PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ – STYCZEŃ

logo jpg  scaled

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ

Tematy Kompleksowe

1. Wszędzie biało.

2. Zimowe zabawy

3. Nasze ulubione baśnie.

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

Wdrażanie do właściwego ubierania się podczas zimy. 

Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności. 

Uświadamianie następstwa dni tygodnia, miesięcy, pór roku. 

Zapamiętanie cech typowych dla zimy. 

Kształtowanie nawyku pomagania zwierzętom w przetrwaniu zimy. 

Wdrażanie do bezpiecznej zabawy z wykorzystaniem sprzętu sportowego (sanki) w ogrodzie przedszkolnym. 

Rozwijanie umiejętności przeliczania podczas zabaw z kostką. 

Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej – przeliczanie sylab w wyrazach. 

Rozwijanie percepcji słuchowej na materiale symbolicznym – przeliczanie dźwięków. 

Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej – kolejność czynności. 

Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich. 

Kształtowanie umiejętności całościowego czytania wyrazów: morsfokakrawoda. 

Budzenie zainteresowania życiem ludzi w innych strefach klimatycznych. 

Nauka piosenek i pląsów. 

Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom. 

Wdrażanie do pamiętania o najbliższych przy różnych okazjach, np. Dzień Babci i Dziadka.

Dostępność