PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ – LUTY

logo jpg  scaled

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ

Tematy Kompleksowe

  1. Karnawał
  2. Nasze ulubione baśnie
  3. Dawno temu
  4. Kiedy patrzę w niebo

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

Wdrażanie do właściwego ubierania się podczas zimy i przedwiośnia.
Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności.
Uświadamianie następstwa dnia i nocy.
Wdrażanie do rozumienia tradycji karnawału.
Rozumienie czytanego tekstu i konstruowanie wypowiedzi podczas rozmów o ulubionych książkach.
Wdrażanie do bezpiecznej zabawy z wykorzystaniem sprzętu jordanowskiego w ogrodzie przedszkolnym.
Rozwijanie umiejętności przeliczania oraz porządkowania zbiorów.
Rozwijanie umiejętności orientowania się w przestrzeni i w schemacie własnego ciała.
Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej.
Rozwijanie percepcji słuchowej na materiale symbolicznym.
Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej – kolejność czynności.
Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
Nauka piosenek i pląsów.
Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.

Wiersz

„Gdzie ten luty”

Co się z tą pogodą stało?

W zimie wcale nie jest biało…

Gdzie ten luty, griźny , zły,

który szczerzył mrozu kły,

lecz, gdy humor dobry miał

na saneczkach z góry gnał?

Piosenka

Taniec bałwanków

 Dwa bałwanki tańczyć chciały,
więc za ręce się złapały.
Nie czekały ani chwili
 i wesoło zatańczyły.

Ref. Na prawej nodze, na lewej nodze,
Razem w górę – hop – sa – sa!
Tupu- tupu – po podłodze
Klaszczą rączki – raz i dwa! 

Już do rytmu wicher dmucha,
gra zimowa zawierucha.
Bo bałwanki w karnawale
urządzają takie bale!

ref. Na prawej nodze, na lewej nodze…

Dostępność