PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ-LUTY

logo jpg scaled

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ

Tematy Kompleksowe

 1. SPORTY ZIMOWE.
 2. KARNAWAŁ.
 3. NASZE ULUBIONE BAŚNIE.
 4. DAWNO TEMU.
 5. KIEDY PATRZĘ W NIEBO.

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

 • Rozwijanie czynnego słownika dziecka – zachęcanie do posługiwania się wprowadzanymi pojęciami;
 • Rozwijanie koncentracji uwagi i szybkości reakcji w zabawach ruchowych.
 • Rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowo-wzrokowej, pamięci ruchowej.
 • Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej sylabowej; wyróżnianie pierwszej i ostatniej sylaby, dopowiadanie ostatniej sylaby, przeliczanie sylab w wyrazach.
 • Rozwijanie umiejętności poprawnego przeliczania, porządkowania, porównywania liczebności.
 • Tworzenie zbiorów czteroelementowych.
 • Kształtowanie odporności na porażki poprzez wprowadzanie do zabaw elementów rywalizacji.
 • Wykonywanie poleceń według instrukcji słownej lub obrazkowej.
 • Tworzenie improwizacji ruchowych, rytmicznych, itp.
 • Rozwijanie umiejętności twórczych podczas rysowania i malowania.
 • Kształtowanie umiejętności planowania kolejnych etapów pracy.
 • Rozwijanie sprawności grafomotorycznej ręki wiodącej w zabawach paluszkowych, grafomotorycznych.
 • Wdrażanie do rozumienia następstw czasowych podczas układania sekwencji czasowych; posługiwanie się pojęciami najpierw, potem, na końcu.
 • Rozwijanie umiejętności współdziałania w małym zespole.
 • Dawanie możliwości swobodnego wypowiadania się słowem, ruchem, rysunkiem.
 • Zachęcanie do prezentowania siebie, swoich upodobań oraz osiągnięć przed grupą, przezwyciężanie nieśmiałości.
 • Stwarzanie atmosfery zabawy i radości podczas wspólnych tańców.
 • Zachęcanie do uzasadniania swojego zdania w swobodnych rozmowach.
 • Zachęcanie do posługiwania się zwrotami w j. angielskim.
 • Stwarzanie okazji do rozwijania samodzielności – porządkowanie zabawek, nakładanie ubrań wierzchnich, próby zapinania guzików, butów, nakładania czapek, szalików, rękawiczek.     
 • Zapoznanie z różnymi dyscyplinami sportu uprawianymi na śniegu i lodzie. Rozwijanie zainteresowania sportem. Poznanie krajobrazu gór.

 

Zestaw ćwiczeń porannych nr: 11, 12.

Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr: 11, 12.

Piosenka

Piosenka „Sanna”
1.Zima, zima, zima pada, pada śnieg,

jadę, jadę w świat sankami,

sanki dzwonią dzwoneczkami:

Dzyń, dzyń, dzyń, dzyń, dzyń, dzyń.

2. Jaka pyszna sanna,

parska raźno koń.

Śnieg rozbija kopytami,

sanki dzwonią dzwoneczkami:

Dzyń, dzyń, …

3 Zasypane pola,

w śniegu cały świat.

Biała droga hen, przed nami,

sanki dzwonią dzwoneczkami:

Dzyń, dzyń, …

Wiersz

Aktor

Zbigniew Dmitroca

Aktor nigdy się nie nudzi,

Bo co rusz gra innych ludzi,

Raz gra księcia, raz kelnera,

czasem nawet bohatera.

Dostępność