PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ-MARZEC

logo jpg  scaled

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ

Tematy Kompleksowe

1.Mali odkrywcy.
2.Tajemnice świata
3.Nadchodzi wiosna
4.Wiosna tuż-tuż

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

wprowadzenie pojęć : wiedza, wytrwałość;
-poznawanie, rozumienie i przestrzeganie zasad i norm społecznych obowiązujących w grupie – stosowanie zwrotów -grzecznościowych, rozwiązywanie konfliktów, właściwe zachowanie się w trudnych sytuacjach, kulturalne mówienie –o swoich potrzebach, spokojne oczekiwanie na swoją kolej, podejmowanie trudnych decyzji służących dobru, przeciwstawianie się złu;
-nawiązywanie właściwych relacji rówieśniczych w zabawie i sytuacjach codziennych – przezwyciężanie nieśmiałości, rozwijanie asertywności;
-poznanie wspierającej roli słów i rozmowy;
-kształtowanie orientacji w schemacie ciała w odniesieniu do siebie i innych osób;
-posługiwanie się pojęciami określającymi kierunki i relacje w przestrzeni, kierunki wyznaczane od osi ciała – prawa,
lewa, w prawo w lewo, nad, pod przed, za, między, obok, w;
-kształtowanie umiejętności liczenia, poznanie liczb 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; operowanie liczebnikami porządkowymi;
-kształtowanie umiejętności ustawiania według wielkości, wysokości;
-kształtowanie umiejętności poruszania się w przestrzeni podczas zabawa ruchowych, tańca itp.;
-rozwijanie słownika dziecka w zabawach słowotwórczych;
-rozwijanie umiejętności budowania zdań poprawnych gramatycznie;
-rozwijanie percepcji wzrokowej poprzez porównywanie, różnicowanie i zapamiętywanie liter i wyrazów (czytanie globalne);
-rozwijanie percepcji słuchowej poprzez zabawy z wykorzystaniem zagadek słuchowych (rozpoznawanie i różnicowanie dźwięków, wysłuchiwanie słowa w słowie), odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanych tekstów literackich, dokonywanie analizy i syntezy zdania i wyrazu (analiza i synteza głoskowa i sylabowa), różnicowanie głosek o, a, m, l, i, t, d, e, u, k, y, z, b, n, s, r, g, p, w, c, j, wyróżnianie wskazanej głoski w zależności od miejsca w wyrazie;
-zachęcanie do słuchania i stosowania słów, zwrotów, piosenek w j. angielskim;
-rozwijanie pamięci słuchowej poprzez naukę piosenek tekstów powitanek i krótkich rymowanek;
-rozwijanie koordynacji ruchowo- słuchowo- wzrokowej podczas zabaw metodą Dobrego Startu;
-kształcenie sprawności manualnej i kreatywności oraz inwencji twórczej dzieci podczas zabaw plastycznych,
konstrukcyjno-plastycznych z wykorzystaniem różnorodnych materiałów;
-kształtowanie myślenia logicznego w zabawach wymagających kodowania i dekodowania informacji.

Przyszła wiosna do niedźwiedzia
sł. Anna Bernat, muz. trad.

Przyszła wiosna do niedźwiedzia:
„Zbudź się, misiu, zbudź!”.
Pogłaskała słonkiem,
dzyń, dzyń leśnym dzwonkiem.
Zbudź się, misiu, zbudź się, misiu,
a on śpi i już!

Przyszła wiosna do niedźwiedzia:
„Zbudź się, misiu, zbudź!”.
Burzą grała, grzmiała, gromem zahuczała.
Zbudź się, misiu, zbudź się, misiu,
a on śpi i już!

Nadleciała pszczółka mała:
„Zbudź się, misiu, zbudź!”.
Bzyku – bzyk do ucha, widział kto leniucha!
Ledwie pszczółka bzyk – bzyknęła,
Niedźwiedź krzyknął: „Miód!”.

Dostępność