PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ-CZERWIEC

logo jpg  scaled

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ

Tematy Kompleksowe

1. DZIEŃ DZIECKA
2. WAKACJE TUŻ-TUŻ …
3. KOLORY LATA
4. DO WIDZENIA, PRZEDSZKOLE!

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

Wdrażanie do właściwego ubierania się zgodnego z panująca temperaturą i warunkami atmosferycznymi na dworze.

Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności.

Zachęcanie do zachowań proekologicznych.

Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmianą pory roku.

Poznanie różnych zawodów i funkcji społecznych.

Wdrażanie do bezpiecznej zabawy z wykorzystaniem sprzętu jordanowskiego w ogrodzie przedszkolnym.

Wdrażanie do bezpiecznych zabaw podczas wakacji.

Rozwijanie umiejętności przeliczania oraz porządkowania zbiorów.

Rozwijanie umiejętności orientowania się w przestrzeni i w schemacie własnego ciała.

Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej.

Rozwijanie percepcji słuchowej na materiale symbolicznym.

Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej – kolejność czynności.

Kształtowanie umiejętności odczytywania sekwencji obrazkowych.

Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.

Nauka piosenek i pląsów.

Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.

XXIII Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom

 

Zestawy ćwiczeń porannych nr 19 i nr 20.

Zestawy ćwiczeń gimnastycznych nr 19 i nr 20.

 

Dostępność