KONKURS

 

Konkurs dla dzieci i rodziców
„Najładniejsza bombka choinkowa”

 

Regulamin konkursu

 1. Organizatorem konkursu jest Przedszkole Miejskie nr 1 „Tęczowa Jedyneczka w Rawie Mazowieckiej.
 2. Cele konkursu:
 • Ukazanie piękna Świąt Bożego Narodzenia oraz pielęgnowanie
  ich tradycji.
 • Rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz uzdolnień plastycznych dzieci.
 • Pogłębianie więzi rodzinnych poprzez wspólne spędzanie czasu
  na kreatywnej zabawie.
 1. Zasady konkursu:
 • Konkurs adresowany jest do dzieci uczęszczających do Przedszkola Miejskiego nr 1 „Tęczowa Jedyneczka” i ich rodziców.
 • Zadaniem uczestników jest wykonanie bombki choinkowej o dowolnym kształcie, technice zdobienia, odpornej na warunki atmosferyczne
  i stłuczenie.
 • Wykonane prace prosimy przekazywać do wychowawczyń grup do 30. 11.2023 r. do godziny 16:00.
 • Wielkość i waga bombki musi umożliwić zawieszenie jej na choince.
 • Po przekazaniu bombki na konkurs staje się ona własnością przedszkola.
 • Do każdej ozdoby należy dołączyć etykietę ( przywiązaną wstążeczką) zawierającą dane dziecka: imię i nazwisko oraz nazwę grupy przedszkolnej, do której uczęszcza. Prace niepodpisane nie będą brały udziału w konkursie.
  Ww. etykieta nie może być na stałe przytwierdzona do bombki.
 • Praca konkursowa podlega ocenie komisji powołanej przez organizatora, która dokona oceny po zakończeniu trwania konkursu biorąc pod uwagę: jakość wykonania, wartość artystyczną, pomysłowość.
 • Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się dnia 04.12.2023 r.
 1. Nagroda
 • Wszystkie dzieci biorące udział w konkursie otrzymają dyplomy, a zwycięzcy również upominki rzeczowe.
 1. Opiekun konkursu: Pani Sylwia Kocik-Kasińska (wychowawczyni
  „Biedronki”).

 

Bombki zgłoszone do konkursu będzie można podziwiać na drzewku choinkowym w naszym mieście przy Placu Piłsudskiego od 06.12.2023 r.

 

 

                                                                                                    Serdecznie zapraszamy.

 

Dostępność