Potwierdzenie woli przyjęcia

img

Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola

 

Uwaga Rodzice !!!

Rodzice / prawni opiekunowie kandydatów zakwalifikowanych w dniu 14.04.2021 r. do Przedszkola Miejskiego nr 1 w Rawie Mazowieckiej „Tęczowa Jedyneczka” zobowiązani są, do złożenia potwierdzenia woli przyjęcia do przedszkola ( Platforma VULCAN/Pliki do pobrania), do którego kandydat został zakwalifikowany w terminie 14-23.04.2021 r.  Niepotwierdzenie w terminie woli przyjęcia będzie traktowane jako rezygnacja  ( lista kandydatów zakwalifikowanych dostępna na drzwiach przedszkola). 

Dostępność