PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ-STYCZEŃ

logo jpg  scaled

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ

Tematy Kompleksowe

1. Płynie czas
2. Sport to zdrowie
3. Młodsi i starsi
4. Dbam o zdrowie

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

poznanie nazw dni tygodnia;

nazywanie pór roku i przyporządkowanie im koloru;

dostrzeganie różnic w porach roku;

rozwijanie aktywności muzyczno‐ruchowej;

rozwijanie wrażliwości muzycznej poprzez słuchanie muzyki;

wdrażanie do reagowania na polecenia;

oznanie symboli i kolorystyki dnia oraz nocy;

kształtowanie pojęcia regularności rytmu w organizacji czasu;

rozwijanie umiejętności wyrażania pory dnia w działaniach plastycznych;

rozumienie pojęcia rodzina;

nazywanie członków rodziny;

zacieśnianie więzi rodzinnych;

rozwijanie myślenia logicznego podczas rozwiązywania zagadek;

stwarzanie warunków do poszerzania doświadczeń językowych;

doskonalenie sprawności manualnych;

kształtowanie poczucia konieczności poszanowania zabawek;

zapoznanie z zasadami bezpiecznych zabaw zimowych;

kształtowanie świadomości o zagrożeniach występujących na lodzie i śniegu;

ćwiczenie umiejętności na sylaby;

wdrażanie do uważnego słuchania poleceń;

porównywanie elementów i posługiwanie się pojęciami duży, mały;

uświadamianie zagrożeń płynących ze świata ludzi i zwierząt;

szeregowanie elementów od najmniejszego do największego

 

                                                                           Piosenka Babciu, droga Babciu

Babciu, droga Babciu powiedz mi,
czy potrafisz zrobić to co my?
 my tupiemy  tup, tup, tup
teraz babciu ty to zrób!

Babciu, droga Babciu powiedz mi,
czy potrafisz zrobić to co my?
my klaszczemy raz dwa trzy
teraz Babciu zrób to ty!

Dziadku, drogi dziadku powiedz mi,
czy potrafisz zrobić to co my?
my skaczemy raz dwa trzy
teraz dziadku zrób to ty!

Dziadku, drogi Dziadku powiedz mi,
czy potrafisz zrobić to co my?
my całuski damy ci
teraz Dziadku daj nam ty!

 

Dostępność