Dzień Mamy

Kochanym Mamom...

„Mama – to najpiękniejsze słowo w językach świata.
  Mama – to słowo, które oznacza miłość, miłość prawdziwą, która nie zdradza.
  to słowo, które oznacza wierność, które oznacza wielką ofiarę, nawet do śmierci, dla dobra dziecka”.
                                                                                                                          Stanisław Wielgus

 

 

           Wszystkim Mamom z okazji ich święta samych słonecznych chwil…

Dostępność