PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ-GRUDZIEŃ

logo jpg scaled
GRUDZIEŃ

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ

Tematy Kompleksowe

1. Coraz zimnej
2. Sport to zdrowie
3. Świąteczne przygotowania
4. Wesołych świąt!
5. Płynie czas

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

 • uświadamianie konieczności pomocy zwierzętom leśnym podczas zimy;
 • uwrażliwienie na potrzeby zwierząt zimą
 • nabywanie poczucia odpowiedzialności za pupila;
 • poznanie pojęć zamrażanie roztapianie;
 • zapoznanie z zasadami bezpiecznych zabaw zimowych;
 • przybliżenie znaczenia słowa olimpiada;
 • ćwiczenie umiejętności dzielenia wyrazów na sylaby;
 • wdrażanie do uważnego słuchania poleceń;
 • kształtowanie motoryki w zakresie zwinności;
 • zgodne współdziałanie w zabawie;
 • wyzwalanie pozytywnych emocji podczas wspólnej zabawy;
 • kształtowanie umiejętności pomagania w porządkach domowych;
 • czekanie na swoją kolej podczas rozmowy;
 • zapoznanie z zawodem i pracą listonosza;
 • nabywanie umiejętności składania życzeń;
 • usprawnianie zdolności manualnych podczas przygotowywania ozdób na choinkę;
 • nazywanie emocji;
 • przybliżenie wiadomości o życiu i postaci Mikołaja;
 • przeliczanie w dostępnym zakresie;
 • składanie obrazka z części;
 • poznanie historii stajenki i szopki bożonarodzeniowej;
 • śpiewanie kolęd umiarkowanym głosem;
 • odczuwanie podniosłego nastroju świąt Bożego Narodzenia;
 • poznanie tradycji witania Nowego Roku;
 • nazywanie pór roku i przyporządkowanie im koloru;
 • dostrzeganie różnic w porach roku;
 • rozwijanie wiedzy o otaczającym świecie;
 • rozwijanie aktywności muzyczno‐ruchowej;
  Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr: 7, 8, 9.
Dostępność