PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ – MARZEC

logo jpg scaled
MARZEC

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ

Tematy Kompleksowe

1. Mali odkrywcy- projekt mleko.
2. Tajemnice świata- projekt mleko.
3. Nadchodzi wiosna.
4. Wiosna tuż-tuż.
5. Święta, święta biją dzwony.

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

 • rozwijanie wiedzy ogólnej;
 • czerpanie radości z przekazywania wiedzy i umiejętności innym;
 • budowanie pozytywnego obrazu własnej osoby;
 • poznanie rodzajów mleka;
 • rozwijanie zdolności komunikacyjnych;
 • wyrażanie w rozmowie szacunku wobec innych osób;
 • doskonalenie orientacji przestrzennej;
 • ćwiczenie umiejętności konstruowania budowli przestrzennych;
 • dostrzeganie znaczenia hodowli zwierząt;
 • odróżnianie niskich i wysokich dźwięków;
 • rozwijanie słuchu muzycznego;
 • ćwiczenie motoryki dużej podczas zabaw muzycznoruchowych;
 • rozwijanie kreatywności w zabawach z użyciem produktów spożywczych;
 • kształtowanie umiejętności koncentracji uwagi na zadaniu;
 • kształtowanie umiejętności samodzielnego planowania pracy;
 • poszerzanie wiedzy ogólnej w oparciu o opowiadanie;
 • budowanie poczucia wspólnoty podczas zabaw tematycznych;
 • ćwiczenie zgodnej współpracy;
 • nazywanie produktów mlecznych
 • tworzenie sytuacji sprzyjających rozwijaniu mowy
  i kształtowaniu umiejętności wypowiadania się;
 • utrwalanie kulturalnych zachowań w miejscach publicznych;
 • przeliczanie elementów w dostępnym zakresie;
 • doskonalenie umiejętności matematycznych;
 • utrwalanie wiedzy dotyczącej mleka;
 • wsłuchiwanie się w dźwięki występujące w otoczeniu;
 • umiejętność odróżniania dźwięków przyjemnych od nieprzyjemnych;
 • odczuwanie pozytywnych emocji podczas działań z muzyką relaksacyjną;
 • poznanie etapów przygotowania masła;
 • doskonalenie sprawności motorycznych;
 • odczuwanie satysfakcji z samodzielnie przygotowanych produktów;
 • dostrzeganie zmian w przyrodzie;
 • rozbudzanie chęci do samodzielnej obserwacji;
 • nabywanie empatii w stosunku do zwierząt
 • poznawanie i nazywanie symboli pogodowych oznaczających wiosnę;
 • kształcenie umiejętności odczytywania symboli pogodowych;
 • zainteresowanie dzieci zjawiskami pogodowymi występującymi wiosną;
 • określenie liczby w zbiorze;
 • przyporządkowanie jeden do jednego;
 • rozwijanie umiejętności zwracania się o pomoc podczas wykonywania zadań matematycznych;
 • wzbogacenie wiedzy na temat ptaków (bociana);
 • naśladowanie ruchem i głosem odgłosów świata przyrody;
 • nabywanie poczucia wspólnoty ze światem przyrody;
 • poszerzanie wiadomości na temat warunków niezbędnych do rozwoju roślin;
 • tworzenie sytuacji sprzyjających aktywizowaniu myślenia podczas działań praktycznych (sadzenia roślin)
 • wdrażanie do zadawania pytań podczas wykonywania działań technicznych;
 • stworzenie sytuacji sprzyjających aktywizowaniu mowy i myślenia;
 • kształtowanie określonych postaw w obcowaniu z przyrodą
 • doskonalenie umiejętności współdziałania w zespole;
 • poszerzanie wiadomości na temat wiosny podczas nauki wiersza na pamięć;
 • kształtowanie rozumienia ze słuchu;
 • tworzenie sytuacji sprzyjających swobodnym wypowiedziom;
 • poznanie cyklu rozwojowego motyla;
 • poznawanie polskich tradycji ludowych, związanych z obchodzeniem świąt wielkanocnych;
 • nazywanie elementów stołu wielkanocnego
 • uwrażliwianie na tradycję;
 • kultywowanie tradycji przygotowanie koszyka do poświęcenia;
 • kształtowanie umiejętności wypowiadania się na określony temat;
 • rozwijanie wrażliwości estetycznej podczas układania produktów w koszyku;
 • nawiązanie do tradycji malowania jajek w zabawach matematycznych;
 • doskonalenie umiejętności wykonywania zadania według instrukcji;
Dostępność