PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ-MARZEC

logo jpg  scaled

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ

Tematy Kompleksowe

1. Mali odkrywcy
2. Tajemnice świata
3. Nadchodzi wiosna
4. Wiosna tuż-tuż
5. Z kulturą za pan brat

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

• poznanie nowej wartości „dociekliwość”,
• rozwijanie koncentracji uwagi i umiejętności słuchania ze zrozumieniem,
• rozwijanie umiejętności myślenia analitycznego,
• wdrażanie do zgodnej współpracy podczas działania,
• poznawanie zmysłów oraz nazw reprezentujących je narządów,
• rozwijanie pamięci wzrokowej, słuchowej i ruchowej
• doskonalenie umiejętności formułowania i wyciągania wniosków z prowadzonych obserwacji i badań,
• poznawanie części ciała i nazw wybranych organów,
• poszerzenie wiadomości dzieci na temat funkcjonowania organizmu,
• poszerzanie doświadczeń przyrodniczych,
• wdrażanie do uważnego obserwowania swojego ciała i odczytywania jego sygnałów,
• poznanie wybranych dziecięcych piosenek,
• rozwijanie umiejętności wokalnych,
• kształtowanie poczucia rytmu,
• poznanie funkcji i zastosowania różnych okularów,
• rozwijanie twórczej ekspresji plastycznej,
• ukazanie korzyści płynących z noszenia okularów korekcyjnych i przeciwsłonecznych,
• poznanie korzyści płynących z bycia dociekliwym,
• zachęcanie do życzliwego zwracania się do siebie nawzajem,
• poznanie elementów tworzących Układ Słoneczny,
• poznanie właściwości magnesu,
• rozwijanie słownika czynnego u dzieci, budowanie wypowiedzi,
• rozbudzanie ciekawości poznawczej,
• poszerzanie wiedzy na temat wybranych planet,
• rozwijanie orientacji w przestrzeni i w schemacie własnego ciała,
• zachęcanie do zgodnej współpracy podczas zajęć i zabaw swobodnych,
• poznanie możliwości aparatu artykulacyjnego,
• rozwijanie umiejętności artykulacyjnych i fonacyjnych,
• rozwijanie sprawności fizycznej,
• poznanie wybranego pojazdu kosmicznego i zawodu astronauty,
• poznanie wartości „szczerość”,
• kształtowanie umiejętności oceny zachowania bohaterów utworów literackich,
• zachęcanie do szczerości i mówienia prawdy,
• poznanie zjawisk zwiastujących zmianę pory roku,
• rozwijanie koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej,
• uwrażliwienie na piękno przyrody,
• wdrażanie do rozpoznawania i nazywania własnych emocji,
• poznanie cech marcowej pogody,
• doskonalenie umiejętności przeliczania,
• ćwiczenie cierpliwości podczas oczekiwania na swoją kolej w zabawie,
• poznawanie różnych rodzajów muzyki,
• budowanie dziecięcej wrażliwości na piękno muzyki klasycznej,
• wzbogacanie wiadomości na temat wiosny,
• rozwijanie motoryki małej i precyzyjnych ruchów rąk,
• kształtowanie postaw moralnych,
• wdrażanie do brania odpowiedzialności za wypowiadane słowa,
• zachęcanie do prawdomówności,
• poznanie cech krajobrazu wiejskiego,
• rozwijanie pewności siebie,
• poznanie zwierząt żyjących na wsi,
• doskonalenie umiejętności klasyfikacji elementów ze względu na jedną cechę,
• budowanie wiary we własne siły,
• poznanie wybranego zwierzęcia z gospodarstwa wiejskiego,
• poznanie wartości „wiary we własne siły” na podstawie bajki
• wdrażanie do szanowania emocji innych; rozwijanie empatii
• poznanie pojęcia „film animowany”;
• poznanie pojęcia „teatr”;
• stosowanie liczebników porządkowych
• poznanie cech baletu i opery;
• rozwijanie umiejętności tanecznych;

Dostępność