PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ-MARZEC

logo jpg  scaled

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ

Tematy Kompleksowe

  1. Oznaki wiosny
  2. Wszystko rośnie
  3. Pracowita wiosna
  4. Święta Wielkanocne

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

-Wdrażanie do właściwego ubierania się podczas wczesnej wiosny.

-Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności.

-Uświadamianie następstwa dni tygodnia.

-Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmianą pory roku.

-Zapamiętanie cech typowych dla wczesnej wiosny: zmienna pogoda, pierwsze kwiaty, pąki liściowe na drzewach.

-Wdrażanie do opieki nad hodowlą w kąciku przyrody, systematycznej obserwacji
i wyciągania wniosków na podstawie jej wyników.

-Wdrażanie do bezpiecznej zabawy z wykorzystaniem sprzętu jordanowskiego w ogrodzie przedszkolnym.

-Rozwijanie umiejętności przeliczania oraz porządkowania zbiorów.

-Rozwijanie percepcji słuchowej na materiale symbolicznym.

-Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej – kolejność czynności.

-Rozwijanie zainteresowania punktami usługowymi funkcjonującymi w otoczeniu.

-Rozwijanie słownika czynnego dziecka.

-Doskonalenie sprawności grafomotorycznej.

-Zachęcanie do tworzenia własnych kompozycji i prac plastycznych.

-Wdrażanie do właściwego zachowania się przy stole i używania zwrotów: proszę, dziękuję.

-Rozbudzanie zainteresowania mniej znanymi zawodami: piekarz, młynarz.

-Rozbudzanie zainteresowania historią techniki.

-Zachęcanie do codziennych spacerów i zabaw na świeżym powietrzu.

-Doskonalenie percepcji słuchowej – wyróżnianie głosek w wyrazach i kolejne ich wymawianie.

-Doskonalenie percepcji wzrokowej podczas układania według wzoru i wskazywania takich samych znaków
i symboli.

-Rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego – ustalanie kolejności zdarzeń i porządkowanie obrazków
w historyjkach obrazkowych.

-Doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowania.

-Posługiwanie się liczbami dla zaznaczania liczby elementów w zbiorze.

Dostępność