ZBIÓRKA

 
Szanowni Państwo 

Celem akcji „Góra grosza” jest zebranie funduszy na pomoc psychologiczną, rzeczową i specjalistyczną dla dzieci (w szczególności wychowujących się poza własnym środowiskiem rodzinnym) i rodzin.
Akcja przeprowadzana jest poprzez zbiórkę monet (od 1 gr do 5 zł) w placówce od dnia 01.11.2022 r. do 31.12.2022 r.
Głównym obszarem wsparcia jest:
a) pomoc dla rodzinnej pieczy zastępczej
b) pomoc dla instytucjonalnej pieczy zastępczej
c) usamodzielnianej młodzieży z pieczy zastępczej
d) programy dla rodzin zastępczych i adopcyjnych
e) programy dla dzieci jak i dla osób z ich otoczenia
f) lokalne programy w zakresie pomocy dziecku i rodzinie.

 

Dostępność