PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ – STYCZEŃ

logo jpg scaled

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ

Tematy Kompleksowe

 1. ZIMOWE ZABAWY.
 2. WSZĘDZIE BIAŁO.
 3. ZIMOWE ZABAWY
 4. SKOK W NOWY ROK.

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

 

 • Wdrażanie do właściwego ubierania się podczas zimy.
 • Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia  i odporności.
 • Uświadamianie następstwa pór roku.
 • Zapamiętanie cech typowych dla zimy.
 • Rozumienie istotności bezpiecznej zabawy podczas zimy.
 • Kształtowanie nawyku pomagania zwierzętom w przetrwaniu zimy.
 • Wdrażanie do bezpiecznej zabawy z wykorzystaniem sprzętu w ogrodzie przedszkolnym.
 • Rozwijanie umiejętności przeliczania oraz porządkowania zbiorów.
 • Rozwijanie umiejętności klasyfikowania według jednej cechy; kontynuowania rytmów dwuelementowych.
 • Rozwijanie analizy i syntezy sylabowej wyrazów.
 • Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej – kolejność czynności.
 • Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
 • Nauka piosenek i pląsów.
 • Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.

Wiersz

„Śnieg” – I. Salach

Przez styczniową nockę całą

dużo śniegu napadało.

To uciecha jest dla dzieci,

patrzcie z nieba puszek leci.

Zabierzemy łyżwy, sanki,

ulepimy dwa bałwanki.

Koleżanki z koleżkami

będą rzucać się śnieżkami.

 

Piosenka

„Zima, zima, pada śnieg”                                                                 

Zima, zima, zima,
Pada, pada śnieg.
Jadę, jadę w świat sankami,
Sanki dzwonią dzwoneczkami:

Dzyń, dzyń, dzyń!·
Dzyń, dzyń, dzyń!·
Dzyń, dzyń, dzyń!

Jaka pyszna sanna,
Parska raźno koń,
Śnieg rozbija kopytami.
Sanki dzwonią dzwoneczkami:

Dzyń, dzyń, dzyń!·
Dzyń, dzyń, dzyń!·
Dzyń, dzyń, dzyń!

Zasypane pola,
Śniegu cały świat.
Biała droga hen przed nami,
Sanki dzwonią dzwoneczkami:

Dzyń, dzyń, dzyń!·
Dzyń, dzyń, dzyń!·
Dzyń, dzyń, dzyń!

Dostępność