PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ – LUTY

logo jpg  scaled

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ

Tematy Kompleksowe

  1. Karnawał
  2. Nasze ulubione baśnie
  3. Dawno temu
  4. Kiedy patrzę w niebo

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

Rozwijanie czynnego słownika dziecka.
Rozwijanie koncentracji uwagi i szybkości reakcji w zabawach ruchowych.
Rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowo-wzrokowej, pamięci ruchowej.
Rozwijanie pamięci wzrokowej.
Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej głoskowej, dzielenie wyrazów na głoski.
Rozwijanie umiejętności poprawnego przeliczania, porządkowania, porównywania liczebności.
Wdrażanie do wydzielania części wspólnej zbiorów.
Rozwijanie umiejętności dodawania na zbiorach.
Kształtowanie odporności na porażki poprzez wprowadzanie do zabaw elementów rywalizacji.
Wykonywanie poleceń według instrukcji słownej lub obrazkowej.
Rozwijanie umiejętności improwizowania.
Rozwijanie umiejętności twórczych podczas rysowania i malowania.
Kształtowanie umiejętności planowania kolejnych etapów pracy.
Rozwijanie sprawności grafomotorycznej ręki wiodącej.
Wdrażanie do rozumienia następstw czasowych podczas układania sekwencji czasowych; posługiwanie się pojęciami: najpierw, potem, na końcu.
Kształtowanie umiejętności całościowego czytania wyrazów: nuta, smok, robot.
Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej wyrazów, wysłuchiwania głoski n, s, r w wyrazach.
Rozwijanie umiejętności współdziałania w małym zespole.
Dawanie możliwości swobodnego wypowiadania się słowem, ruchem, rysunkiem oraz zachęcanie do uzasadniania swojego zdania w swobodnych rozmowach.
Zachęcanie do prezentowania siebie, swoich upodobań oraz osiągnięć przed grupą, przezwyciężanie nieśmiałości.
Zachęcanie do tworzenia ciekawych i niebanalnych strojów karnawałowych.
Stwarzanie atmosfery zabawy i radości podczas wspólnych tańców

Wiersz

„Dzień dobry, dobranoc”
Wiera Badalska

Raz spotkało się na niebie
Słoneczko z Księżycem.
Zawołało: – Dobrej nocy,
Księżycu, ci życzę!
Księżyc senny i zmęczony
ziewnął: – A-a-a-a!
A ja życzę ci,
Słoneczko, pogodnego dnia!

Piosenka

„Lot kosmiczny”

Sł. Urszula Piotrowska
Muz. Magdalena Melnicka- Sypko

Kosmos jest zagadką,
więc nie lada gratką
będzie lecieć tam.
Wsiadam do rakiety szybszej od komety-
już przygodę mam.

Ref: Lot kosmiczny,
lot kosmiczny,
marzy o nim każdy z nas.
Ponad dźwiękiem,
ponad światłem
tajemniczych szukam tras.
Lot kosmiczny,
lot kosmiczny, czy w kosmosie mieszka ktoś.
I na pewno się ucieszy,
że przybywa z Ziemi gość.

Dostępność