PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ-PAŹDZIERNIK

logo jpg  scaled

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ

Tematy Kompleksowe

  1. W zdrowym ciele zdrowy duch
  2. Jesienią w parku
  3. Jesienią w lesie
  4. Przygotowania do zimy

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

 Przestrzeganie zasad panujących w przedszkolu.

Przestrzegani podstawowych zasad korzystania z placu zabaw.

Odbieranie otaczającego nas świat poprzez różne zmysły.

Poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie związanych z jesienią – w parku, w lesie, w gospodarstwie domowym.

Rozumienie sensowności zdrowego odżywiania.

Kształtowanie umiejętności sprawnego przeliczania w granicach możliwości dzieci.

Kształtowanie umiejętności klasyfikowania według jednej cechy.

Kształtowanie umiejętności rozróżniania podstawowych figur geometrycznych i nazywanie kola.

Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.

Nauka piosenek i pląsów.

Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.

 

Piosenka

Wiersz

Dostępność