PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ-MAJ

logo jpg  scaled

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ

Tematy Kompleksowe

  1. Na łące

  2. Jak powstaje książka?

  3. Mama i Tata

  4. Moje zwierzątko

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

-Doskonalenie umiejętności uważnego słuchania tekstu literackiego. Budzenie zainteresowania czytaniem.

-Rozwijanie umiejętności językowych. Usprawnianie narządów mowy.

zerzanie wiedzy na temat znaczenia książek. Zapoznanie z cechami charakterystycznymi biblioteki i księgarni oraz różnych rodzajów książek. Zapoznanie z procesem powstawania książki. Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za książki, szacunku do nich.

-Kształtowanie poczucia rytmu podczas zabaw przy piosence. Rozwijanie wyobraźni
i ekspresji muzyczno-plastycznej.

-Rozwijanie logicznego myślenia podczas odczytywania kodu, klasyfikowania.

-Rozwijanie myślenia matematycznego, umiejętności przeliczania w zakresie 9, 10, odkładania i dokładania.

-Operowanie pojęciem liczby 0 oraz zbioru pustego.

-Rozwijanie umiejętności porównywania długości i odległości między przedmiotami (tzw. szacowania).

-Doskonalenie sprawności manualnej i rozwijanie kreatywności podczas prac plastyczno-technicznych.

-Rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego.

-Kształtowanie orientacji na kartce.

-Rozwijanie logicznego myślenia i percepcji wzrokowej w trakcie zabaw z lusterkami.

-Utrwalanie umiejętności orientowania się w schemacie ciała.

-Rozwijanie sprawności grafomotorycznej.

-Kształtowanie sprawności fizycznej. Rozwijanie koordynacji ruchowej.

-Kształtowanie umiejętności posługiwania się sprzętem do obserwacji, zapamiętywanie nazw tego sprzętu (lupa, mikroskop, lornetka).

-Rozwijanie percepcji wzrokowej w trakcie układania obrazka z części.

-Omówienie cyklu rozwojowego żaby.

-Kształtowanie świadomości, jak ważna jest rodzina.

-Doskonalenie umiejętności prezentowania przed najbliższymi swoich zdolności aktorskich.

-Wdrażanie do przestrzegania zasad bezpiecznego przygotowywania potraw podczas zabaw.

Dostępność