PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ-WRZESIEŃ

logo jpg  scaled

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ

Tematy Kompleksowe

1. W przedszkolu
2. Moja miejscowość
3. Ja, ty i środowisko
4. Dary jesieni

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

Integrowanie się z grupą rówieśniczą.
Ustalenie i przestrzeganie zasad panujących w przedszkolu.
Stosowanie podstawowych zwrotów grzecznościowych dzień dobry, do widzenia, proszę, przepraszam, dziękuję.
Wdrażanie do samodzielności w codziennych czynnościach porządkowych, samoobsługowych, higienicznych.
Poznawanie podstawowych zasad korzystania z placu zabaw.
Wdrażanie do zgodnej zabawy w małych grupach, dzielenie się zabawkami, przestrzenią do zabawy; równe traktowanie wszystkich kolegów.
Poznawanie podstawowych zasad ruchu drogowego.
Poznanie funkcji instytucji niosących pomoc: policja.
Poznanie pracy policjanta, lekarza, pielęgniarki – atrybuty zawodów.
Opanowanie umiejętności prawidłowego mycia rąk i zębów.
Poznanie budowy własnego ciała, nazywanie poszczególnych części ciała, szczegółów twarzy.
Nazywanie stanów emocjonalnych; rozpoznawanie ich na podstawie mimiki.
Dostrzeganie i nazywanie zmian zachodzących w przyrodzie w związku ze zmianą pory roku.
Rozwijanie słownika czynnego o nazwy atrybutów w zawodach osób pracujących w przedszkolu, policjanta, lekarza, pielęgniarki, nazw owoców.
Kształtowanie umiejętności nazywania owoców krajowych i zagranicznych.
Kształtowanie umiejętności sprawnego przeliczania w granicach możliwości dzieci.
Kształtowanie umiejętności klasyfikowania według jednej cechy.
Wdrażanie do posługiwanie się pojęciami oznaczającymi cechy przedmiotów – kolor, wielkość, przeznaczenie.
Kształcenie umiejętności porównywania, klasyfikowania, szeregowania, kontynuowania rytmu;
Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
Układanie krótkich zdań na podany temat.
Kształtowanie analizy i syntezy sylabowej wyrazów.
Nauka piosenek i pląsów.
Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.

Zestawy ćwiczeń porannych nr: 1, 2.
Zestawy ćwiczeń gimnastycznych nr: 1, 2.

 

Piosenka

Piosenka
„Przedszkole”

Do przedszkola ruszać czas
Tu wesoło bawi się
Każdy z nas
Zw. Ja już jestem przedszkolakiem
Buty wiązać prawie potrafię
Kurtkę już zakładam sam
Proszę tatów, proszę mam
Uczę się tu rzeczy wiele
W grupie zawsze jest weselej
Pani moc pomysłów ma
Proszę tatów,
proszę mam

Ref. Do przedszkola ruszać czas
ruszać czas
Tu wesoło bawi się
Każdy z nas

Zw. Ja już jestem przedszkolakiem
Dumnie kroczę z małym plecakiem
Na osiedlu każdy wie
On dorosły prawie, że
Tylko czasem powiem Wam
Proszę tatów, proszę mam
Kiedy rano ciężko wstać
Proszę zaraz śpiewać tak

Ref. Do przedszkola ruszać czas
ruszać czas
Tu wesoło bawi się
Każdy z nas

Wiersz

„Mądry przedszkolak”
Witold Szwajkowski

Mądry przedszkolak przykładem świeci –
zawsze jest grzeczny dla innych dzieci.
Nie krzyczy na nie, nawet gdy zły jest
i ich nie szturcha, ani nie bije.
Chce coś od innych – grzecznie poprosi
i się z szacunkiem do nich odnosi.
Jak z tego widać, nie trzeba wiele,
by wszystkich dzieci być przyjacielem.

Dostępność