Ubezpieczenie NNW

UBEZPIECZENIE NNW

Szanowni Państwo!

Ubezpieczenie NNW firmy Wiener dzieci i młodzieży szkolnej jest ubezpieczeniem dobrowolnym. Rodzice/Prawni Opiekunowie mogą indywidualnie skorzystać z ofert przygotowanych przez agentów ubezpieczeniowych, czy zakłady ubezpieczeń. Kwestie ubezpieczenia NNW dzieci załatwiają indywidualnie Rodzice/ Prawni opiekunowie. W zakładce ,,Do pobrania” znajduje się (OWU) firmy Wiener, na którą zdecydowała się Rada Rodziców z nadesłanych ofert. Rodzice samodzielnie wpłacają składkę w wysokości40 zł na rachunek bankowy, kliknij tutaj-> ubezpieczyciela. Osoby nieposiadające konta bankowego, mogą dokonywać płatności za ubezpieczenie w sekretariacie przedszkola.

Dostępność