PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ-WRZESIEŃ

logo jpg scaled

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ

Tematy Kompleksowe

 1. W przedszkolu
 2. Moja miejscowość
 3. Ja, ty i środowisko
 4. Dary jesieni

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

 • Integrowanie się z grupą rówieśniczą.
 • Poznanie topografii przedszkola.
 • Ustalenie i przestrzeganie zasad panujących w przedszkolu.
 • Poznawanie podstawowych zasad korzystania z placu zabaw.
 • Poznawanie podstawowych zasad ruchu drogowego.
 • Poznanie funkcji instytucji niosących pomoc: policja.
 • Poznanie budowy własnego ciała, podawanie nazw poszczególnych części ciała.
 • Poznanie zmysłów, jakimi odbieramy otaczający nas świat.
 • Poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie związanych z jesienią.
 • Kształtowanie umiejętności klasyfikowania według jednej cechy.
 • Kształtowanie umiejętności rozróżniania i podawania nazw podstawowych figur geometrycznych: koło.
 • Kształtowanie orientacji przestrzennej – posługiwanie się pojęciami na, obok.
 • Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
 • Kształtowanie mowy i myślenia poprzez zabawy ortofoniczne, zagadki słuchowe itp.
 • Nauka piosenek i pląsów.
 • Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.

Piosenka

Zając Tup
sł. Zbigniew Dmitroca, muz. Jędrzej Rochecki
1. Jestem Tup – wesoły zając,
Wszystkie dzieci mnie kochają,
Chętnie chodzę do przedszkola,
Tak jak Julka, Jaś i Ola.

2. A w przedszkolu jest ciekawie,
Cały czas się z dziećmi bawię,
Tańczę, śpiewam, klaszczę w ręce,
Co dzień umiem coraz więcej.

3. Mama chwali mnie codziennie,
Mówi, że jest dumna ze mnie,
Tata chwali mnie tak samo,
Bo się zawsze zgadza z mamą.

Wiersz

Znaczek przedszkolaka
Bożena Forma
Wie dokładnie przedszkolaczek,
Jak wygląda jego znaczek.
A na znaczku strumyk, ławka,
Koń, biedronka i huśtawka.
Przedszkolaki pamiętają,
Co ich znaczki przedstawiają.
Przyczepiony barwny znaczek
Ma w swej szafce przedszkolaczek.
Sweter równo ułożony,
płaszczyk pięknie powieszony,
Buty dobrze wyczyszczone,
Stoją równo ustawione.
O porządek wszyscy dbają,
Często w szafkach swych sprzątają

Dostępność