PROJEKT „TĘCZOWA ŚCIEŻKA”

PROJEKT „TĘCZOWA ŚCIEŻKA”

W dniu 23.06.2023 roku nastąpiło uroczyste otwarcie punktu dydaktycznego „Tęczowa ścieżka” przy Przedszkolu Miejskim nr 1 „Tęczowa Jedyneczka” w Rawie Mazowieckiej, utworzonego w ramach konkursu: „Nasze Ekologiczne Pracownie”. Uczestniczyli w nim Pan Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka, przedstawiciele lokalnych mediów, pracownicy przedszkola, wychowankowie oraz ich rodzice.

Zadanie: „Utworzenie punktu dydaktycznego Przedszkole Miejskie nr 1 „Tęczowa Jedyneczka” w Rawie Mazowieckiej „Tęczowa ścieżka” zostało dofinansowane
ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Kwota dofinansowania wyniosła: 55 698zł, natomiast całkowity koszt zadania to: 58 698zł.

Projekt został zrealizowany przy współpracy z Burmistrzem Miasta Rawa Mazowiecka Panem Piotrem Irlą oraz pracownikami Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka. Za jego opracowanie i wykonanie odpowiedzialne były: Anna Rzadkiewicz, Natalia Kaźmierska, Joanna Wodzińska-Hurst.

W ramach wykonanego projektu „Tęczowa ścieżka”, zostały stworzone trzy strefy tematyczne: „Kolorowy świat roślin”, „Kolorowy świat ptaków”, „Kolorowe pory roku”.

Ścieżka ekologiczna „Tęczowa Ścieżka” przebiega wokół placu zabaw, okalając go z trzech stron. Utworzone strefy tematyczne zostały wkomponowane w zadrzewioną przestrzeń placu zabaw.

W strefie: „Kolorowy świat roślin” zostały posadzone kolorowe rośliny mrozoodporne oraz utworzono ogródek sensoryczny, z wykorzystaniem wieloletnich ziół i traw.

Kącik dla ptaków z budkami lęgowymi oraz grą ekologiczną „Poznajemy ptaki” został zorganizowany w strefie „Kolorowy Świat Ptaków”.

W strefie „Kolorowe Pory Roku” zainstalowano stację meteorologiczną z deszczomierzem oraz zegar fenologiczny.

Zakupiony został również sprzęt ogrodniczy dla dzieci celem ułatwienia im prac pielęgnacyjnych przy roślinach. Na przedmiotowej ścieżce umieszczono tabliczki informacyjne z nazwami poszczególnych gatunków roślin. Ustawiono również tablice z nazwą zadania oraz informacją o źródle dofinansowania; zainstalowano nawodnienie i ustawiono ławki.

Utworzony punkt dydaktyczny przyczyni się do poszerzenia przyrodniczej wiedzy wychowanków oraz umożliwi realizację zaplanowanych zajęć oraz konkursów o tematyce przyrodniczej i ekologicznej.

Kluczową rolą „Tęczowej ścieżki” jest edukacja ekologiczna skierowana do wszystkich dzieci uczęszczających do przedszkola, korzystanie z jej walorów będzie sprzyjało integracji dzieci i pracowników. Bezpośredni kontakt z naturą w dużym stopniu przyczyni się do samorealizacji, zwiększenia świadomości ekologicznej, poszerzenia doznań wielozmysłowych przedszkolaków. Ponadto rozbudzona zostanie wrażliwość przyrodnicza i estetyczna dzieci , a także poczucie odpowiedzialności w stosunku do roślin i zwierząt.

Utworzony punkt dydaktyczny umożliwi realizację zaplanowanych zajęć oraz konkursów o tematyce przyrodniczej i ekologicznej.

 

Dostępność