PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ -MAJ

logo jpg  scaled

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ

Tematy Kompleksowe

1. Jak powstaje książka?
2. Na łące
3. Mama i tata
4. Moje zwierzątko

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

• Motywowanie do zgodnego udziału w życiu grupy przedszkolnej.
• Wdrażanie do samodzielności i kulturalnego zachowania się.
• Wyrabianie dbałości o ład i porządek.
• Rozwijanie wrażliwości słuchowej za pomocą dźwięków z otoczenia, dźwięków wydawanych przez przedmioty, instrumenty oraz dźwięków mowy.
• Usprawnianie narządów artykulacji.
• Uświadamianie dzieciom sensu zdarzeń przyczynowo-skutkowych oraz umożliwianie przewidywania następstw.
• Motywowanie do dbałości o sprawność fizyczną – aktywizowanie dzieci podczas zabaw i ćwiczeń ruchowych.
• Rozwijanie umiejętności zapewniających bezpieczeństwo sobie i innym.
• Rozwijanie zainteresowań muzycznych i tanecznych.
• Inspirowanie do działań plastycznych i konstrukcyjnych.
• Rozwijanie zainteresowania światem roślin i zwierząt.
• Kształtowanie postawy szacunku dla roślin i zwierząt.
• Kształtowanie umiejętności przeliczania – poszerzanie zakresu liczenia; działanie na zbiorach; wdrażanie do posługiwania się liczebnikami głównymi i porządkowymi.
• Doskonalenie umiejętności wzrokowych – wyróżniania elementów na obrazku; łączenia przedmiotu z jego konturem, składania obrazka z wielu części, itp.
• Doskonalenie umiejętności wypowiadania się zdaniami na temat sytuacji przedstawionej na obrazku – posługiwanie się czasownikami i przymiotnikami podczas opowiadania treści ilustracji.
• Budzenie zainteresowania książką i czytaniem
• Motywowanie do interesowania się życiem rodziny i uczestniczenia w nim.
• Zestaw ćwiczeń porannych nr: 17, 18.
• Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr: 17, 18.

Wiersz

„Rodzina”
Kocham Mamę! Kocham Tatę!
Bo są dla mnie całym światem
I kochają mnie nad życie
Powiem więcej, są w zachwycie
Że ja jestem ich kruszyną
Skarbem, szczęściem, odrobiną
I że jestem ich marzeniem
Oczkiem w głowie i spełnieniem
Dziś w dniu święta Mamo, Tato
Chcę Wam podziękować za to
Że tu, jestem, żyję stoję
I że mam Was obydwoje!
I powiedzieć mogę Wam
Że rodziców super mam
Tak cudownych i wspaniałych
Jak ja przecież doskonałych

WIERSZ ZE STRONY E: redakcja@rodzice.pl.

Piosenka

„Moja wesoła rodzinka”
My rodzinkę dobrą mamy
Zawsze razem się trzymamy.
I choć czasem czas nas goni
My jak palce jednej dłoni.
Ref. Mama, tata, siostra brat i Ja
To Mój mały świat
Dużo słońca, czasem grad
To wesoły jest Mój świat.
Mama zawsze kocha czule
Ja do mamy się przytulę
Tata kocha lecz inaczej
Uspokaja kiedy płacze.
Ref. Mama, tata……………….
Gdy napsocę i nabroję
Siadam w kacie bo się boję.
Tata skarci, pożałuje
A mamusia pocałuje.
Ref. Mama, tata………………..
Kiedy nie ma taty, mamy
Wszyscy sobie pomagamy.
I choć sprzątać nie ma komu
Jest wesoło w naszym domu.
Ref. Mama, tata…………………….

Dostępność