OGÓLNOPOLSKI PROJEKT EDUKACYJNY

Ogólnopolski projekt edukacyjny

Ogólnopolski projekt edukacyjny łączący zabawy logorytmiczne z zabawami sensorycznymi "Słowo, dotyk, ruch i muzyka dla każdego smyka ".
Dostępność