PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ-WRZESIEŃ

logo jpg scaled

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ

Tematy Kompleksowe

 1. W przedszkolu
 2. Moja miejscowość
 3. Ja, ty i środowisko
 4. Dary jesieni

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

 • Posługiwanie się imionami kolegów.
 • Aktywne uczestniczenie w zabawach z grupą.
 • Kształtowanie umiejętności współpracy w zabawie.
 • Stosowanie się do umów i reguł w zabawach.
 • Rozwijanie sprawności grafomotorycznej.
 • Przestrzeganie zasad bezpiecznej zabawy na świeżym powietrzu.
 • Posługiwanie się pojęciami oznaczającymi nastrój i emocje.
 • Kształtowanie umiejętności określania nastroju na podstawie mimiki i mowy ciała.
 • Kształtowanie umiejętności dokonywania oceny sytuacji i zachowania.
 • Kształtowanie myślenia logicznego.
 • Przygotowanie dzieci do posługiwania się pojęciami dotyczącymi wielkości.
 • Rozwijanie ekspresji twórczej.
 • Kształtowanie umiejętności pracy w małych zespołach.
 • Rozwijanie umiejętności językowych – poprawne wypowiadanie się pod względem logicznym i gramatycznym. Kształtowanie słownika dzieci.
 • Rozwijanie zainteresowania czytaniem.
 • Rozwijanie spostrzegawczości – uzupełnianie brakujących elementów w rysunku.
 • Kształtowanie nawyku odkładania zabawek na miejsce.
 • Rozwijanie ciekawości poznawczej.
 • Kształcenie umiejętności przeliczania i kategoryzowania. Rozwijanie umiejętności kontynuowania i układania prostych rytmów.

 

„JESIENNY  POCIĄG”
Autor:  Dorota Gellner

Stoi pociąg na peronie –

żółte liście ma w wagonie

i kasztany, i żołędzie-

dokąd z nimi jechać będzie?

Rusza pociąg sapiąc głośno.

Już w przedziałach grzyby rosną,

a na półce, wśród bagaży,

 leży sobie bukiet z jarzyn.

Pędzi pociąg lasem, polem

 pod ogromnym parasolem.

 Zamiast kół kalosze ma,

 za oknami deszcz mu gra.

 O, zatrzymał się na chwilę!

 Ktoś w wagonie drzwi uchylił

  i potoczył w naszą stronę

 jabłko duże i czerwone.

 

 

Wiersz

Dostępność