PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ – MARZEC

logo jpg  scaled

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ

Tematy Kompleksowe

  1. Kiedy patrzę w niebo
  2. Oznaki wiosny 
  3. Wszystko rośnie
  4. Pracowita wiosna
  5. Na wsi

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

Wdrażanie do właściwego ubierania się podczas wczesnej wiosny.
Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności.
Uświadamianie następstwa dni tygodnia.
Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmianą pory roku.
Zapamiętanie cech typowych dla wczesnej wiosny: zmienna pogoda, pierwsze kwiaty, pąki liściowe na drzewach.
Wdrażanie do opieki nad hodowlą w kąciku przyrody, systematycznej obserwacji i wyciągania wniosków na podstawie jej wyników.
Wdrażanie do bezpiecznej zabawy z wykorzystaniem sprzętu jordanowskiego w ogrodzie przedszkolnym.
Rozwijanie umiejętności przeliczania oraz porządkowania zbiorów.
Rozwijanie percepcji słuchowej na materiale symbolicznym.
Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej – kolejność czynności.
Rozwijanie zainteresowania punktami usługowymi funkcjonującymi w otoczeniu.
Rozwijanie słownika czynnego dziecka.
Doskonalenie sprawności grafomotorycznej.
Zachęcanie do tworzenia własnych kompozycji i prac plastycznych.
Rozwijanie umiejętności właściwego reagowania na przegraną, znoszenie porażek.
Wdrażanie do właściwego zachowania się przy stole i używania zwrotów: proszę, dziękuję.
Rozbudzanie zainteresowania mniej znanymi zawodami: piekarz, młynarz.
Rozbudzanie zainteresowania historią techniki.
Zachęcanie do codziennych spacerów i zabaw na świeżym powietrzu.
Doskonalenie percepcji słuchowej – wyróżnianie głosek w wyrazach i kolejne ich wymawianie.
Rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego – ustalanie kolejności zdarzeń i porządkowanie obrazków w historyjkach obrazkowych.
Doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowania.
Posługiwanie się liczbami dla zaznaczania liczby elementów w zbiorze.
Zachęcanie do codziennego spożywania mleka i przetworów mlecznych, przełamywanie ewentualnej niechęci
Rozbudzanie zainteresowania mniej znanymi zawodami: piekarz, młynarza

Wiersz

Marzec

Maria Kownacka

Przyszedł marzec pod wrota
Naniósł pluchy i błota.
Dmuchał ciepłym wietrzykiem,
ogrzał słońca promykiem.
Potem szedł przez dąbrowę,
za nim- chmury deszczowe.
Przyszedł znowu
pod wrota…
Prószył śniegiem
niecnota,
Ziemnym wichrem
wiał w  twarze…
A to psotnik,
ten marzec!

 

Piosenka

Daj rękę Wiosenko
sł. Halina A. Cenarska, muz. K. Kwiatkowska

Ciepły szalik śpi już w szafie,
słońce zerka w okna.
Obudziły się krokusy,
bo wróciła wiosna.

Ref. Daj rękę, Wiosenko
i chodź razem z nami.
Motylek cytrynek
będzie nas prowadził.
Zaspany tatarak
przegląda się w wodzie
i kwiaty się stroją
na grządkach w ogrodzie.

Wiosna w dresie kolorowym
z żabką gra w zielone.
Dziś kupiła sobie duże
lody waniliowe.

Ref. Daj rękę, Wiosenko….

Dostępność