PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ – LISTOPAD

logo jpg scaled

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ

Tematy Kompleksowe

 1. Na starej fotografii
 2. Jesienna muzyka
 3. Mali artyści 
 4. Ciepło i miło 

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

 • Wdrażanie do właściwego ubierania się zgodnego z porą roku.
 • Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności.
 • Zapamiętanie cech typowych dla późnej jesieni: szarugi jesienne, słota.
 • Wdrażanie do opieki nad ptakami podczas zbliżającej się zimy.
 • Rozmowy o członkach rodziny.
 • Wdrażanie do bezpiecznej zabawy w ogrodzie przedszkolnym.
 • Rozwijanie umiejętności przeliczania oraz porządkowania zbiorów.
 • Rozwijanie umiejętności orientowania się w przestrzeni; posługiwania się pojęciami dotyczącymi długości, wielkości.
 • Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej – zabawy z sylabami.
 • Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
 • Nauka piosenek i pląsów.
 • Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.

Wiersz

” Wiatr”

Tam za lasem,
tam za górką
wiatr dokuczał
małym chmurkom,
aż się chmurki
rozpłakały
i deszcz padał
przez dzień cały.

                        Dorota Gellner

Piosenka

,,Pada deszcz”

Pada deszcz, pada deszcz
pada deszcz na dworze.
Taki mokry, że już bardziej
mokry być nie może.
Lecą znów, lecą znów
srebrne koraliki,
Zmoczą drzewa, zmoczą pola
domy i chodniki. 

Pada deszcz, pada deszcz
pada deszcz na dworze.
Stuka puka, stuka puka
straszy kogo może.
Mała mysz, mała mysz
chodzi na paluszkach.
I deszczowe koraliki,
zbiera do fartuszka.

Dostępność