PODZIĘKOWANIE

Drodzy Rodzice!

Serdecznie dziękujemy za udział w akcji „Góra Grosza”. Wspólnie udało nam się zebrać 257,70 zł. W tym roku pieniądze zostaną przekazane przez Towarzystwo Nasz Dom na pomoc psychologiczną, rzeczową i specjalistyczną opiekę dla potrzebujących dzieci i rodzin na terenie całej Polski.

Dziękujemy za okazane serce.

Dostępność