PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ – MARZEC

logo jpg  scaled

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ

Tematy Kompleksowe

  1. Oznaki wiosny
  2. Wszystko rośnie
  3. Pracowita wiosna
  4. Na wsi
  5. Praca rolnika

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

Wdrażanie do właściwego ubierania się podczas wczesnej wiosny.
Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności.
Uświadamianie następstwa dni tygodnia.
Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmianą pory roku.
Zapamiętanie cech typowych dla wczesnej wiosny: zmienna pogoda, pierwsze kwiaty, pąki liściowe na drzewach.
Wdrażanie do opieki nad hodowlą w kąciku przyrody, systematycznej obserwacji i wyciągania wniosków na podstawie jej wyników.
Wdrażanie do bezpiecznej zabawy z wykorzystaniem sprzętu jordanowskiego w ogrodzie przedszkolnym.
Rozwijanie umiejętności przeliczania oraz porządkowania zbiorów.
Rozwijanie percepcji słuchowej na materiale symbolicznym.
Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej – kolejność czynności.
Rozwijanie zainteresowania punktami usługowymi funkcjonującymi w otoczeniu.
Rozwijanie słownika czynnego dziecka.
Doskonalenie sprawności grafomotorycznej.
Zachęcanie do tworzenia własnych kompozycji i prac plastycznych.
Rozwijanie umiejętności właściwego reagowania na przegraną, znoszenie porażek.
Wdrażanie do właściwego zachowania się przy stole i używania zwrotów: proszę, dziękuję.
Rozbudzanie zainteresowania mniej znanymi zawodami: piekarz, młynarz.
Rozbudzanie zainteresowania historią techniki.
Zachęcanie do codziennych spacerów i zabaw na świeżym powietrzu.
Doskonalenie percepcji słuchowej – wyróżnianie głosek w wyrazach i kolejne ich wymawianie.
Rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego – ustalanie kolejności zdarzeń i porządkowanie obrazków w historyjkach obrazkowych.
Doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowania.
Posługiwanie się liczbami dla zaznaczania liczby elementów w zbiorze.
Zachęcanie do codziennego spożywania mleka i przetworów mlecznych, przełamywanie ewentualnej niechęci
Rozbudzanie zainteresowania mniej znanymi zawodami: piekarz, młynarza

Wiersz

Przybycie wiosny – wiersz

Bożena Forma

Spojrzał w okno mały Paweł,

a w ogrodzie wiosna,

świeżą trawkę, przebiśniegi

w koszu nam przyniosła.

Obudziła pąki kwiatów w parku i ogrodzie.

Zapomnijcie, moi mili, o śniegu i chłodzie.

 Pożyczyła od słoneczka garść ciepłych promieni,

gdy ogrzeje nimi ziemię,

świat się zazieleni.

Piosenka

Pan ogrodnik – piosenka

sł. i muz. Joanna Bernat

  1. Przyleciała biedroneczka do naszego ogródeczka.

Siadła na gałązce i tak obserwuje,

jak ciężko pan ogrodnik z rana dziś pracuje.

Ref. I łopatą kopie, kopie, kopie,

i grabiami grabi, grabi, grabi,

i nasionka sieje, sieje, sieje,

grządki też podlewa, też podlewa,

i słucha, jak mu ptaszek swą piosenkę śpiewa.

  1. Wkoło kwitną już rabatki,

zapylają pszczoły kwiatki.

 Nagle pan ogrodnik biedronkę zobaczył,

pomachał do niej ręką i wrócił do pracy.

Ref. I łopatą kopie, kopie, kopie…

Dostępność