PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ-STYCZEŃ

logo jpg  scaled

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ

Tematy Kompleksowe

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

  1. Skok w Nowy Rok
  2. Wszędzie biało
  3. Babcia i dziadek
  4. Zimowe zabawy

Ogólne cele:
-Wdrażanie do właściwego ubierania się podczas zimy.
-Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności.
-Uświadamianie następstwa dni tygodnia, miesięcy, pór roku.
-Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmianą pory roku.
-Zapamiętanie cech typowych dla zimy.
-Kształtowanie nawyku pomagania zwierzętom w przetrwaniu zimy.
-Wdrażanie do opieki nad hodowlą w kąciku przyrody, systematycznej obserwacji i wyciągania wniosków na podstawie jej wyników.
-Wdrażanie do bezpiecznej zabawy z wykorzystaniem sprzętu jordanowskiego w ogrodzie przedszkolnym.
-Rozwijanie umiejętności przeliczania oraz porządkowania zbiorów.
-Rozwijanie umiejętności dodawania podczas zabaw z kostką.
-Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej.
-Rozwijanie percepcji słuchowej na materiale symbolicznym.
-Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej – kolejność czynności.
-Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
-Kształtowanie umiejętności całościowego czytania wyrazów: parasollodybalon.
-Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej wyrazów, wysłuchiwania głosek pyb w wyrazach.
-Nauka piosenek i pląsów.
-Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.
-Wdrażanie do pamiętania o najbliższych przy różnych okazjach, np. Dzień Babci i Dzień Dziadka.

Piosenka

„Już blisko kolęda”
sł. Agnieszka Galica, muz. Tadeusz Pabisiak

1. Gdy w pokoju wyrośnie choinka,
łańcuszkami, bombkami zaświeci.
Ref.: To znaczy, że już Święta,
że już blisko kolęda,
że Mikołaj przyjedzie do dzieci.
Hej kolęda, kolęda.
2. Gdy opłatek już leży na stole,
pierwsza gwiazdka zabłyśnie na niebie.
Ref.: To znaczy, że już Święta,
że już blisko kolęda,
że Mikołaj przyjedzie do Ciebie.
Hej kolęda, kolęda.
3.Gdy upieką się słodkie makowce
I głos dzwonka z daleka zawoła.
Ref.: To znaczy, że już Święta,
że już blisko kolęda,
i za drzwiami już stoi Mikołaj.
Hej kolęda, kolęda.

Wiersz

„Kropelki i sopelki”
Hanna Zdzitowiecka

Spłynęła z dachu kropelka, 
kropelka wody niewielka.
Za pierwszą kroplą niedługo
już widać kropelkę drugą.
Za nimi z góry już leci
po dachu kropelka trzecia.
Dalszych kropelek nie zliczę:
płynie ich cały strumyczek.
A mróz z tych wszystkich kropelek
zrobił lodowy sopelek.

Dostępność