PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ-STYCZEŃ

logo jpg scaled
STYCZEŃ

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ

Tematy Kompleksowe

1.     Skok w Nowy Rok
2.     Wszędzie biało
3.     Babcia i dziadek
4.     Zimowe zabawy

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

 • Poznanie zwyczajów związanych z nocą sylwestrową i składaniem życzeń,
 • Utrwalenie nazwy i kolejność miesięcy oraz dni tygodnia,
 • Uświadamianie następstwa dni tygodnia, miesięcy, pór roku,
 • Wdrażanie do właściwego ubierania się podczas zimy,
 • Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności,
 • Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmianą pory roku – zimy,
 • Kształtowanie nawyku pomagania zwierzętom w przetrwaniu zimy,
 • Rozwijanie umiejętności dodawania z użyciem kostki, przeliczania oraz porządkowania zbiorów,
 • Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej,
 • Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej – kolejność czynności,
 • Kształtowanie uważnego słuchania utworów literackich,
 • Kształtowanie umiejętności całościowego czytania wyrazów: Pak, lody, balon, nuta,
 • Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej wyrazów, wysłuchiwania głosek p, y, b, n w wyrazach,
 • Nauka piosenek i pląsów,
 • Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno – rytmicznych,
 • Wdrażanie do pamiętania o najbliższych przy różnych okazjach – Dzień Babci i Dziadka

Nowy Rok Helena Bechlerowa

Idzie Nowy Rok
lasem, miastem, polem.
Za nim idzie czworo dzieci,
każde z innym parasolem.
Jeden parasol – niby łąka:
kwiaty na nim i biedronka.
A na drugim kłosy żyta,
mak jak płomyk w nich zakwita.
Na tym trzecim nie ma kłosów
ani kwiatów i biedronek,
tylko liście kolorowe –
złote, rude i czerwone.
Czwarty – pięknie haftowany,
srebrne gwiazdki błyszczą na nim.
Idzie Nowy Rok lasem, miastem, polem…
Teraz nazwij wszystkie dzieci,
które niosą parasole!

Pory roku sł. Stanisław Karaszewski muz. Tomasz Strąk

I Cztery pory ma rok cały,
każda inna oczywiście.
Zima w śniegu, wiosna w kwiatach,
lato w słońcu, jesień w liściach.
Ref: Wiosna, lato, jesień, zima,
cztery pory rok nasz ma.
Każda różne zna zabawy,
każda w co innego gra.
II Wiosna lubi rower, piłkę,
lato, łódki i kajaki.
Jesień rolki, hulajnogi,
zima narty, łyżwy, sanki.
Ref: Wiosna…
III Wiosna stawia babki z piasku,
lato kąpie się w basenie,
jesień spaceruje w lesie,
zima śnieg w bałwana zmienia.
Ref: Wiosna…

Dostępność