PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ-PAŹDZIERNIK

logo jpg scaled

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ

Tematy Kompleksowe

1. Idzie jesień przez świat
2. Jesienna przyroda
3. Koszyk Pani Jesieni
4. Skarby jesieni

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

 • wprowadzenie pojęć: piękno przyrody, pracowitość;
 • kształtowanie pojęć związanych ze zjawiskami przyrodniczymi, dokonywanie obserwacji przyrodniczych;
 • poznawanie, rozumienie i przestrzeganie zasad i norm społecznych obowiązujących w grupie- stosowanie zwrotów grzecznościowych, rozwiązywanie konfliktów, właściwe zachowanie się w trudnych sytuacjach, kulturalne mówienie o swoich potrzebach, spokojne oczekiwanie na swoją kolej, podejmowanie trudnych decyzji służących dobru, przeciwstawianie się złu;  
 • nawiązywanie właściwych relacji rówieśniczych w zabawie i sytuacjach codziennych- przezwyciężanie nieśmiałości, rozwijanie asertywności;
 • rozwijanie sprawności motorycznej i współpracy w grupie;
 • kształtowanie orientacji w schemacie ciała w odniesieniu do siebie i innych osób;  
 • posługiwanie się pojęciami określającymi kierunki i relacje w przestrzeni, kierunki wyznaczane od osi ciała – prawa, lewa, w prawo w lewo, w, obok, nad, pod, przed, za, między;  
 • rozwijanie umiejętności liczenia, poznanie liczb 1, 2 w znaczeniu kardynalnym i porządkowym;
 • kształtowanie umiejętności poruszania się w przestrzeni podczas zabawa ruchowych, tańca itp.;  
 • rozwijanie słownika dziecka w zabawach słowotwórczych;
 • rozwijanie umiejętności budowania zdań poprawnych gramatycznie;
 • rozwijanie percepcji wzrokowej poprzez porównywanie, różnicowanie i zapamiętywanie kształtów figur geometrycznych, liter i wyrazów (czytanie globalne);
 • rozwijanie percepcji słuchowej poprzez zabawy z wykorzystaniem zagadek słuchowych (rozpoznawanie i różnicowanie dźwięków, wysłuchiwanie słowa w słowie), odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanych tekstów literackich, dokonywanie analizy i syntezy zdania i wyrazu (analiza i synteza głoskowa i sylabowa), różnicowanie głosek o, a, m, l, t, i, wyróżnianie wskazanej głoski w zależności od miejsca w wyrazie;
 • zachęcanie do słuchania i stosowania słów, zwrotów, piosenek w j. angielskim;
 • rozwijanie pamięci słuchowej poprzez naukę piosenek, tekstów powitanek i krótkich rymowanek;
 • rozwijanie koordynacji ruchowo-słuchowo-wzrokowej podczas zabaw metodą Dobrego Startu;  
 • kształcenie sprawności manualnej i kreatywności oraz inwencji twórczej dzieci podczas zabaw plastycznych, konstrukcyjno-plastycznych z wykorzystaniem różnorodnych materiałów;  
 • kształtowanie myślenia logicznego w zabawach wymagających kodowania i dekodowania informacji. 

 

 

 

 

 

Piosenka

„Malowała jesień” – nauka piosenki.  

 sł. i muz. Danuta i Karol Jagiełłowie 

 Malowała jesień w parku wszystkie liście,  

Na czerwono, na brązowo, żółto i złociście. 

 Lala, lala, la, lala, lala, la.  

Na czerwono, na brązowo, żółto i złociście. 

 

 Przyleciała sroczka i usiadła z boku,  

Przyglądała się, jak jesień barwi wszystko wokół. 

 Lala, lala, la, lala, lala, la.  

Przyglądała się, jak jesień barwi wszystko wokół.  

 

Zobaczył to wietrzyk i pędzi po lesie,  

Zrywa kolorowe liście i ze sobą niesie. 

 Lala, lala, la, lala, lala, la.  

Zrywa kolorowe liście i ze sobą niesie. 

Dostępność