VULCAN-APLIKACJA !!!

logo jpg  scaled

  Uprzejmie prosimy Rodziców o systematyczne rejestrowanie wejść i wyjść dzieci z przedszkola za pośrednictwem aplikacji systemu Vulcan oraz zgłaszanie nieobecności poprzez platformę Vulcan. Niedopełnienie ww. czynności powoduje naliczanie opłaty za całodzienny pobyt
w placówce.

Szczegółowa instrukcja logowania do platformy Vulcan zamieszczona jest na stronie internetowej naszego przedszkola, w gablocie przy wejściu do placówki oraz na tablicy ogłoszeń w szatni.

Dziękujemy za zrozumienie – dyrekcja i pracownicy przedszkola.

 

pdf
Instrukcja logowania
Instrukcja logowania

Dostępność