PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ-WRZESIEŃ

logo jpg scaled
WRZESIEŃ

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ

Tematy Kompleksowe

1.W przedszkolu
2.Na ulicy
3.Ja i środowisko
4.Owoce

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

 • Integrowanie się z grupą rówieśniczą.
 • Poznanie topografii przedszkola.
 • Ustalenie i przestrzeganie zasad panujących w przedszkolu.
 • Poznawanie podstawowych zasad korzystania z placu zabaw.
 • Wdrażanie do zgodnej zabawy w małych grupach, dzielenie się zabawkami,
  przestrzenią do zabawy; równe traktowanie wszystkich kolegów.
 • Poznawanie podstawowych zasad ruchu drogowego.
 • Poznanie funkcji instytucji niosących pomoc: policja.
 • Poznanie pracy policjanta, lekarza, pielęgniarki – atrybuty zawodów.
 • Opanowanie umiejętności prawidłowego mycia rąk i zębów.
 • Poznanie budowy własnego ciała, nazywanie poszczególnych części ciała.
 • Nazywanie stanów emocjonalnych; rozpoznawanie ich na podstawie mimiki.
 • Poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie związanych z jesienią w sadzie.
 • Kształtowanie umiejętności nazywania owoców krajowych i zagranicznych.
 • Kształtowanie umiejętności sprawnego przeliczania w granicach możliwości dzieci.
 • Kształtowanie umiejętności klasyfikowania według jednej cechy.
 • Kształtowanie umiejętności rozróżniania podstawowych figur geometrycznych.
 • Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
 • Układanie krótkich zdań na podany temat.
 • Kształtowanie analizy i syntezy sylabowej wyrazów.
 • Nauka piosenek i pląsów.
 • Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.

Zestawy ćwiczeń porannych nr: 1, 2.
Zestawy ćwiczeń gimnastycznych nr: 1, 2.

Zabawy z językiem angielskim

 Powtórzenie piosenek z ubiegłego roku.
 Czerwone światło, zielone światło.

WIERSZ:

Światełko w salach

Przez ulicę idą dzieci,
gdy zielone światło świeci.
Kiedy żółte się zapali
uważają nawet mali.
Gdy zobaczysz zaś czerwone
czekaj grzecznie na…(zielone).

piosenka z pokazywaniem:

Nie chcę Cię...

Nie chcę Cię, nie chcę Cię,
    nie chcę Cię znać.
    Chodź do mnie, chodź do mnie,
    rączkę mi daj.

    Prawą mi daj, lewą mi daj,
    i już się na mnie nie gniewaj.
    Prawą mi daj, lewą mi daj,
    i już się na mnie nie gniewaj.

    Nie chcę cię, nie chcę cię, 
    nie chcę cię znać.
    Chodź do mnie, chodź do mnie
    rączkę mi daj.

    Prawą mi dasz, lewą mi dasz.
    Będziemy razem tańcować.
    Prawą mi dasz, lewą mi dasz.
    Będziemy razem tańcować.

Dostępność