PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ – MAJ

logo jpg  scaled

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ

Tematy Kompleksowe

1. W KRAINIE POZNANYCH LITERY I CYFR
2. MOJE ZWIERZĄTKO
3. NA ŁĄCE
4. MAMA I TATA

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

Rozwijanie umiejętności językowych. Usprawnianie narządów mowy.
Doskonalenie percepcji słuchowej – wysłuchiwanie głosek ł, z.
Kształtowanie poczucia rytmu podczas zabaw przy piosence. Rozwijanie wyobraźni i ekspresji muzyczno-plastycznej.
Rozwijanie logicznego myślenia podczas odczytywania kodu, klasyfikowania.
Rozwijanie myślenia matematycznego, umiejętności przeliczania w zakresie 9, 10, odkładania i dokładania.
Operowanie pojęciem liczby 0 oraz zbioru pustego.
Utrwalenie cyfr 1,2,3,4,5,6,7,8,9
Doskonalenie umiejętności przeliczania elementów, tworzenie zbiorów
Rozwijanie umiejętności porównywania długości i odległości między przedmiotami (tzw. szacowania).
Doskonalenie sprawności manualnej i rozwijanie kreatywności podczas prac plastyczno-technicznych.
Rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego.
Kształtowanie orientacji na kartce.
Rozwijanie logicznego myślenia i percepcji wzrokowej w trakcie zabaw z lusterkami.
Utrwalanie umiejętności orientowania się w schemacie ciała.
Rozwijanie sprawności grafomotorycznej.
Kształtowanie sprawności fizycznej. Rozwijanie koordynacji ruchowej.
Kształtowanie umiejętności posługiwania się sprzętem do obserwacji, zapamiętywanie nazw tego sprzętu (lupa, mikroskop, lornetka).
Rozwijanie percepcji wzrokowej w trakcie układania obrazka z części.
Omówienie cyklu rozwojowego żaby.
Kształtowanie świadomości, jak ważna jest rodzina.
Doskonalenie umiejętności prezentowania przed najbliższymi swoich zdolności aktorskich.
Wdrażanie do przestrzegania zasad bezpiecznego przygotowywania potraw podczas zabaw.
Poszerzanie wiedzy na temat zwierząt oraz uświadamianie dzieciom potrzeby opiekowania się zwierzętami i okazywania im miłości.
Kształtowanie troskliwej i opiekuńczej postawy wobec zwierząt domowych.
Poszerzenie wiedzy przyrodniczej (zwierzęta egzotyczne, rola ogrodów zoologicznych).
Rozwijanie umiejętności właściwego zachowania się podczas spotkania z nieznajomym zwierzęciem.
Zapoznanie z pracą weterynarza

Dostępność