PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ-STYCZEŃ

logo jpg scaled
STYCZEŃ

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ

Tematy Kompleksowe

1.Skok w nowy rok
2.Wszędzie biało
3.Babcia i dziadek
4.Zimowe zabawy

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

 • Wdrażanie do właściwego ubierania się podczas zimy.
 • Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności.
 • Uświadamianie następstwa dni tygodnia, miesięcy, pór roku.
 • Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmianą pory roku.
 • Zapamiętanie cech typowych dla zimy.
 • Kształtowanie nawyku pomagania zwierzętom w przetrwaniu zimy.
 • Wdrażanie do opieki nad hodowlą w kąciku przyrody, systematycznej obserwacji i wyciągania wniosków na podstawie jej wyników.
 • Wdrażanie do bezpiecznej zabawy z wykorzystaniem sprzętu jordanowskiego w ogrodzie przedszkolnym.
 • Rozwijanie umiejętności przeliczania oraz porządkowania zbiorów.
 • Rozwijanie umiejętności dodawania podczas zabaw z kostką.
 • Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej.
 • Rozwijanie percepcji słuchowej na materiale symbolicznym.
 • Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej – kolejność czynności.
 • Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
 • Kształtowanie umiejętności całościowego czytania wyrazów: Paklodybalon.
 • Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej wyrazów, wysłuchiwania głosek pyb w wyrazach.
 • Nauka piosenek i pląsów.
 • Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.
 • Wdrażanie do pamiętania o najbliższych przy różnych okazjach, np. Dzień Babci i Dziadka. 
  Zestaw zabaw porannych nr: 9, 10.
  Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr: 9, 10.

 

Zabawy z językiem angielskim: 

NumbersPrzypomnienie i utrwalenie poznanych liczb (1-10).
„5 little snowmen fat”-songLiczymy – zabawy z liczbami.
Colours around us- przypomnienie i utrwalenie poznanych kolorów.
“I see something…”- gry i zabawy utrwalające poznane kolory.
„There are seven days”- song, 4 seasons- utrwalenie nazw dni tygodnia i pór.
12 months- songs -poznajemy nazwy miesięcy.
I`m a little snowman”-song-utrwalenie słówek związanych  z zimą.
„Snowflake”- song- piosenka z pokazywaniem.

 

Zabawy z językiem niemieckim:

Schnee,Schenee , Schnee – wszędzie pełno śniegu.
Schneeflöckchen Weißröckchen.
Grün,grün,grün sind alle meine Kleider – Wszystkie moje sukienki są w kolorze…
Farben- Wiederholung – powtórzenie poznanych kolorów.
Körperteile – “Ich habe einen Kopf”- wierszyk.
„Kopf und Schulter, Knie und Fuß” – Głowa , ramiona.
Familienmitglieder” Meine Familie”- poznajemy członków rodziny.
Jahreszeiten” Es war eine Mutter„- piosenka o porach roku.
„Das Jahreszeitenlied”- pory roku – utrwalenie poznanych słówek.

WIERSZ:

Co robią zimą dni tygodnia? Teresa Fiutowska

Gdy tylko słonko na niebie lśni,
bawią się zimą tygodnia dni.
Poniedziałek – zjeżdża na sankach.
Wtorek – lepi bałwanka.
Środa – narty przypina.
Czwartek – kije jej trzyma.
Piątek – jedzie na ślizgawce
ciągnięty przez dwa latawce.
Sobota – rzuca śnieżkami i woła niedzielę:
„Hej, baw się z nami!”
A niedziela, choć zdrowa, pod pierzynę się chowa.

 Tydzień ćwiczy  Katarzyna Gondek

Poniedziałek – w górę hop, hop!
Wtorek – kroczek w przód, w tył, w bok!
Obrót – to nadeszła środa!
Czwartek – przysiad szybko dodaj.
Piątek – leć w dal samolotem!
Młynki kręć tylko w Sobotę,
A w Niedzielę – dyskoteka.
Stary tydzień już ucieka.
Nowy tydzień na nas czeka…

Tydzień (autor nieznany) 

Tydzień ma siedem dni,
zna je mama znasz i ty.
Poniedziałek, wtorek, środa,
czwartek, piątek i sobota.
A w niedzielę razem z mamą
powtórzymy znów to samo.
PIOSENKI:

Pory roku 

I. Cztery pory ma rok cały,
    każda inna, oczywiście.
    Zima w śniegu, wiosna w kwiatach,
    lato w słońcu, jesień w liściach.

    ref.: Wiosna, lato, jesień, zima,
            cztery pory rok nasz ma.
            Każda różne zna zabawy,
            każda w co innego gra.

II. Wiosna lubi rower, piłkę,
     lato- łódki i skakanki.
     Jesień – rolki, hulajnogi,
     zima – narty, łyżwy, sanki.

     ref.: Wiosna, lato, jesień zima…

III. Wiosna stawia babki z piasku,
      lato kąpie się w basenie.
      Jesień spaceruje w lesie,
      zima śnieg w bałwana zmienia.

      ref.: Wiosna, lato, jesień zima…

 

Plan na tydzień  

Powiedz mi, ach powiedz mi,
jakie znasz tygodnia dni  (x4).

W poniedziałek, w poniedziałek, w poniedziałek 
czekolady zjem kawałek.
A we wtorek ,a we wtorek, a we wtorek
zjem bananów cały worek.

No a w środę, no a w środę, no a w środę,
będę jeździł samochodem,
Potem w czwartek, potem w czwartek, potem w czwartek,
mnie odwiedzi kumpel Bartek.

Powiedz mi, ach powiedz mi,
jakie znasz tygodnia dni. (x4)

W piątek,  w piątek,w piątek,
będę głaskał 5 kociątek,
A w sobotę, a w sobotę, a w sobotę, 
gdzieś polecę samolotem.

Na niedzielę, na niedzielę, na niedzielę
znów pomysłów mam za wiele.
Powiedz mi, ach powiedz mi,
jakie znasz tygodnia dni.( x4)

Dostępność