezpieczeństwa. Następnie przedszkolaki kolejno podchodziły i samodzielnie wyciskały sok z jabłek i marchewki. Po skończonej pracy dzieci delektowały się jego smakiem. Sok wszystkim bardzo smakował, ponieważ wykonany był przez dzieci.

Wycieczka do Nadleśnictwa w Spale

19.10.2016 r. Przedszkolaki z grupy „Wiewiórki” oraz „Rybki” wybrały się na wycieczkę autokarową do Nadleśnictwa w Spale. Na miejscu powitał nas leśniczy, który oprowadził nas po lesie, zapoznał z drzewami, które tam rosną oraz opowiedział wiele ciekawostek o zwierzętach żyjących w lesie. Wiele radości sprawiły wszystkim wędrówki po leśnych ścieżkach. Dzieci z zainteresowaniem obserwowały otaczającą przyrodę oraz gromadziły dary lasu, które po powrocie do przedszkola umieszczone zostały w kąciku przyrody.

Sałatka

targ owocowo – warzywny

26.09.2016 r. "Pszczółki" i "Wiewiórki" wybrały się na targ owocowo – warzywny. Podczas wycieczki przedszkolaki utrwaliły wiadomości zdobyte podczas zajęć w przedszkolu – oglądały różne gatunki owoców i warzyw, porównywały ich wygląd, rozpoznawały i nazywały, przypomniały sobie o ich wartościach odżywczych niezbędnych do właściwego funkcjonowania organizmu.
Dostępność