PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ-WRZESIEŃ

logo jpg  scaled

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ

Tematy Kompleksowe

1. W przedszkolu
2. Nasze przedszkole
3. Jestem bezpieczny
4. Pomocna dłoń

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

• Dostrzeganie korzyści płynących z pobytu w przedszkolu i posiadania przyjaciół,
• Tworzenie warunków do poszerzania doświadczeń językowych,
• Rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowo-słuchowej,
• Kształtowanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów według jednej cechy,
• Motywowanie do samodzielnego manipulowania przedmiotami,
• Odkrywanie własnych możliwości twórczych,
• Rozwijanie umiejętności wokalnych,
• Doskonalenie sprawności fizycznej,
• Wdrażanie do zgodnego współdziałania podczas zabaw i wykonywanych zadań,
• Poznanie roli znaczków indywidualnych w przedszkolu,
• Wdrażanie do starannego wykonywania wszystkich czynności,
• Doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat przyjaźni i przyjaciół,
• Wzmacnianie więzi grupowych oraz miłej i serdecznej atmosfery w grupie,
• Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych,
• Wdrażanie do zgodnego działania w czasie pobytu w przedszkolu,
• Rozwijanie kompetencji matematycznych,
• Poznanie wybranych piosenek z repertuaru dziecięcego,
• Kształtowanie poczucia rytmu,
• Rozwijanie zdolności teatralnych,
• Wzmacnianie poczucia własnej wartości,
• Kształtowanie pojęcia odwaga,
• Poznanie zawodów ważnych społecznie (policjant, lekarz, strażak),
• Poznanie wyglądu i znaczenia wybranych znaków drogowych,
• Rozwijanie umiejętności rozpoznawania figur geometrycznych i podawania ich nazw,
• Kształtowanie sprawności manualnej i motoryki dużej,
• Uwrażliwienie na bogactwo i piękno świata muzyki,
• Rozwijanie wyobraźni,
• Motywowanie do samodzielnego wykonania pracy plastycznej od początku do końca,
• Doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem,
• Nauka radzenia sobie w trudnych sytuacjach,
• Poznanie bezpiecznych i niebezpiecznych zachowań na ulicy,
• Poznanie wyglądu cyfr 1 i 2,
• Wdrażanie do przestrzegania zawartych wcześniej umów,
• Poznanie różnych dźwięków związanych z ulicą i pojazdami,
• Wdrażanie do cierpliwego oczekiwania na swoją kolej podczas zabaw.

Piosenka

Planeta dzieci
sł. Karolina Karamuz, muz. Dominika Dulny

Na planetę dzieci wszystkich zapraszamy!
Na planecie dzieci serdecznie witamy!
Kocham, lubię, szanuję,
mówię: „proszę”, „przepraszam”, „dziękuję”,
„dzień dobry” i „do widzenia” –
magicznymi słowami świat zmieniam!

Ref.: Koleżanko i kolego, kto z was zrobił coś dobrego?
Zapraszamy do klaskania w odpowiedzi na pytania!
Kto śniadanie grzecznie zjadał? Klask, klask!
Na pytania odpowiadał? Klask, klask!
Kto posegregował śmieci? Klask, klask!
Ten jest przyjacielem dzieci!

Sprzątam zawsze po dobrej zabawie,
lubię wiedzieć, co piszczy w trawie.
Szanuję ludzi, zwierzęta, przyrodę,
zmienić świat na lepsze dziś mogę!

Ref.: Koleżanko i kolego, kto z was zrobił coś dobrego?
Zapraszamy do skakania w odpowiedzi na pytania!
Kto dziś rano nie grymasił? Hop, hop!
Kto, wychodząc, światło gasił? Hop, hop!
Kto się dzielił zabawkami? Hop, hop!
Ten niech zawsze będzie z nami!

Dostępność