PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ-PAŹDZIERNIK

logo jpg scaled
PAŹDZIERNIK

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ

Tematy Kompleksowe

1. W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH
2. JESIENIĄ W PARKU
3. JESIENIĄ W LESIE
4. PRZYGOTOWANIA DO ZIMY

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

 • Przestrzeganie zasad panujących w przedszkolu.
 • Przestrzegani podstawowych zasad korzystania z placu zabaw.
 • Poznanie funkcji instytucji niosących pomoc: lekarz.
 • Odbieranie otaczającego świata poprzez różne zmysły.
 • Poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie związanych z jesienią – w parku, w lesie, w gospodarstwie domowym.
 • Kształtowanie umiejętności sprawnego przeliczania w granicach możliwości dzieci.
 • Wprowadzenie wzoru graficznego liczby 1.
 • Kształtowanie umiejętności klasyfikowania według jednej cechy.
 • Kształtowanie umiejętności rozróżniania i podawania nazw podstawowych figur geometrycznych.
 • Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
 • Kształtowanie umiejętności całościowego czytania wyrazów: aparat, las, mama.
 • Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej wyrazów, wysłuchiwania głosek a, l, m w wyrazach.
 • Nauka piosenek i pląsów.
 • Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom
PIOSENKA:

"Fikający zuch" A. Galica

Gimnastykuj się codziennie,

zobacz jakie to przyjemne. 
Ref. W zdrowym ciele
zdrowy zuch,
pokaż jaki z ciebie zuch !
Raz przysiady, raz podskoki,
ręce w górę lub na boki
Ref. W zdrowym ciele…
Mocne nogi plecy proste, 
 raz fikołek, a raz mostek.
 Ref. W zdrowym ciele…


 

WIERSZ:

„JESIEŃ” Olga Pruszkowska

Idzie, idzie Pani Jesień,
Różne dary w koszu niesie.
Ma tam liście, piękne, nowe,
bardzo barwne kolorowe.

I kasztany i żołędzie,
rozsypuje wszędzie, wszędzie.
I też niesie jarzębinę
na korale dla dziewczynek!
Wszystko piękne jest i nowe,
I czerwone i brązowe,
No i żółte, oczywiście,
I jest wszędzie uroczyście!
Dostępność