STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH

Szanowni Państwo

W naszym przedszkolu wprowadzono Standardy Ochrony Małoletnich, które opracowano w celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom oraz eliminowania potencjalnych zagrożeń. Dokument znajduje się na stronie internetowej placówki: https://przedszkole1rm.com/, jest  także dostępny dla wszystkich zainteresowanych
w sekretariacie. Wersję graficzną dla dzieci umieszczono w widocznym miejscu w szatni.

Osoby z personelu przedszkola zostały przeszkolone w zakresie ochrony małoletnich przed krzywdzeniem, w tym rozpoznawania oznak nadużyć, jak również podjęcia odpowiednich działań  w przypadku wystąpienia zagrożeń.

Treści Standarów Ochrony Małoletnich zostały przedstawione dzieciom w zrozumiały dla nich sposób.

Zagadnienia opisane w Standardach Ochrony Małoletnich w Przedszkolu Miejskim nr 1 „Tęczowa Jedyneczka” w Rawie Mazowieckiej:

  1. Standardy ochrony dzieci, tj. Polityka, Personel, Procedury, Monitoring oraz ich wskaźniki.
  2. Rozpoznawanie i reagowanie na czynniki ryzyka krzywdzenia dzieci, sygnały ich wykorzystywania seksualnego.
  3. Postępowanie w przypadku rozpoznania zagrożenia wykorzystywania seksualnego dziecka i Procedury interwencji w przypadku krzywdzenia dziecka.
  4. Zasady ochrony wizerunku dziecka.
  5. Zasady bezpiecznego korzystania z Internetu i mediów elektronicznych.
  6. Monitoring stosowania Polityki.
  7. Schematy interwencji w przypadku podejrzenia krzywdzenia dzieci.
  8. Zasady bezpiecznych relacji personel-dziecko oraz dziecko-dziecko.
  9. Zasady bezpiecznej rekrutacji personelu.

 

Dostępność