PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ-CZERWIEC

logo jpg scaled

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ

Tematy Kompleksowe

 1. Lato-czas zabawy
 2. Kolorowe lato
 3. Żegnamy przedszkole
 4. Do widzenia!

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

 

 • zapoznanie ze świętem Dnia Dziecka;
 • stwarzanie warunków do wyrażania emocji ciałem;
 • zachęcanie do radosnej zabawy w grupie;
 • stwarzanie warunków do poszerzania doświadczeń językowych;
 • kształtowanie postawy koleżeńskiej w zabawie;
 • uświadomienie, że w otoczeniu są osoby, do których można zwrócić się po pomoc;
 • rozkładanie elementów według zasady po tyle samo;
 • ćwiczenie w posługiwaniu się wyrażeniem po równo;
 • ćwiczenie umiejętności uważnego słuchania;
 • rozbudzenie zainteresowania zwierzętami egzotycznymi poprzez zabawy ruchowe;
 • rozwijanie percepcji słuchowej;
 • kształtowanie wrażliwości na odgłosy zwierząt;
 • rozwijanie prawidłowej percepcji i znajomości nazw kolorów;
 • kształtowanie aktywności twórczej i wyobraźni;
 • zachęcanie do dzielenia się swoimi doświadczeniami;
 • rozumienie i dostrzeganie potrzeby współdziałania w grupie na podstawie obserwacji życia mrówek;
 • kształtowanie przyjaznego stosunku do przyrody;
 • wdrażanie do współdziałania z rówieśnikami;
 • dokonywanie syntezy słownej;
 • kształtowanie logicznego myślenia;
 • rozumienie znaczenia pszczół w życiu człowieka;
 • rozpoznawanie oznak lata;
Dostępność