PROFILAKTYKA LOGOPEDYCZNA

Profilaktyka logopedyczna

Profilaktyka logopedyczna to działania mające na celu zapobieganie zaburzeniom oraz doskonalenie umiejętności językowych dzieci z prawidłowym rozwojem mowy, jak i z trudnościami w wymowie. Realizacja grupowych zajęć profilaktycznych ma się przyczynić do powstania prawidłowych wzorców artykulacyjnych głosek i zapobiec powstawaniu wad wymowy. W związku z tym grupa Krasnale regularnie uczestniczy w takich zajęciach, które prowadzone są przez specjalistę- Panią Logopedę - Żanetę. Tego dnia tematem przewodnim zajęć były wiosenne porządki. Praliśmy ubrania, które po upraniu rozwieszaliśmy na sznurkach wykonując ćwiczenia buzi i języka. Wycieraliśmy kurze i wykonywaliśmy różne ćwiczenia logopedyczne oraz nazywaliśmy ukryte przedmioty pod kłębkiem kurzu. Ćwiczenia słuchowe stanowią również bardzo ważną grupę ćwiczeń logopedycznych, ponieważ często opóźnienia czy zaburzenia rozwoju mowy pojawiają się na skutek opóźnień rozwoju słuchu fonematycznego (tzw. słuchu mownego). Stymulując funkcje słuchowe przyczyniamy się do rozwoju mowy dziecka, a zatem podczas zajęć wykorzystaliśmy zabawy z dzwonkami, które doskonale rozwijają słuch i uwagę słuchową dziecka oraz przygotowują dziecko do właściwej percepcji dźwięków mowy oraz rozwijania słuchu mownego.
Dostępność