PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ-KWIECIEŃ

logo jpg  scaled

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ

Tematy Kompleksowe

1.Święta, święta, biją dzwony.
2.Wielkanoc.
3. Z kulturą za pan brat.
4. Jestem kulturalny.

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

wprowadzenie pojęć: radość, kultura;

poznawanie, rozumienie i przestrzeganie zasad i norm społecznych obowiązujących w grupie – stosowanie zwrotów grzecznościowych, rozwiązywanie konfliktów, właściwe zachowanie się w trudnych sytuacjach, kulturalne mówienie o swoich potrzebach, spokojne oczekiwanie na swoją kolej, podejmowanie trudnych decyzji służących dobru, przeciwstawianie się złu;

nawiązywanie właściwych relacji rówieśniczych w zabawie i sytuacjach codziennych – przezwyciężanie nieśmiałości, rozwijanie asertywności;

poznanie wspierającej roli słów i rozmowy;

kształtowanie orientacji w schemacie ciała w odniesieniu do siebie i innych osób;

posługiwanie się pojęciami określającymi kierunki i relacje w przestrzeni, kierunki wyznaczane od osi ciała- prawa, lewa, w prawo w lewo, nad, pod przed, za, między, obok, w;

kształtowanie umiejętności liczenia, poznanie liczb 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; operowanie liczebnikami porządkowymi;

kształtowanie umiejętności ustawiania według wielkości, wysokości;

kształtowanie umiejętności poruszania się w przestrzeni podczas zabawa ruchowych, tańca itp.;

rozwijanie słownika dziecka w zabawach słowotwórczych;

rozwijanie umiejętności budowania zdań poprawnych gramatycznie;

rozwijanie percepcji wzrokowej poprzez porównywanie, różnicowanie i zapamiętywanie liter i wyrazów (czytanie globalne);

rozwijanie percepcji słuchowej poprzez zabawy z wykorzystaniem zagadek słuchowych (rozpoznawanie i różnicowanie dźwięków, wysłuchiwanie słowa w słowie), odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanych tekstów literackich, dokonywanie analizy i syntezy zdania i wyrazu (analiza i synteza głoskowa i sylabowa), różnicowanie głosek o, a, m, l, i, t, d, e, u, k, y, z, b, n, s, r, g, p, w, c, j, f, wyróżnianie wskazanej głoski w zależności od miejsca w wyrazie;

zachęcanie do słuchania i stosowania słów, zwrotów, piosenek w j. angielskim;

rozwijanie pamięci słuchowej poprzez naukę piosenek tekstów powitanek i krótkich rymowanek;

rozwijanie koordynacji ruchowo-słuchowo-wzrokowej podczas zabaw metodą Dobrego Startu;

kształcenie sprawności manualnej i kreatywności oraz inwencji twórczej dzieci podczas zabaw plastycznych, konstrukcyjno-plastycznych z wykorzystaniem różnorodnych materiałów;

kształtowanie myślenia logicznego w zabawach wymagających kodowania i dekodowania informacji.

 

Dostępność