PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ-STYCZEŃ

logo jpg scaled
STYCZEŃ

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ

Tematy Kompleksowe

1. Zabawa w karnawale.
2. Zimowe zabawy.
3. Młodsi i starsi.
4. Dbamy o zdrowie

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

 • rozwijanie wiedzy o otaczającym świecie;
 • rozwijanie aktywności muzyczno‐ruchowej;
 • rozwijanie wrażliwości muzycznej poprzez słuchanie muzyki;
 • budowanie krótkich wypowiedzi na temat  sytuacji przedstawionej na ilustracji
 • poznanie zwyczajów karnawałowych;
 • rozumienie pojęcia rodzina;
 • nazywanie członków rodziny;
 • zacieśnianie więzi rodzinnych;
 • rozwijanie myślenia logicznego podczas rozwiązywania zagadek;
 • stwarzanie warunków do poszerzania doświadczeń językowych;
 • rozumienie konieczności szanowania ludzi bez względu na płeć;
 • odnajdywanie kształtów w przedmiotach wokół nas;
 • rozwijanie spostrzegawczości;
 • zachęcanie do rozmowy z bliskimi o tym, jakich przedmiotów używają na co dzień;
 • eksperymentowanie z dźwiękiem;
 • rozwijanie poczucia rytmu i wrażliwości słuchowej;
 • rozwijanie pomysłowości i kreatywności;
 • doskonalenie sprawności manualnych;
 • kształtowanie poczucia konieczności poszanowania zabawek;
 • zapoznanie z zasadami bezpiecznych zabaw zimowych;
 • kształtowanie świadomości o zagrożeniach występujących na lodzie i śniegu;
 • ćwiczenie umiejętności na sylaby;
 • wdrażanie do uważnego słuchania poleceń;
 • porównywanie elementów i posługiwanie się pojęciami dużymały;
 • umiejętność odróżniania pary od jednostki;
 • taniec cwałem bocznym po kole;
 • kształtowanie motoryki w zakresie zwinności;
 • wyzwalanie pozytywnych emocji podczas wspólnej zabawy;
 • uświadamianie zagrożeń płynących ze świata ludzi i zwierząt;
 • poznawanie zmysłów smaku i zapachu;
 • określanie cech przedmiotów za pomocą przymiotników;
 • rozwijanie poczucia przynależności do grupy;
 • szeregowanie elementów od najmniejszego do największego;
 • ćwiczenie umiejętności zachowania się podczas spotkania z nieznanym psem;
 • poznanie własnych możliwości ruchowych;
 • doskonalenie umiejętności wykonywania coraz trudniejszych zadań;
 • poznanie przyczyn przeziębienia jako następstwa niedostosowania ubioru do pory roku;
 • tworzenie przestrzennych kompozycji;
 • stworzenie atmosfery opartej na życzliwości, przyjaźni, wzajemnej pomocy;

„Kocham Babcię, kocham Dziadka”

Kocham Babcię, kocham Dziadka,
Bo kochanych Dziadków mam!
Kocham Babcię, kocham Dziadka-
Na bębenku dla nich gram!
 
Bam, bam, bam,
Ram, tam, tam!
Na bębenku, na bębenku:
Ram, tam, tam!
Dla kochanych Dziadków gram!
Ram, tam, tam!
 
Kocham Babcię, kocham Dziadka,
Wiec buziaka szybko dam!
Kocham Babcię, kocham Dziadka-
Na trójkątach sobie gram!
 
Dzyń, dzyń dzyń,
Bim,bam, bam!
Na trójkącie, na trójkącie:
Dzyń, dzyń, dzyń,
Bim, bam, bam!
 
Kocham Babcię, kocham Dziadka,
To powtarzam wszytkim wam!
Kocham Babcię, kocham Dziadka-
Na kołatce dla nich gram!
 
Klap, klap, klap,
Pat,pat,pat!
Na kołatce na kołatce:
Klap,klap, klap
Pat, pat, pam!
Dla kochanych Dziadków gram!
Pat,pat,pam!
Dostępność