PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ-LUTY

logo jpg  scaled

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ

Tematy Kompleksowe

  1. Nasze ulubione baśnie.
  2. Karnawał.
  3. Dawno temu.
  4. Kiedy patrzę w niebo.

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

Rozwijanie czynnego słownika dziecka.

Rozwijanie koncentracji uwagi i szybkości reakcji w zabawach ruchowych.

Rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowo-wzrokowej, pamięci ruchowej.

Rozwijanie pamięci wzrokowej.

Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej głoskowej, dzielenie wyrazów na głoski.

Rozwijanie umiejętności poprawnego przeliczania, porządkowania, porównywania liczebności.

Wdrażanie do wydzielania części wspólnej zbiorów.

Rozwijanie umiejętności dodawania na zbiorach.

Kształtowanie odporności na porażki poprzez wprowadzanie do zabaw elementów rywalizacji.

Wykonywanie poleceń według instrukcji słownej lub obrazkowej.

Rozwijanie umiejętności improwizowania.

Rozwijanie umiejętności twórczych podczas rysowania i malowania.

Kształtowanie umiejętności planowania kolejnych etapów pracy.

Rozwijanie sprawności grafomotorycznej ręki wiodącej.

Wdrażanie do rozumienia następstw czasowych podczas układania sekwencji czasowych; posługiwanie się pojęciami: najpierw, potem, na końcu.

Kształtowanie umiejętności całościowego czytania wyrazów: nuta, smok, robot.

Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej wyrazów, wysłuchiwania głoski n, s, r w wyrazach.

Rozwijanie umiejętności współdziałania w małym zespole.

Dawanie możliwości swobodnego wypowiadania się słowem, ruchem, rysunkiem oraz zachęcanie do uzasadniania swojego zdania w swobodnych rozmowach.

Zachęcanie do prezentowania siebie, swoich upodobań oraz osiągnięć przed grupą, przezwyciężanie nieśmiałości.

Zachęcanie do tworzenia ciekawych i niebanalnych strojów karnawałowych.

Stwarzanie atmosfery zabawy i radości podczas wspólnych tańców.

WIERSZ

Wiersz  „KARNAWAŁ”
Hanna Rżysko-Jamrozik

W karnawale same bale:
Koty w nowych futerkach
Na dachach tańczą oberka.
Pląsają psy w szalikach,
Koń na biegunie bryka,
a wystrojone wrony czeszą ogony.
Wróble próbują śpiewać,
radośnie szumią drzewa,
skaczą zające po polu,
a dzieci skaczą  – w przedszkolu.

PIOSENKA

  „Przedszkolna samba”

Sł. Stanisław Karaszewski, muz. Tomasz Strąk

I.  Brazylijska dżungla, tropikalny gąszcz,
    płynie Amazonka a w niej wielki wąż.
    Tańczy kondor z anakondą, prosi ara jaguara.
    Tylko lama tańczy sama, z kuguarem zła to para.

Ref.: Tańczmy sambę wszyscy razem w kole,
         brazylijską sambę tańczy całe przedszkole. (bis)

II.  Brazylijska dżungla, tropikalny las.
      Brazylijska samba niech rozgrzewa nas.
      Tańczy kondor z anakondą, prosi ara jaguara.
      Tylko lama tańczy sama, z kuguarem zła to para.

Ref.:  Tańczmy sambę…

Dostępność