PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ-LISTOPAD

logo jpg scaled
LISTOPAD

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ

Tematy Kompleksowe

1.Nasza mała ojczyzna
2.Mój dom-Polska
3.Nadchodzi zima
4.Moje hobby

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

 • Rozumienie pojęcia miejsce zamieszkania;
 • Budzenie zaciekawienia okolicznym środowiskiem;
 • Uczenie wyrażania szacunku do miejsca zamieszkania;
 • Stwarzanie warunków do poszerzania doświadczeń językowych;
 • Kształtowanie umiejętności rozróżniania miasta od wsi;
 • Uwrażliwianie na piękno wsi ;
 • Rozwijanie umiejętności określania wielkości i nazw różnych domów;
 • Kształtowanie pojęcia numer domu;
 • Uwrażliwianie na potrzebę znajomości adresu zamieszkania;
 • Przybliżenie postaci polskiego kompozytora Fryderyka Chopina;
 • Kształtowanie umiejętności słuchania muzyki poważnej;
 • Uwrażliwianie na odczuwanie emocji podczas słuchania muzyki;
 • Poznanie dekoracji używanych podczas świąt patriotycznych;
 • Rozumienie pojęcia kokarda narodowa;
 • Kształcenie postawy szacunku do historii naszego kraju;
 • Zdobywanie wiedzy o tym, kto to jest patriota;
 • Kształtowanie postaw patriotycznych;
 • Budzenie dumy z przynależności narodowej;
 • Zapoznanie z herbem Warszawy i legendą o Syrence;
 • Kształtowanie zdolności opowiadania bajek;
 • Rozwijanie zainteresowań legendami o Polsce;
 • Przeliczanie symboli narodowych;
 • Rozpoznawanie symboli narodowych;
 • Rozbudzanie postaw patriotycznych;
 • Wzbogacanie wiedzy społeczno-przyrodniczej;
 • Uwrażliwianie na folklor;
 • Nabywanie szacunku do kultury góralskiej;
 • Wzbogacanie wiedzy na temat morza i jego charakterystycznych cech;
 • Umiejętność skupiania się i wyciąganie wniosków;
 • Rozbudzanie wrażliwości podczas działań z farbami
 • Poznanie oznak zimy;
 • Umiejętność dostrzegania i nazywania oznak zimy;
 • Dostrzeganie potrzeb innych osób podczas zabaw zimowych

Zestaw ćwiczeń gimnastycznych 5,6,7

PIOSENKI:

BAŁWANEK

Ulepiła Hanka małego bałwanka,
małego bałwanka – raz, dwa, trzy,
Bardzo się cieszyła, wesoło tańczyła,
wesoło tańczyła – raz, dwa, trzy

Miał bałwanek nowy nosek marchewkowy,
nosek marchewkowy – raz, dwa, trzy.
I dwa oczka czarne, a na głowie garnek,
a na głowie garnek – raz, dwa, trzy.

Słonko zaświeciło, śnieżek roztopiło,
śnieżek roztopiło – raz, dwa, trzy.
Więc się smuci Hanka że nie ma bałwanka,
że nie ma bałwanka – raz, dwa, trzy

Ulepiła Hanka nowego bałwanka,
nowego bałwanka – raz, dwa, trzy
Bardzo się cieszyła – wesoło tańczyła,

Dostępność