PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ-STYCZEŃ

logo jpg  scaled

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ

Tematy Kompleksowe

1. Skok w nowy rok
2. Wszędzie biało
3. Babcia i dziadek
4. Zimowe zabawy

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:
Wdrażanie do właściwego ubierania się podczas zimy.
Rozwijanie samodzielności w zapinaniu guzików i zasuwaniu suwaków;
Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności.
Uświadamianie następstwa dni tygodnia, miesięcy, pór roku.
Zapamiętanie cech typowych dla zimy.
Kształtowanie nawyku pomagania zwierzętom w przetrwaniu zimy – dokarmianie ptaków, pomoc zwierzętom w schronisku.
Wdrażanie do bezpiecznej zabawy z wykorzystaniem sprzętu sportowego (sanki) w ogrodzie przedszkolnym.
Rozwijanie umiejętności przeliczania podczas zabaw z kostką.
Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej – przeliczanie sylab w wyrazach.
Rozwijanie percepcji słuchowej na materiale symbolicznym – przeliczanie dźwięków.
Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej – kolejność czynności.
Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
Kształtowanie umiejętności całościowego czytania wyrazów: mors, foka, kra, woda, narty, sanki, zegary.
Budzenie zainteresowania życiem ludzi w innych strefach klimatycznych.
Nauka piosenek i pląsów.
Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.
Wdrażanie do pamiętania o najbliższych przy różnych okazjach, np. Dzień Babci i Dziadka.
Wdrażanie do okazywania szacunku innym ludziom, szczególnie osobom starszym.

Zestawy ćwiczeń porannych nr: 9, 10.
Zestawy ćwiczeń gimnastycznych nr: 9, 10.

Piosenka

„ZIMOWA POLECZKA”
wykonawca: Dzieci i Młodzież z Ogniska Muzycznego Presto
Album: Favorite Kindergarden Songs from Poland

Zimową poleczkę na śniegu lub lodzie
Kochają bałwanki i tańczą ją co dzień
Zimową poleczkę na soplach gra wiatr
Bałwanki się cieszą – o tak, właśnie tak
Ref: Ha, ha, ha, ha
Hi, hi, hi, hi
Śniegowe bałwanki
To my, właśnie my
Gdy w rękach miotełki, na głowach garnuszki
Z węgielków lśnią oczka i same mkną nóżki
Zimową poleczkę na soplach gra wiatr
Bałwanki się cieszą – o tak, właśnie tak!
Ref: Ha, ha, ha, ha
Hi, hi, hi, hi
Śniegowe bałwanki
To my właśnie my

Wiersz

Wiersz

Wanda Chotomska

Kto tam?
Wnuczek i wnuczka.
Do kogo?
Do babci i dziadka
niosą kwiaty z przedszkola
i ptaszek siedzi w kwiatkach.
Ten ptaszek to kukułka.
Kukułka zaraz wykuka,
ile całusów dostaną
dzadkowod wnuczki i wnuka.

Dostępność