ŚWIĄTECZNA KARTKA-KONKURS

logo jpg scaled

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W WEWNĄTRZPRZEDSZKOLNYM

 RODZINNYM KONKURSIE PLASTYCZNYM

 ŚWIĄTECZNA KARTKA BOŻONARODZENIOWA” 

 Cel konkursu:

– wywołanie radosnego nastroju spowodowanego zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia ;                                          

– propagowanie tradycji związanych ze Świętami Bożego Narodzenia;

– rozwijanie wrażliwości plastycznej i artystycznej uczestników;

– pogłębianie wiedzy uczestników na temat symboliki bożonarodzeniowej;                                                       

– promowanie rodzinnego, wspólnie spędzanego czasu;

Organizator Konkursu: 

Prrzedszkole Miejskie nr 1 „Tęczowa Jedyneczka” w Rawie Mazowieckiej ul Kilińskiego 2, 96-200 Rawa Mazowiecka

Osoby upoważnione do udzielania informacji na temat konkursu:

Martyna Sawicka, Hanna Piekara

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu 

Regulamin: 

 1. Adresat konkursu: dzieci w wieku 3-6 lat z naszego przedszkola
 2. Przedmiotem konkursu: Przedmiotem konkursu jest kartka okolicznościowa prezentująca polskie zwyczaje, tradycje oraz symbole związane z okresem Świąt Bożego Narodzenia 

3.Technika: Praca może być wykonana techniką dowolną (rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzieranie, grafika itp.)

 1. Format: „pocztówkowy”, A5
 2. Jeden uczestnik wraz z rodziną może wykonać tylko jedną  pracę, a do dekoracji należy wykorzystać zewnętrzną część kartki. Praca konkursowa powinna być pracą własną, nigdzie wcześniej nie publikowaną i nie przedstawianą na innych konkursach. Zgłoszenie pracy na konkurs jest jednoznaczne ze złożeniem deklaracji          o powyższych faktach.
 3. Kartka konkursowa powinna być zapakowana w kopertę, w której powinna znajdować się także kartka z danymi – imię i nazwisko uczestnika, wiek, nazwa grupy przedszkolnej, imię i i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego.
 4. Termin dostarczenia prac upływa  6 grudnia 2022r. ,
 5. Prace wraz z wypełnioną metryczką należy dostarczyć do wychowawczyń grup.
 6. Dostarczone prace nie będą zwracane. Złożenie prac jest równoznaczne z akceptacją regulaminu i  wyrażeniem  zgody na przetwarzanie  danych osobowych przez organizatora konkursu zgodne z Ustawą o ochronie danych osobowych  z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U.Nr 133 poz 833 z późn. zm.)
 7. Zgłoszenie  prac  do  konkursu  jest  równoznaczne  z  nieodpłatnym, nieograniczonym udzieleniem prawa na wykorzystanie prac na następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, Internecie oraz innych formach utrwaleń nadających się do rozpowszechniania, prasie, plakatach, materiałach promocyjnych i reklamowych w celu dalszego propagowania konkursu  oraz zgoda na ich pierwsze publiczne rozpowszechnianie zgodnie ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994r. Nr 24,  poz.83).
 8. Dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia i ogłoszenia zwycięzców i przyznania nagród. 

Ocena prac konkursowych:

 1. Oceny prac konkursowych dokona Komisja powołana przez organizatorów.
 2. 2.Przewidziane są nagrody w każdej kategorii wiekowej
 3. 3Kryteria oceniania: 

– wrażenia artystyczne wykonanej pracy

– oryginalność, pomysłowość, kreatywność

– wkład pracy, estetyka wykonania

– stopień nawiązania do tradycji.

 1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 20 grudnia 2022 roku
 2. 5Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy
 3. Wystawa prac pokonkursowych odbędzie się w formie publikacji zdjęć na stronie internetowej przedszkola Miejskiego nr 1 „Tęczowa Jedyneczka”                                               

Zapraszamy do udziału w konkursie.

                                             

 

Dostępność