PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ – KWIECIEŃ

logo jpg  scaled

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ

Tematy Kompleksowe

  1. Święta Wielkanocne
  2. Chronimy środowisko
  3. Jak powstaje książka
  4. Kto ty jesteś?

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
Propagowanie postawy proekologicznej.
Poznawanie pojęć związanych z ekologią: recykling, segregacja śmieci, środowisko przyrodnicze, fauna, flora.
Kształtowanie umiejętności porównywania długości; operowania pojęciami: najkrótszy, najdłuższy.
Rozwijanie percepcji wzrokowej na materiale symbolicznym.
Rozwijanie sprawności grafomotorycznej ręki wiodącej.
Rozwijanie umiejętności właściwego reagowania na przegraną, znoszenie porażek.
Wdrażanie do właściwego zachowania się przy stole i używania zwrotów: proszę, dziękuję.
Rozbudzanie zainteresowania historią techniki.
Zachęcanie do codziennych spacerów i zabaw na świeżym powietrzu.
Doskonalenie percepcji słuchowej – wyróżnianie głosek w wyrazach i kolejne ich wymawianie.
Doskonalenie percepcji wzrokowej podczas układania według wzoru i wskazywania takich samych znaków i symboli. Poszerzanie wiedzy na temat znaczenia książek. Zapoznanie z cechami charakterystycznymi biblioteki i księgarni oraz różnych rodzajów książek. Zapoznanie z procesem powstawania książki. Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za książki, szacunku do nich.
Rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego – ustalanie kolejności zdarzeń i porządkowanie obrazków w historyjkach obrazkowych.
Doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowania.
Posługiwanie się liczebnikami głównymi i porządkowymi.

Dostępność