PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ-WRZESIEŃ

logo jpg scaled
WRZESIEŃ

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ

Tematy Kompleksowe

1. W przedszkolu
2. Nasze przedszkole
3. Jestem bezpieczny
4. Pomocna dłoń    

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

 • Zapoznanie dzieci z N. oraz poznanie rozkładu sali, pomieszczeń przedszkolnych, wyposażenia łazienki.
 • Stwarzanie przyjaznej atmosfery w nowej sytuacji dla dziecka;
 • Poznanie określeń na górze, na dole i rozwijanie orientacji na kartce;
 • Posługiwanie się nazwami podstawowych kolorów;Uczenie się wykonywania czynności porządkowych;
 • Tworzenie sytuacji prowadzących do rozwoju samodzielności;
 • Kształtowanie umiejętności uprzejmego zachowania się w każdej sytuacji;
 • Rozumienie i wykonywanie poleceń słownych;
 • Kształcenie słuchu muzycznego;
 • Wspomaganie dziecka w nabywaniu umiejętności wyrażania potrzeb;
 • Rozwijanie plastycznej inwencji twórczej;
 • Poznanie zasad dotyczących bezpiecznego poruszania się po drodze;
 • Zachęcanie do wspólnej zabawy i swobodnego wypowiadania się w czasie zabaw;
 • Kształtowanie umiejętności używania liczb porządkowych: pierwszy, drugi, trzeci;
 • Zwracanie uwagi na przestrzeganie ustalonych zasad grupowych;
 • Kształtowanie postawy poszanowania dla wytworów własnych i innych ludzi;
 • Poznanie właściwości piasku;
 • Zdobywanie wiedzy na temat nazewnictwa odzieży;
 • Tworzenie sytuacji sprzyjających aktywności fizycznej;
 • Rozwijanie zainteresowania literaturą dla dzieci;
 • Poznanie pracy policjanta, lekarza, strażaka utrwalanie numeru alarmowego;
 • Kształtowanie myślenia logicznego, klasyfikowanie przedmiotów;
 • Uświadamianie konieczności przestrzegania zasad bezpieczeństwa w sytuacji zagrożenia;
 • Wyrażanie ekspresji twórczej podczas prac konstrukcyjnych.
WIERSZE:

Trzylatku I. Sala

Mój mały trzylatku                                                                                            
usiądź z nami w kole                                                  
pani ci pokaże przedszkole. 

W szatni schowaj butki
zabawki w sali.

W umywalni powieś ręcznik,
zuch jesteś-choć mały!

PIOSENKI:

Idą buty do przedszkola

 Już od rana tupu tu
Po chodniku tupią buty! 
Każdy but śpieszy się,
Do przedszkola zdążyć chce!

Ref.: Do przedszkola-la-la-la,
Biegnie Grześ i Ola-la! 
Jeden but i drugi but…
Hop la la la tupu tup!

Tupią buty tupu tup,
Jak piłeczki sobie skaczą,
Każdy but dobrze wie,
Sznurowadła wiąże się!

A w przedszkolu buty śpią
W kolorowych ciepłych workach,
Każdy but i we śnie
Do przedszkola śpieszy się!

Ref.: Do przedszkola-la-la-la…

Dostępność