PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ -KWIECIEŃ

logo jpg  scaled

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ

Tematy Kompleksowe

  1. Święta Wielkanocne
  2. Praca rolnika
  3. Chronimy środowisko
  4. Kto ty jesteś?

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

-Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
-Propagowanie postawy proekologicznej – szacunku i ochrony przyrody.
-Kształtowanie szacunku dla ludzi wykonujących zawód pracownika służb komunalnych.
-Zachęcanie do codziennego spożywania mleka i przetworów mlecznych –przełamywanie niechęci.
-Rozwijanie sprawności grafomotorycznej ręki wiodącej.
-Rozwijanie umiejętności właściwego reagowania na przegraną, znoszenie porażek.
-Wdrażanie do właściwego zachowania się przy stole i używania zwrotów proszę, dziękuję.
-Uświadamianie sensu zdarzeń przyczynowo- skutkowych i umożliwianie przewidywania następstw.
-Zachęcanie do codziennych spacerów i zabaw na świeżym powietrzu.
-Doskonalenie percepcji słuchowej – wyróżnianie samogłosek w nagłosie; przelicznie sylab
w słowie.
-Doskonalenie percepcji wzrokowej podczas układania według wzoru i wskazywania takich samych znaków i symboli.
-Rozwijanie zainteresowania dziełami sztuki, tradycjami i obrzędami ludowymi swojego regionu.
-Rozwijanie umiejętności związanych z poznawaniem świata zwierząt ze szczególnym uwzględnieniem zwierząt hodowlanych.
-Kształtowanie umiejętności liczenia i działania na zbiorach.
-Rozwijanie umiejętności dostrzegania i rozumienia rytmów.
-Rozwijanie myślenia logicznego podczas zabaw z kodowaniem, odgadywanie zagadek.
-Kształtowanie postawy patriotycznej w kontekście tożsamości narodowej.

WIERSZ

Wiersz – „Co to jest Polska?”

Czesław Janczarski

– Co to jest Polska?-
spytał Jaś w przedszkolu.
Polska- to wieś
i las,
i zboże w polu,
i szosa, którą pędzi
do miasta autobus,
i samolot, co leci
wysoko, nad tobą.
Polska- to miasto,
strumień i rzeka,
i komin fabryczny,
co dymi z daleka,
a nawet obłoki,
gdy nad nami mkną.
Polska to jest także
twój rodzinny dom.
A przedszkole?
Tak- i przedszkole,
i róża w ogrodzie,
i książka na stole.

PIOSENKA

Piosenka „Polska, biało-czerwoni”

1.Tu mieszkamy każdy o tym wie
Tu biegamy tu bawimy się
Tutaj śmieci nie rzucamy
O porządek zawsze dbamy
I dlatego zaśpiewamy: Polska biało-czerwoni…

2.Tam przedszkole, a tu jest nasz dom
Posiejemy kolorowy klomb
Tu przyjaciół wszędzie mamy
Nigdy nie jesteśmy sami
I dlatego zaśpiewamy: Polska biało-czerwoni…

3.Tu rośniemy, a za parę lat
    Samodzielnie wyruszymy w świat
    Ale kiedyś powrócimy
    Stare kąty odwiedzimy
    Wtedy sobie zanucimy: Polska biało-czerwoni…

Dostępność