BEZPIECZNE FERIE

We wszystkich grupach przedszkolnych zostały przeprowadzone rozmowy z dziećmi na temat niebezpiecznych zachowań podczas ferii, nauczyciel  poruszył następujące kwestie:

  1. Bezpieczne zabawy na śniegu – omówienie zasad bezpieczeństwa podczas zjeżdżania na sankach, jeżdżenie na nartach lub snowboardzie, bawienie się w kulki śnieżne itp. Wskazówki dotyczące używania odpowiedniego sprzętu, zasłaniania się przed zimnem i zachowania ostrożności na stokach czy lodowych powierzchniach.

  2. Bezpieczeństwo na lodzie – omówienie, że trzeba uważać na zamarznięte zbiorniki wodne, takie jak jeziora czy stawy. Wyjaśnienie, że chodzenie po zamarzniętym lodzie może być niebezpieczne i że dzieci powinny pytać dorosłych o zgodę, zanim na nim staną. W przypadku wypadnięcia na zamarzniętym jeziorze, wskazanie, że dzieci nie powinny próbować wyciągnąć się samodzielnie, lecz powiadomić natychmiast dorosłych.

  3. Ostrożność podczas zabaw na placu zabaw – przypomnienie, że dzieci powinny dążyć do bezpiecznej zabawy, nie chodzić na niebezpieczne konstrukcje, upewnić się, że podłoże jest odpowiednio miękkie, aby złagodzić potencjalne upadki i unikać używania urządzeń, które mogą być uszkodzone.

  4. Bezpieczeństwo podczas wyjazdów – podkreślenie, że dzieci powinny być zawsze pod opieką dorosłych podczas wyjazdów na ferie, zwłaszcza na stokach narciarskich czy wakacyjnych miejscowościach. Nauka dzieci, jak pozostać w zasięgu wzroku i jak postępować w przypadku zagubienia się lub oddalenia od grupy.

  5. Bezpieczeństwo w domu – przypomnienie dzieciom, że podczas ferii powinny być ostrożne w domu, nie bawić się niebezpiecznymi przedmiotami czy narzędziami, nie lecieć w pobliżu kuchni, stosować zasady obowiązujące w przypadku pożaru, poruszanie się po schodach i unikać kontaktu z nieznajomymi osobami.

Dostępność