Skąd się biorą produkty ekologiczne ?

Skąd się biorą produkty ekologiczne ?

Realizacja ogólnopolskiego programu edukacyjnego dla dzieci 5 letnich opracowanego przez Główny Inspektorat Sanitarny wspólnie z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Głównym celem programu jest zwiększenie wiedzy i świadomości na temat rolnictwa ekologicznego oraz budowanie właściwych nawyków żywieniowych od najmłodszych lat.
Dostępność