PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ-WRZESIEŃ

logo jpg scaled

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ

Tematy Kompleksowe

 1. Wspomnienia z wakacji
 2. W przedszkolu
 3. Moja miejscowość
 4. Ja, ty i środowisko
 5. Dary jesieni na talerzu

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

 • Posługiwanie się imionami kolegów
 • Rozwijanie sprawności fizycznej
 • Aktywne uczestniczenie w zabawach z grupa
 • Kształtowanie umiejętności współpracy w zabawach
 • Rozwijanie sprawności grafomotorycznej
 • Przestrzeganie zasad bezpiecznej zabawy na świeżym powietrzu
 • Posługiwanie się pojęciami oznaczającymi nastrój i emocje.
 • Kształtowanie umiejętności określania nastroju na podstawie mimiki i mowy ciała
 • Kształtowanie umiejętności  dokonywania oceny sytuacji i zachowania
 • Kształtowanie percepcji słuchowej – wyrażanie i przeliczanie wyrazów i sylab w zdaniu
 • Kształtowanie myślenia logicznego
 • Przygotowanie dzieci do posługiwania się pojęciami dotyczącymi wielkości 
 • Rozwijanie ekspresji twórczej
 • Kształtowanie umiejętności pracy w małych zespołach
 • Rozwijanie umiejętności  językowych -poprawne wypowiadanie się pod względem logicznym i gramatycznym. Kształtowanie słownika dzieci.
 • Rozpoznawanie i nazywanie elementów na podstawie definicji – rozwiązywanie zagadek
 • Rozwijanie zainteresowania czytaniem 
 • Rozwijanie spostrzegawczości – uzupełnianie brakujących elementów w rysunku
 • Kształtowanie nawyku odkładania zabawek na miejsce
 • Przygotowanie dzieci do rozpoznawania i nazywania zmysłów
 • Rozwijanie doznań  sensorycznych
 • Rozwijanie ciekawości poznawczej
 • Kształtowanie umiejętności właściwego i dokładnego mycia rąk
 • Rozwijanie ekspresji i wrażliwości muzycznej
 • Kształcenie umiejętności przeliczania i kategoryzowania. Rozwijanie umiejętności kontynuowania i układania prostych rytmów 

 

Dostępność