PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ-PAŹDZIERNIK

logo jpg  scaled

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ

Tematy Kompleksowe

1. Idzie jesień przez świat
2. Jesienna przyroda
3. Koszyk Pani Jesieni
4. Skarby jesieni

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

• poznanie wartości „pracowitości”,
• rozwijanie funkcji komunikatywnej języka,
• zachęcanie do zgodnej współpracy podczas układania puzzli i różnych zabaw,
• zapoznanie z cechami jesiennego krajobrazu i z darami jesieni,
• poszerzanie doświadczeń językowych,
• ćwiczenie pamięci,
• uwrażliwianie na piękno jesiennej przyrody,
• poznanie wyglądu jesiennych liści i owoców wybranych drzew: dębu, klonu, kasztanowca,
• rozwijanie kompetencji matematycznych,
• doskonalenie umiejętności liczenia w zakresie 1–3,
• prowadzenie obserwacji, wyciąganie wniosków z doświadczeń,
• przestrzeganie zawartych umów dotyczących bezpiecznego poruszania się podczas jesiennego spaceru,
• kształtowanie poczucia rytmu,
• doskonalenie sprawności fizycznej,
• wdrażanie do zgodnego współdziałania podczas ćwiczeń i zabaw,
• poznanie nazw i wyglądu niektórych grzybów,
• rozwijanie wyobraźni i zdolności manualnych,
• motywowanie do samodzielnego wykonania pracy,
• poszerzanie wiedzy na temat wartości jaką jest pracowitość,
• rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem,
• rozwijanie umiejętności komunikacyjnych,
• rozwijanie pozytywnych cech charakteru (pracowitości),
• wyrabianie koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowych,
• poznawanie zwyczajów zwierząt przygotowujących się do zimy,
• rozwijanie kompetencji matematycznych w zakresie klasyfikowania i przeliczania przedmiotów,
• poszerzanie doświadczeń językowych w zakresie posługiwania się językiem angielskim,
• poznawanie wybranych piosenek z repertuaru dziecięcego,
• rozwijanie ekspresji, wrażliwości i pamięci muzycznej,
• rozwijanie umiejętności logicznego myślenia,
• wzbogacanie doświadczeń sensorycznych,
• motywowanie do zdobywania samodzielnych doświadczeń,
• odkrywanie własnych możliwości twórczych,
• poszerzanie doświadczeń plastycznych,
• rozwijanie motoryki małej i precyzyjnych ruchów rąk,
• poznanie nowej wartości „uprzejmości”,
• doskonalenie umiejętności wypowiadania się na zadany temat,
• zachęcanie do bycia uprzejmym we wzajemnych relacjach,
• poznanie wybranych owoców rosnących w sadzie,
• rozwijanie kompetencji językowych w zakresie posługiwania się językiem angielskim,
• wdrażanie do dbania o porządek w najbliższym otoczeniu,
• poznanie nazw wybranych drzew owocowych (jabłoń, grusza, śliwa),
• wdrażanie do zgodnej współpracy,
• poznanie możliwości własnego aparatu głosowego,
• kształtowanie poczucia rytmu,
• wyrabianie pamięci i słuchu muzycznego,
• poznanie sposobu przygotowywania niektórych przetworów owocowych,
• poszerzanie doświadczeń kulinarnych,
• zachęcanie do zdrowego odżywiania się i częstszego spożywania owoców i warzyw,
• poszerzanie wiadomości na temat uprzejmości,
• rozwijanie pozytywnych cech charakteru (uprzejmość),
• poznanie warzyw rosnących w warzywniaku jesienią,
• rozwijanie poczucia jedności,
• budowanie atmosfery życzliwości i otwartości,
• poszerzenie wiadomości na temat warzyw i sposobu ich uprawy,
• rozwijanie myślenia przyczynowo- skutkowego,
• uwrażliwienie na bogactwo otaczającego nas świata roślin,
• poznawanie właściwości wybranego warzywa (ogórek kiszony),
• kształtowanie umiejętności radzenia sobie w sytuacji stresowej,
• poznanie budowy grzechotki i sposobu jej wykonania.

Wierszyk

Co zrobiła jesień
Marlena Szeląg

Rozsypała jesień liście

i już mienią się złociście.

I zrzuciła z drzew kasztany,

na chodniku poszły w tany.

Lasy w grzyby przystroiła,

w mchach i w liściach je ukryła.

A wiewiórkom dla uciechy,

w koszu dała już orzechy!

Z wiatrem razem zatańczyła,

z dębu żołędzie strąciła.

A na koniec swej podróży,

chciała kąpać się w kałuży!

Deszczem zatem pokropiła,

słonko chmurą zasłoniła….

Dostępność