PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ-MAJ

logo jpg  scaled

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ

Tematy Kompleksowe

1. Jak powstaje książka?
2. Na łące
3. Mama i tata
4. Moje zwierzątko

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

Motywowanie do zgodnego udziału w życiu grupy przedszkolnej.

Wdrażanie do samodzielności i kulturalnego zachowania się.

Wyrabianie dbałości o ład i porządek.

Rozwijanie wrażliwości słuchowej za pomocą dźwięków z otoczenia, dźwięków wydawanych przez przedmioty, instrumenty oraz dźwięków mowy.

Usprawnianie narządów artykulacji.

Stwarzanie sytuacji umożliwiających dzieciom dostrzegania wprowadzanych zmian – dokładanie, odkładanie i określnie wyniku dodawania i odejmowania oraz.

Uświadamianie dzieciom sensu zdarzeń przyczynowo-skutkowych oraz umożliwianie przewidywania następstw.

Motywowanie do dbałości o sprawność fizyczną – aktywizowanie dzieci podczas zabaw i ćwiczeń ruchowych.

Rozwijanie umiejętności zapewniających bezpieczeństwo sobie i innym.

Rozwijanie zainteresowań muzycznych i tanecznych.

Inspirowanie do działań plastycznych i konstrukcyjnych.

Rozwijanie zainteresowania światem roślin i zwierząt.

Kształtowanie postawy szacunku dla roślin i zwierząt.

Kształtowanie umiejętności przeliczania – poszerzanie zakresu liczenia; działanie na zbiorach; wdrażanie do posługiwania się liczebnikami głównymi i porządkowymi.

Doskonalenie umiejętności dostrzegania i rozumienia rytmów.

Doskonalenie umiejętności wzrokowych – wyróżniania elementów na obrazku; łączenia przedmiotu z jego konturem, składania obrazka z wielu części, itp.

Doskonalenie umiejętności wypowiadania się zdaniami na temat sytuacji przedstawionej na obrazku – posługiwanie się czasownikami i przymiotnikami podczas opowiadania treści ilustracji.

Budzenie zainteresowania książką i czytaniem

Motywowanie do interesowania się życiem rodziny i uczestniczenia w nim.

 

Zestaw ćwiczeń porannych nr: 17, 18.

Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr: 17, 18.

Piosenka

,,Łąka”

sł. Ewa Stadtmuller

 

Leci siwa mgła do góry,

wnet się zmieni w ciemne chmury.

Pada deszczyk prosto z nieba,

tego nam tu było trzeba.

 

Rośnie trawa ile zdoła,

kwitną kwiaty, pachną zioła.

Obudziły się biedronki,

pszczoły, trzmiele oraz bąki.

 

Frunie motyl pod niebiosy,

żabie chóry ćwiczą głosy.

Środkiem łąki bociek człapie,

zmykaj żabko , bo cię złapie.

Wiersz

Wiersz

„Ogródek mamy”

(Ewa Skarżyńska)

Album ze zdjęciami

 – to ogródek mamy.

My w nim wyrastamy.

Z konia na biegunach,

z graniastego koła,

z lalek,

z ciuciubabki,

z berka

i z przedszkola.

A mama

woła nas czasem

do swego ogródka.

I mówi:

– Zobacz,

taki byłeś maleńki,

taka byłaś malutka…

Jak roślinki

w ogrodzie rośniemy

dla mamy.

A ona

jest ogrodnikiem.

Dobrym i kochanym.

Dostępność