PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ – KWIECIEŃ

logo jpg  scaled

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ

Tematy Kompleksowe

  1. Święta Wielkanocne
  2. Praca rolnika 
  3. Chronimy środowisko 
  4. Kto ty jesteś?

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

Wdrażanie do właściwego ubierania się podczas wczesnej wiosny.
Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności.
Uświadamianie następstwa dni tygodnia.
Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmianą pory roku.
Wdrażanie do opieki nad hodowlą w kąciku przyrody, systematycznej obserwacji i wyciągania wniosków na podstawie jej wyników.
Wdrażanie do bezpiecznej zabawy z wykorzystaniem sprzętu jordanowskiego w ogrodzie przedszkolnym.
Rozwijanie umiejętności przeliczania oraz porządkowania zbiorów.
Rozwijanie percepcji słuchowej na materiale symbolicznym.
Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej – kolejność czynności.
Rozwijanie zainteresowania punktami usługowymi funkcjonującymi w otoczeniu.
Rozwijanie słownika czynnego dziecka.
Doskonalenie sprawności grafomotorycznej.
Zachęcanie do tworzenia własnych kompozycji i prac plastycznych.
Rozwijanie umiejętności właściwego reagowania na przegraną, znoszenie porażek.
Wdrażanie do właściwego zachowania się przy stole i używania zwrotów: proszę, dziękuję.
Rozbudzanie zainteresowania historią techniki.
Zachęcanie do codziennych spacerów i zabaw na świeżym powietrzu.
Doskonalenie percepcji słuchowej – wyróżnianie głosek w wyrazach i kolejne ich wymawianie.
Rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego – ustalanie kolejności zdarzeń i porządkowanie obrazków w historyjkach obrazkowych.
Doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowania.
Posługiwanie się liczbami dla zaznaczania liczby elementów w zbiorze.

Wiersz

Wielkanocne zajączki

Małgorzata Lewicka 

Pytał raz zająca zając,
kręcąc noskiem i wzdychając:
„Powiedz, drogi przyjacielu,
wszak na rzeczach znasz się wielu,
co dać dzieciom na Wielkanoc:
czy marchewkę, świeże siano,
pęk sałaty lub kapustę?
Martwię się już tak od szóstej!”.
A przyjaciel tak mu powie:
„Po co tracić czas i zdrowie!
Schrup marchewkę lepiej sam,
bo ja inny pomysł mam.
Zajączkowa niespodzianka
wielkanocna to pisanka!
Sposób prosty, mówię z góry:
trzeba jajko wziąć od kury
i na twardo ugotować.
Gdy ostygnie, pomalować,
w kwiatki, kropki, kreski, szlaczki.
Ej, ucieszą się dzieciaczki!
Napisz jeszcze swe życzenia –
wielkanocne pozdrowienia.
Wszystko już kolego wiesz,
więc do pracy teraz spiesz”.
Pomknął ucieszony zając
ważne słowa powtarzając.
A w świąteczny ciepły ranek
wszystkie dzieci roześmiane
otrzymały niespodzianki:
dyngus, bazie i pisanki.
Wraz z żółtymi żonkilami
mała kartka z życzeniami:
Niechaj dziś dla wszystkich dzieci
wielkanocne słonko świeci.
Dla starszaka i dla brzdąca
pozdrowienia od ZAJĄCA.

Piosenka

Na podwórku 
sł. Ewa Stadtmuller, muz. Anna Huszcza

Na podwórku zamieszanie,
Każdy czeka na śniadanie,
Głodny kot na płot się drapie,
a gospodarz smacznie chrapie.
Ref: Gospodarzu, wstawać pora,
        Karmić kury i indora,
        Nieść do stajni sianko świeże,
        A nie w łóżku sobie leżeć!
Pieje kogut kukuryku!
Nie ma ziarna dziś w kurniku!
Krowa muczy, kwiczy prosię:
Ktoś tu ma nas wszystkich w nosie.
Ref: Gospodarzu, wstawać pora,
         Karmić kury i indora,
         Nieść do stajni sianko świeże,
         A nie w łóżku sobie leżeć!
Gdy gospodarz to usłyszał,
Krzyknął: spokój, krzyknął: cisza,
Fantastyczny sen dziś miałem,
Więc przerywać do nie chciałem.
Ref: Gospodarzu, wstawać pora,
        Karmić kury i indora,
        Nieść do stajni sianko świeże,
        A nie w łóżku sobie leżeć!

Dostępność